Sager

3. oktober 2016

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse til regulering af fiskeriet i Nybøl Nor, der ligger i den nordøstlige del af Flensborg Fjord. Der lægges op til en garnfredning i perioden medio september - medio marts og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per fisker - dog max 2 per båd. DSF forventer, at den nye bekendtgørelse vil reducere antallet af havørreder, der ender i garnene - og at det vil påvirke lystfiskeriet positivt.

21. september 2016

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker.

13. juni 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter i sit høringssvar de nye muligheder for at bortskræmme og skyde skarver.

Se udkastet til forvaltningsplan og læs DSF's høringssvar.

12. april 2016

Lokalforening og Forbundet klager over en tilladelse til at opgrave og uddybe Elling Å til en meter under havniveau og en meter under den naturlige bund.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Nybøl Nor.

Forbundet bakker forslaget op, som blandt andet indeholder en garnfredning fra medio september til 1. maj i norets østlige del og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder/dag/fisker.

Miljø & Vandpleje

Vand&natur

Publiceret den 04.07.2009 - 14:05

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder ihærdigt på mange fronter for at sikre et bedre vandmiljø i Danmark - til gavn for naturen, samfundet såvel som os som sportsfiskere. På disse sider finder du masser af materiale om dette arbejde. Du kan også selv bidrage og deltage i diskussionen i vores forum for Miljø og politik.

Se oversigt over Danmarks Sportsfiskerforbunds optræden i danske medier 

 

Herunder kan du løbende se, hvad Danmarks Sportsfiskerforbund mener om forskellige aktuelle sager. Du kan få direkte besked, når der er nye klip ved at abonnere på vores YouTube-kanal.         

07. dec 2016

”Åbent hus” på Dansk Center for Vildlaks (DCV) og elfiskeriet i Vorgod Å  den 4. december blev begunstiget af både godt vejr, god vandstand, samt masser af laks og knap 100 gæster, og det blev i alt en rigtig fin dag, beretter biolog Kim Iversen fra i centret i Borris.

05. dec 2016

Havørredbestanden er i forrygende fremgang, ifølge Formanden for VSFDet var resultatet, da vi elfiskede i Jordbro å, fortæller formand Jørgen Buch fra Viborg Sportsfiskerforening (VSF).

Vi fiskede kun godt en kilometer, så havde vi de moderfisk, vi skulle bruge.

05. dec 2016

En enkelt laks blev det til - formentlig vildfaren. Den blev fanget i Vindinge Å og straks genudsat. Her fremvist af Søren Knabe.I de svære år tidligere måtte de fynske elfiskere ud med elektroderne til lidt ind i januar for at skaffe nok moder- og faderhavørreder til klækkeriet på Fyns Laksefisk ved Odense.

05. dec 2016

Kovadsbækken passeres af de mange deltagereDen 26. november mødte 20-30 deltagere op til en guidet tur til Lindenborg Å, kilderne og dyrelivet .

01. dec 2016

Nu er Holstebro Kommune så langt med det statslige vandplansprojekt i Idom Å ved Idom Dambrug, at den gamle dambrugsopstemning er fjernet og vandløbet genslynget, fortæller kommunens travle biolog, Jakob Larsen og fortsætter: Der er desuden etableret sandfang og udlagt 150 kubikmeter gydegrus på den genslyngede strækning.

Dermed er der fri passage til et 12 km stort set upåvirket vandløb opstrøms i Idom Å, som er udlagt til EF-habitatområde.

01. dec 2016

Jesper Andersen fra  bestyrelsen i Aller Å Sportsfiskerforening var forleden afsted med kameraet ved et lille tilløb til Aller Å, hvorfra han sendte disse to dejlige fotos af et par ørreder, der forsøgte at gemme sig i det lave og klare vand.

30. nov 2016

Midt i november blev der udsat 30.000 halvårs-laks i følgende tilløb til Vidå; Surbæk (Arnå) til Andrup Mølle, Terkelsbøl Å til Hajstrup samt Bjerndrup Mølleå og Gejlå, fortæller Sportsfiskerforeningen Vidå på facebook og deres hjemmeside.

30. nov 2016

Her ved starten af kalendervinteren påbegyndes indfangningen af moderfisk til kommende års udsætninger af lakseunger i Skjern Å-systemet.

På søndag den 4. december inviterer Danmarks Center for Vildlaks i Borris (DCV) igen i år alle interesserede til at overvære elfiskeri efter laks i åen.

Efterfølgende ”Åbent hus” på DCV, hvor de indfangede laks placeret i bassinerne.

28. nov 2016

Vor fiskesæson i Hover Å har været på det jævne og vi har fanget knap så mange bækørreder, som vi håbede på, orienterer John Thorup fra Ringkøbing og Omegns Sportsfiskerforening.

Der er kun fanget nogle få over målet som vi ikke har set, men blot har hørt om. De er heldigvis alle blevet genudsat.

24. nov 2016

Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening supplerer nu hjemmesiden med en gruppe på FacebookFlere foreninger har valgt at benytte Facebook, når de skal kommunikere med såvel nuværende medlemmer som potentielle nye.