Sager

3. oktober 2016

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse til regulering af fiskeriet i Nybøl Nor, der ligger i den nordøstlige del af Flensborg Fjord. Der lægges op til en garnfredning i perioden medio september - medio marts og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per fisker - dog max 2 per båd. DSF forventer, at den nye bekendtgørelse vil reducere antallet af havørreder, der ender i garnene - og at det vil påvirke lystfiskeriet positivt.

21. september 2016

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker.

13. juni 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter i sit høringssvar de nye muligheder for at bortskræmme og skyde skarver.

Se udkastet til forvaltningsplan og læs DSF's høringssvar.

12. april 2016

Lokalforening og Forbundet klager over en tilladelse til at opgrave og uddybe Elling Å til en meter under havniveau og en meter under den naturlige bund.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Nybøl Nor.

Forbundet bakker forslaget op, som blandt andet indeholder en garnfredning fra medio september til 1. maj i norets østlige del og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder/dag/fisker.

Miljø & Vandpleje

Vand&natur

Publiceret den 04.07.2009 - 14:05

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder ihærdigt på mange fronter for at sikre et bedre vandmiljø i Danmark - til gavn for naturen, samfundet såvel som os som sportsfiskere. På disse sider finder du masser af materiale om dette arbejde. Du kan også selv bidrage og deltage i diskussionen i vores forum for Miljø og politik.

Se oversigt over Danmarks Sportsfiskerforbunds optræden i danske medier 

 

Herunder kan du løbende se, hvad Danmarks Sportsfiskerforbund mener om forskellige aktuelle sager. Du kan få direkte besked, når der er nye klip ved at abonnere på vores YouTube-kanal.         

17. mar 2017

Der skal laves to store stenrev i Limfjorden som også skal være med til at forbedre bl.a. iltforholdene.Mandag den 20. marts indvier Limfjordsrådet og Miljø - og Fødevareministeriet et nyt stenrev i Limfjorden. Miljø - og Fødevareminister Esben Lunde Larsen kommer og lægger en af de sidste sten på det nye stenrev ved Livø.

17. mar 2017

Uklart og ulækkert vand ødelægger netop nu fiskeriet på nogle af de klassiske havørredlokaliteter. Hvad skyldes det, og får det konsekvenser for forårets havørredfiskeri?

Af Kaare Manniche Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund

14. mar 2017

Den 2. marts, blev ca. 650 meter ny vandløbsstrækning indviet nær Jerslev i Nordjylland. Brønderslev Kommune er i samarbejde med Limfjordsrådets Sekretariat i gang med at omsætte de statslige vandplaner til virkelighed. Yderligere 13 projekter er på vej for at skabe gode forhold i Ryå systemet.

09. mar 2017

At skarven æder overraskende store fisk dokumenterer dette foto –ørreden vejede næsten et kilo.Skjern Å Sammenslutningen (SÅS) skriver på sin hjemmeside, at man efterhånden er så frustreret over skarvsituationen i Skjern Å-systemet og i Ringkøbing Fjord, at de har valgt at fremlægge en skarvpolitik, som forhåbentligt kan være med til løse problemet.

06. mar 2017

Der var ikke meget forår i luften og vinden var strid og kold, da den nye sæson blev startet ved Karup Å. Til gengæld var der en solid vandføring efter de foregående dages regn, så forventningerne var ganske høje blandt de mange fremmødte lystfiskere.
 

06. mar 2017

Tonni Mikkelsen med havørreden på lige knap 3 kg, som gav førstepræmien ved Odense-premierefiskeriet.Mange deltagere, bedste vejr i mange år, men ikke så mange fisk.

Sådan kan den korte konklusion på resultatet af premierefiskeriet i Odense Å og Inderfjord lørdag den 4. marts være.

05. mar 2017

Jan Karnøe, Næstformand i Horsens og Omegns Sportsfiskerforening skriver til sportsfiskeren.dk

”Tolstrup Enge, tirsdag den 28. februar. Medlemmer af HoSf havde tilbudt Naturstyrelsen at tømme afsnørrede åstykker for fisk, for at de ikke skulle gå til spilde. Vådområdeprojektet er skredet godt frem, og nu var der behov for at rømme stykkerne, inden de blev dækket.

04. mar 2017

Torsdag den 16. marts afholder Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK) en åben klubaften, hvor Fiskerikontrollen kommer på besøg og fortæller om arbejdet med at sikre, at reglerne for fiskeriet overholdes.

01. mar 2017

Sidste år vandt Frederik Augustesen premiere-konkurrencen i Odense med denne flotte overspringer på 5,650 kg og 74 cm.

Lørdag morgen går det igen løs i Odense Inderfjord og Odense Å. Begge områder har været lukket for alt fiskeri efter ørreder hele vinteren – medens man i åen har kunnet fiske efter for eksempel gedder.

01. mar 2017

Luftfoto af den genoplivet Stubdrup Bæk før der kom vand i.Flere tilløb til Ryå tæt ved Jerslev i Nordjylland får et stort miljømæssigt løft i løbet af foråret. Det er Brønderslev Kommune i samarbejde med Limfjordsrådets Sekretariat, der er i gang med at omsætte de statslige vandplaner til virkelighed. Ryå er Vendsyssels største og længste vandløb og er kendt for en stor artsrigdom.