Nyheder

 • Tude tosset vådområdeprojekt

  Etablering af vådområder har gennem de seneste 15 år været anvendt som virkemiddel til fjernelse af udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet. DTU Aqua har nu samlet resultaterne af en række fiskeundersøgelser på hjemmesiden www.fiskepleje.dk sammen med fire videofilm om vådområder og deres effekt på de vilde ørredbestande. I en artikel i dette nummer af Sportsfiskeren redegør fiskeplejekonsulent Jan Nielsen DTU Aqua for de væsentligste pointer – se mere på side 8.

 • Naturødelæggelse af danske vandløb

  Blå blok har i Folketinget fremsat et beslutningsforslag om, at Vandløbsloven skal præciseres, så det skal fremgå, at vandløb først og fremmest tjener afvandingsformål. Endvidere tager forslaget sigte på, at lovgivningen skal ændres, så vandføringsevnen kan forøges ved en mere intensiv grødeskæring og ved regulering af vandløbene – det vil sige udretning og udgravning af vandløbene, så de bliver bredere og dybere.

 • Energinet.dk vil udskylle ny kaverne i Ll. Torup

  Efter sommerferien er Energinet.dk klar til at udlede saltmættet vand fra den anden kaverne i gaslageret i Lille Torup nord for Viborg. For to år siden blev den første kaverne ud af syv i den underjordiske salthorst udskyllet som et pilotprojekt, skriver Nordjyske Stiftstidende.

 • Fri passage i Ganer Å ved Rækker Mølle

  Tidligere på måneden indviede Ringkøbing-Skjern Storkommune sit hidtil største genopretningsprojekt. Det meste af vinteren og foråret har kommunen på foranledning af statens vandplaner arbejdet på at forbedre passageforholdene i Ganer Å forbi opstemningen ved Rækker Mølle Sø.

  Stemmeværket og den gamle fisketrappe er blevet erstattet af en 200 meter faunapassage til gavn og glæde for vandrefisk og smådyr.

 • Opgangen er startet i Viborg-åerne

  Som man kan se på vores facebookside, skrev jeg i sidste uge, at der nok kun var få fisk i vores åer på nuværende tidspunkt, men der har jeg tilsyneladende taget fejl. Beretter Jørgen Buch, der er formand for Viborg Sportsfiskerforening.

 • Lystfiskeriets Dag 2015

  Lystfiskeriets Dag er vel overstået, og det vælter stadig ind med dejlige beretninger og gode billeder. Tusind tak for det, og tak for alle de konstruktive forslag til forbedringer og videreudvikling på det største lystfiskerarrangement i Danmark. Uden alle vores frivillige ville det slet ikke være muligt at iscenesætte den bedste hobby i verden på så fremragende vis. Vi modtager naturligvis gerne mere respons på sekretariatet.

 • 3 majspringere nord for Limfjorden

  Elling, Uggerby Å og Liver Å er kommet stærkt i gang med havørredsæson 2015.

 • Masser af multer

  Da Raymond Holm fra København var på kysten søndag den 25. maj, havde han den skrappe multefisker Jalal Osman med som guide, og fremme på pladsen spottede de også nogle multer, men de forsvandt hurtigt.


 • Godt nyt til fiskene i Gels Å

  I Gels Å er der de senere årtier fjernet flere spærringer og udført gensnoningsprojekter fra sammenløbet med Nips Å ved Neder Jerstal og ned forbi til Bevtoft, hvilket har givet et stort løft i yngelproduktionen.

 • Brede Å Lystfiskerforening inviterer til Loop demodag

  Endnu engang inviterer Brede Å Lystfiskerforening alle lystfiskere til et arrangement i deres klubhus den 13. juni, hvor man i samarbejde med Loop Tackle og René Gerken afholder en demodag på adressen Mølleparken 251, 6240 Løgumkloster og ved åen.

Sportsfiskeren Online

Fang os på Facebook

Bliv medlem nu

Støt en god sag

Print dit medlemskort

Aktivitetskalender

Kontante fordele

Tilmeld nyhedsbrev

Tip din lokalredaktør

Lokalforeninger

Presserum

Merchandise

Sagsbehandling

Miljø & Vandpleje

Udgiv indhold