Nyheder

 • De største på flue

  Det blev fluefiskere, der kunne tage hjem med hovedpræmierne efter grejbutikken Go Fishings kystkonkurrence ”Seatrout Open” 2.-4. oktober. De fire største blev alle fanget på flue.  De fem største ved konkurrencen:

  5,895 kg og 76 cm – fanget af Jin Nielsen, Gislev, på rejeflue på Østfyn.
  3,100 kg og 67 cm – fanget af Rene Voltelen, Tinglev, ved Gåsevig på flue.
  3,085 kg og 65 cm – fanget af Martin Hansen, Odense, på Hindsholm på fluen ”Pattegrisen”.

 • Bestandsanalyse oven for Boltrup Dambrug

  Mandskab fra DTU Aqua i Silkeborg lavede forleden bestandsanalyse med elektro-fiskeri opstrøms opstemningen ved Boltrup Dambrug, der er det eneste dambrug tilknyttet Trend Å. Det er planen, at dambruget skal drives recirkuleret fra en gang i 2016

  Der blev fisket på en 50 meter strækning, som indeholdt 54 bækørreder op til 27cm, ca. 15 havørreder op til 70cm, 1 aborre og 1 regnbueørred, fortæller Jonas Høholt fra foreningens vandplejeudvalg. Strækningen blev gennemfisket fem gange - og alle fisk blev genudsat efter registrering.

 • En glad ung fisker

  Unge Emil Bisgaard fra Nibe er en glad mand. Sammen med sin far var har forleden taget på fisketur til Gunderup Fiskesø i Vesthimmerland. Fangsten var to flotte bækørreder, hvor Emil tog den største på ligeud tre kilo. Den udløser en storfangernål i sølv. Den anden bækørred vejede 1,6 kilo. Begge de to ørreder blev fanget på en ægte P&T-klassisker: Et hvidt Stripper blink på 7 gr.

   

 • Hektisk hugperiode gav laks

  Peter Høybye Fisker fra Birkerød fiskede flere dage i sidste uge ved Lagan i Sverige sammen med et par kammerater.

  Peter har fisket ved Lagan gennem flere sæsoner, og det er efterhånden blevet til 18 laks. Den sidste i rækken kom mandag den 28. september, hvor Peter landede en laks på 6 kg. 
Det skete om eftermiddagen, hvor en kort hugperiode betød, at tre mand på strækningen fangede seks laks indenfor en halv time.


 • Seerdrup Å oprenses for en sikkerheds skyld

  På trods af kontrolmålinger, der viser, at Seerdrup Å overholder regulativet, har Slagelse Kommune valgt at følge et krav fra lodsejere og ålaugets side om at foretage en oprensning af det vigtige gyde- og opvækstvandløb, Seerdrup Å i Tude Å-systemet.

 • Isefjorden vågner

  André Dakke Håkansson var i midten af september i den nordlige del af Isefjorden for at lufte fluestangen. En klog beslutning, idet han fangede i fin regnbue på 3,7 kg på en ”kobberbasse”, der efterhånden har uendeligt mange tilhængere. André fik yderligere en havørred på 1,6 kg.

   

 • Ørreddag i Odsherred

  Det er netop nu højsæson for kystfiskeriet efter havørreder, og derfor afholder Odsherred Sportsfiskerforening sin sædvanlige ørreddag i efterårsferien. Konkurrencen løber af stablen, søndag d. 11. oktober. Alle kan deltage, blot der er løst fisketegn og betalt deltagergebyr på 50,- kr. Man kan købe deltagelse i ”Outdoorcentret” i Asnæs, eller ”Pro Outdoor” i Holbæk, eller via foreningens kontonummer.

 • Tunkvote til danske sportsfiskere

  Der er indicier på, at den blåfinnede tun er i fremgang i de nordeuropæiske farvande. Et af tegnene på det er, at der er observeret og fanget relativt mange tun i britiske, danske og norske farvande denne sensommer. Den tilsyneladende fremgang skyldes en stram forvaltning af fiskeriet i tunens primære udbredelsesområde, men en mulig forklaring på tilstedeværelsen af de mange fisk kan også være, at tunens fødeemner – især makrel – er i fremgang i Nordsøen og Nordatlanten.

 • Havørreddag i Ryå i bragende solskin

  Vindere og fangere fra havørreddagen i Ryå.Søndag den 27. september mødte omkring 35 deltagere op til den årlige og tilbagevende fiskedyst i Ryå og Nørreå. Trods super varmt og solrigt efterårsvejr blev det alligevel til 8 havørreder og 2 aborre. Gedder og skaller blev der ikke fanget nogen af.

 • Lindenborg Å havørred på 7,1 kilo

  Havørred på 7,1 kilo huggede på en frisk bundet flue og er en af største fanget på det nederste af Lindenborg Å.En af de store havørred blev fanget den 21. september i Lindenborg Å.

dsfshop.dk

Køb fiskekort til hele Danmark

Bliv medlem nu

Lokalforeninger

Medlemsside

Aktivitetskalender

Miljø & Vandpleje

Kontante fordele

Tilmeld nyhedsbrev

Tip din lokalredaktør

Følg os på facebook

Presserum

Sportsfiskeren Online

 

Sagsbehandling

Udgiv indhold