Sager

3. oktober 2016

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse til regulering af fiskeriet i Nybøl Nor, der ligger i den nordøstlige del af Flensborg Fjord. Der lægges op til en garnfredning i perioden medio september - medio marts og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per fisker - dog max 2 per båd. DSF forventer, at den nye bekendtgørelse vil reducere antallet af havørreder, der ender i garnene - og at det vil påvirke lystfiskeriet positivt.

21. september 2016

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker.

13. juni 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter i sit høringssvar de nye muligheder for at bortskræmme og skyde skarver.

Se udkastet til forvaltningsplan og læs DSF's høringssvar.

12. april 2016

Lokalforening og Forbundet klager over en tilladelse til at opgrave og uddybe Elling Å til en meter under havniveau og en meter under den naturlige bund.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Nybøl Nor.

Forbundet bakker forslaget op, som blandt andet indeholder en garnfredning fra medio september til 1. maj i norets østlige del og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder/dag/fisker.

Miljø & Vandpleje

Vand&natur

Publiceret den 04.07.2009 - 14:05

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder ihærdigt på mange fronter for at sikre et bedre vandmiljø i Danmark - til gavn for naturen, samfundet såvel som os som sportsfiskere. På disse sider finder du masser af materiale om dette arbejde. Du kan også selv bidrage og deltage i diskussionen i vores forum for Miljø og politik.

Se oversigt over Danmarks Sportsfiskerforbunds optræden i danske medier 

 

Herunder kan du løbende se, hvad Danmarks Sportsfiskerforbund mener om forskellige aktuelle sager. Du kan få direkte besked, når der er nye klip ved at abonnere på vores YouTube-kanal.         

17. nov 2016

Det er nødvendigt at vedligeholde flere sandfang for at undgå tilsanding af åen gydepladserDer foregår stadig en betydelig sandvandring i den del af Varde Å, der blev genslynget i 2009-10. Sandvandringen kan i værste fald medføre, at nogle af de store, kunstige gydepladser, som blev anlagt i forbindelse med gensnoningen, bliver delvist dækket under et lag sand. 

16. nov 2016

Randers Kommune har lavet en hjemme side, der viser fiskesteder på Randers Fjord og i de bynære område omkring Randers Havn.

Under menupunktet Lystfiskeri er der både omtale af fiskesteder samt de arter, der kan fanges i fjorden. Herunder er der også en omtale af fredningstider og anden vigtig information for gæstende lystfiskere.

16. nov 2016

For mange østjyske lystfiskere var det en tidlig juleaften, da Aarhus Byråd minus Venstre og Dansk Folkeparti den 9. november vedtog at nedlægge opstemningssøen ved Vilhemsborg syd for Aarhus og genskabe ådalen, og dermed sikre vandrefiskene fri adgang til rigtigt gode gydepladser opstrøms opstemningen.

15. nov 2016

Vi har netop afsluttet et interessant projekt ved Løvel Møllebæk, der er en værdifuld lille tilløbsbæk til Skals Å.

Vi har arbejdet tæt sammen med Viborg kommune om virkelig at få denne fine kildebæk løftet et niveau eller to, lyder det fra Jørgen Buch, der er formand for Viborg Sportsfiskerforening.
 

13. nov 2016

Det var især Køge Å og Vedskølle Å, der gav gode fangsterKøge Sportsfiskerforening havde afsat to weekender til at elfiske de nødvendige moderfisk til produktion af næste års udsætninger, men det viste sig, at det kun blev nødvendigt med en weekend.

- Vi er meget glade for at kunne fortælle, at vi har nået målet for moderfisk i antal kilo hunner og antal hanner.

05. nov 2016

Stallingen ved Råsted Lilleå får  nu en tiltrængt håndsrækning af lystfiskere og biologerDanmarks smukkeste laksefisk, stallingen, har det skidt og mange steder har skarv og fiskehejre næsten fået udryddet bestandene, I Råsted Lilleå, der er en af landets fineste bækørred- og stallingeåer, er bestanden også gået tilbage.

04. nov 2016

Størstedelen af et omdiskuteret beskyttet område i Kattegat bør forblive fredet for fiskeri, konkluderer den svenske ‘Havs- och Vattenmyndigheten’ i en rapport, der udkommer i dag, skriver Greenpeace i en pressemeddelel den 1. november.

29. okt 2016

Det er biolog Peter Henriksen, der har lavet bestandsundersøgelserne ved RoskildeRoskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK) samarbejder med biolog Peter Henriksen om at få lavet bestandsundersøgelser i de vandløb, hvor ROLK deltager i restaureringsarbejde.

29. okt 2016

Tag med på elfiskeri efter moderfisk ved KøgeHar man lyst til at deltage på en tur, hvor der med stor sandsynlighed bliver fanget rigtig store havørreder, så kan man deltage, når Køge Sportsfiskerforenings vandplejeudvalg elfisker efter moderfisk i vandløbene ved Køge Bugt.


23. okt 2016

En ægte bornholmsk blankfisk.Ikke alle havørreder er lovlige lige nu!

Vejret er blevet køligere og vandtemperaturen er på vej ned og ja, havørrederne er også så småt blevet aktive langs øens kyster.

Efterårsferien og det gode vejr, set med lystfisker øjne, har fået folk ud på kysten igen til en ny sæson. Fanges der noget så bliver billede ofte delt på forskellige fangstsider og især sociale medier.