Sager

3. oktober 2016

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse til regulering af fiskeriet i Nybøl Nor, der ligger i den nordøstlige del af Flensborg Fjord. Der lægges op til en garnfredning i perioden medio september - medio marts og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per fisker - dog max 2 per båd. DSF forventer, at den nye bekendtgørelse vil reducere antallet af havørreder, der ender i garnene - og at det vil påvirke lystfiskeriet positivt.

21. september 2016

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker.

13. juni 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter i sit høringssvar de nye muligheder for at bortskræmme og skyde skarver.

Se udkastet til forvaltningsplan og læs DSF's høringssvar.

12. april 2016

Lokalforening og Forbundet klager over en tilladelse til at opgrave og uddybe Elling Å til en meter under havniveau og en meter under den naturlige bund.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Nybøl Nor.

Forbundet bakker forslaget op, som blandt andet indeholder en garnfredning fra medio september til 1. maj i norets østlige del og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder/dag/fisker.

Miljø & Vandpleje

Vand&natur

Publiceret den 04.07.2009 - 14:05

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder ihærdigt på mange fronter for at sikre et bedre vandmiljø i Danmark - til gavn for naturen, samfundet såvel som os som sportsfiskere. På disse sider finder du masser af materiale om dette arbejde. Du kan også selv bidrage og deltage i diskussionen i vores forum for Miljø og politik.

Se oversigt over Danmarks Sportsfiskerforbunds optræden i danske medier 

 

Herunder kan du løbende se, hvad Danmarks Sportsfiskerforbund mener om forskellige aktuelle sager. Du kan få direkte besked, når der er nye klip ved at abonnere på vores YouTube-kanal.         

28. sep 2016

Undersøgelsen vil give et bedre billede af brakvandsaborrernes levevis Et samarbejde mellem biologer på Københavns Universitet og Køge Bugt Fiskepleje betyder, at der nu iværksættes en undersøgelse af aborrebestanden omkring St. Vejleå ved Ishøj.


28. sep 2016

Gordon fik en god hilsen fra Miljø- og FødevareministerenI starten af september kunne Gordon Henriksen fra Lejre glæde sig over at være blevet valgt som formand for Nationalparkrådet i Nationalpark Skjoldungernes Land.


Men ikke nok med det, for den anden dag fik han et brev fra Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen, der kunne fortælle, at han havde fået plads i bestyrelsen for nationalparken.

28. sep 2016

Det store reguleringsprojekt ved Havelse Å er nu sendt i høringI modsætning til tidligere er der sjældent, man i dag foretager omfattende reguleringer af vandløb. Ikke desto mindre er det en omfattende regulering af Havelse Å i Nordsjælland, der nu er planer om.
Baggrunden er, at der bliver bygget et nyt, stort rensningsanlæg på Solrødgård i Hillerød.

28. sep 2016

Mariager fjord er måske den mest lovløse fjord – hjælp med at stoppe ulovlighederne ved at melde observationer til Fiskerikontrollen.I Mariager Fjord er det et stigende problem med ulovligt fiskeri.

27. sep 2016

Hvor der skal lægges hvilke størrelser sten blev planlagt i sidste uge. Til venstre Poul Petersen fra Langeland Kommune og knælende Tore Bro, ligeledes fra Langeland Kommune. Og fra Vandpleje Fyn Jonas Damkjær Petersen og Søren Knabe.På lørdag, den 1.

26. sep 2016

Der er på høje tid at søge dispensation til de kommende måneders skarvregulering ved søer og åer.En del af den danske skarvbestand har specialiseret sig i at jage i åerne, hvor de er en alvorlig trussel mod værdifulde ungfisk af laks, ørred, stalling og helt samt ål og lampretter.

25. sep 2016

Snart fanges der kun vildlaks i StoråOphjælpningen af den vilde laksestamme i Storå-systemet neden for Kraftværksøen har rundet en markant milepæl.

Forleden har biologer fra DTU-Aqua i Silkeborg nemlig meddelt, at udsætningerne ikke længere er nødvendige, således at de sidste opdrættede 1 års lakseunger udsættes foråret 2017. Dermed slutter en 70 år lang periode med udsætning af laks i åen.

22. sep 2016

Vejen og Omegns Sportsfiskerforening kan med rette være stolt af en ny fiskebro, som foreningen har bygget ved deres fiskesø i Drostrup 5 km nord for Vejen.

21. sep 2016

Øverst i Haarby Å blev der lagt gydegrus ud.Assens Kommune, Fiskelauget af 1970 og to medlemmer af ”Grusbanden” på Fyn har på to arbejdsdage i august og september lagt næsten 80 tons sten ud i Haarby Å.

20. sep 2016

Skoleelever fra Skørbæk Ejdrup Friskole undersøger med stor interesse om den frie passage ved Koppes Mølle har virket efter hensigten. Elever fra Skørbæk Ejdrup Friskole har fulgt aktivt med i genopretningen af Vidkær Å.