Nyheder

 • Vandplaner går i fisk

  Nye vandplaner giver flere vilde fisk, og det har stor værdi for statskassen.De nye vandplaner vil give et meget bedre vandmiljø med mange flere vilde fisk i de danske søer og vandløb. Fisk skal fremover bruges som miljømål, og indsatsen vil give flere kroner i statskassen. Der er nemlig penge i et godt lystfiskeri.

 • Fælles indsats for fremtiden

  Imponerende fremmøde, morgenen efter årets største julefrokost aften.Fishing Zealand og Køge Sportsfiskerforening har i samarbejde med flere foreninger fra oplandsgruppe 4 (fra Havnstrup Å til Nordstevns) igangsat en større gydebanketælling i Køge Å.

 • Mange havørreder ved elfiskeri i Gels Å

  Elfiskerholdet på vej ned gennem Gels Å.I uge 49 elfiskede Gelså Sammenslutningen i Gels Å for at skaffe laks til avlsarbejde på DVC i Skjern. Onsdag opfiskede holdet 24 han- og 14 hunlaks på den omkring 9 kilometer lange strækning fra Bevtoft Rensningsanlæg og ned til Kastrup Engvanding.

 • Nye webupdatere på Sportsfiskeren

  Danmarks Sportsfiskerforbund har lige ansat to ny webupdatere.Danmarks Sportsfiskerforbund har netop entreret med to nye freelance webupdatere. Det er Jacob Vinjegaard og Allan Lindsay, der begge er passionerede sportsfiskere med interesse og færdigheder inden for computerverdenen.

 • Fiskeriet i Skjern Å omsætter 14,6 millioner

  Ny analyse viser at laksefiskeriet i Skjern Å skaber lokaløkonomisk omsætning på 14,6 millioner kroner om året, og en årlig lokal værditilvækst på 6,8 millioner kroner skriver NaturErhvervsstyrelsen i en pressemeddelelse.

 • Fem-seks kilometer af Haller Å retableret

  Her i efteråret er der udlagt grus og sten på fem-seks kilometer af Haller Å mellem Hærvejsstien og Sangildvej, - fortæller Aage Ebbesen der er miljøtekniker ved Silkeborg Kommune. Haller Å løber i øvrigt fra Hauge Sø vestpå, gennem Kompedal Plantage og render i Karup Å oven for Karup by.

 • Masser af selvreproducerende ørreder

  Ved Fiskbæk Å observerede jeg forleden seks-syv havørreder mellem 1 og 4 kilo i fuld gang med gydning, fortæller Johnny Auchenberg fra Viborg Sportsfiskerforening. - Her observerede jeg i alt 10 gydebanker fordelt på cirka 70 meter å.

 • Gedde på 15,9 kg fanget to gange på to dage i Mörrumsåen

  Fredrik Jadeland fangede denne flotte gedde lørdag den 13. december.De fleste forbinder nok Mörrumsåen i Blekinge med fiskeri efter laks og havørred, men den har også en god bestand af store gedder. Det blev der ført bevis for i sidste weekend, hvor Fredrik Jadeland fra Bromölla gæstede åen sammen med sine venner.

 • Over 100 elfiskede ved Skjern Å

  Elfiskeri ved Skjern Å.Det årlige, åbne elfiske-arrangement efter laks i Skjern Å, der arrangeres af Dansk Center for Vildlaks i samarbejde med lokale lystfiskerforeninger blev et rigtigt tilløbsstykke, fortæller biolog Kim Iversen fra DCV.

 • Nye tyske postkort med laks og havørred

  Den nordtyske flod Eider og dens tilløb Treene med opgang af havørred.I vort sydlige naboland har tyske sportsfiskerforeninger, miljøfolk, biologer, myndigheder og ildsjæle som Hartmund Hahn I Schleswig-Holstein gennem flere artier arbejdet på at genindføre og sikre bestandene af havørred og laks.

Bliv medlem nu

Fang os på Facebook

Tilmeld nyhedsbrev

Sportsfiskeren Online

Kontante fordele

Lokalforeninger

Tip din lokalredaktør

DM i fluebindng 2015

Book en instruktør

Presserum

Print dit medlemskort

Merchandise

Sagsbehandling

Miljø & Vandpleje

Udgiv indhold