Sager

3. oktober 2016

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse til regulering af fiskeriet i Nybøl Nor, der ligger i den nordøstlige del af Flensborg Fjord. Der lægges op til en garnfredning i perioden medio september - medio marts og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per fisker - dog max 2 per båd. DSF forventer, at den nye bekendtgørelse vil reducere antallet af havørreder, der ender i garnene - og at det vil påvirke lystfiskeriet positivt.

21. september 2016

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker.

13. juni 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter i sit høringssvar de nye muligheder for at bortskræmme og skyde skarver.

Se udkastet til forvaltningsplan og læs DSF's høringssvar.

12. april 2016

Lokalforening og Forbundet klager over en tilladelse til at opgrave og uddybe Elling Å til en meter under havniveau og en meter under den naturlige bund.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Nybøl Nor.

Forbundet bakker forslaget op, som blandt andet indeholder en garnfredning fra medio september til 1. maj i norets østlige del og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder/dag/fisker.

Miljø & Vandpleje

Vand&natur

Publiceret den 04.07.2009 - 14:05

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder ihærdigt på mange fronter for at sikre et bedre vandmiljø i Danmark - til gavn for naturen, samfundet såvel som os som sportsfiskere. På disse sider finder du masser af materiale om dette arbejde. Du kan også selv bidrage og deltage i diskussionen i vores forum for Miljø og politik.

Se oversigt over Danmarks Sportsfiskerforbunds optræden i danske medier 

 

Herunder kan du løbende se, hvad Danmarks Sportsfiskerforbund mener om forskellige aktuelle sager. Du kan få direkte besked, når der er nye klip ved at abonnere på vores YouTube-kanal.         

21. okt 2016

Den langelandske bådudlejer Nikolaj Østa har allerede modtaget de første afbestillinger.De langelandske aktører indenfor fisketurismen frygter, at de nye kvoter på lystfiskerfangede torsk, som vil gælde fra 1. januar 2017, ødelægger branchen.

17. okt 2016

Lørdag d. 10. september var en god dag for fiskene ”Hovedgrøften” et lille tilløb til Giber Å syd for Århus. Her blev der nemlig udlagt grus og sten på hele 110 meter gydebanker i det øverste af vandløbet.

Projekter var et samarbejde mellem Århus Kommune, Østjyske Lyst- og Fritidsfisker (ØLF) samt vandplejegruppen ”Vandstjernerne”.

15. okt 2016

Elfiskeri i SvenskebækkenHvis man tror at man her i efteråret kun med spænding kan vente på at den næste kystsæson går i gang, så findes der faktisk meget interessant midt på øen.

Alle som har besøgt solskinsøen eller i det mindste har læst eller set lidt til dens seværdigheder kender Rytterknægten som er øens højeste punkt og lige rundt om hjørnet ligger Ekkodalen.

14. okt 2016

Gordon sætter fokus på bæredygtigt lystfiskeri ved arrangementet i Lejre- Bæredygtigt lystfiskeri er et kompliceret og meget bredt begreb, og mange er nysgerrige på, hvordan bæredygtigheden kommer konkret til udtryk i blandt andet i mit personlige og i Fishing Zealands arbejde, udtaler Gordon Henriksen og fortsætter:

14. okt 2016

I akvariet har man genskabt bunden i de små vandløb, hvor ørrederne vokser opLige nu har man chancen for at blive klogere på de vilde ørreders liv på en lille udstilling ved Roskilde Oplevelseshavn i tidsrummet kl. 10-17.


12. okt 2016

 Gordon P. HenriksenDen 11. oktober blev det offentliggjort, at lystfiskeriet efter torsk i Østersøen skal reguleres i 2017. EU-Kommissionen har indført en daglig fangstbegrænsning på 5 torsk, der skal gælde i hele Østersøen fra april til og med januar. I gydeperioden – februar og marts – må der kun hjemtages 3 torsk dagligt per fisker. Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at reguleringen er alt for hård og frygter at den kan få konsekvenser for lystfiskere og turbåde.

11. okt 2016

Meget tyder på, at Varde-fiskerne kan glæde sig til at lande endnu flere laks i de kommende år.DTU-Aqua har optalt laksene i Varde Å-systemet i 2012 og 2014 – og i løbet af den resterende del af 2016 foretager biologerne en ny tælling, skriver medieudvalget på Varde Sportsfiskerforenings hjemmeside.
 

11. okt 2016

 Erik SøndergaardSøndag 9. Oktober blev der lukket vand i det nye omløbsstryg gennem Mølleparken der ligger centralt i Bjerringbro (BSF), fortæller Per Frost Vedsted fra Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening.

06. okt 2016

Rebild Kommune er blevet fader til tusindvis af små ørreder efter vandløbsrestaurering af Tøttrup bæk.I 2015 fjernede Rebild Kommune en 400 år gamle spærring, åbnede for mere end 1600 meter rørlagt vandløb og fik lavet 34 gydebanker i Tøttrup Bæk.

04. okt 2016

Søren Knabe fra Vandpleje Fyn skovler gydegrus.Der bliver i hvert fald ikke mangel på gydepladser i Bregnemosebækken lidt nord for Rudkøbing på Langeland dette efterår.

Omkring 20 frivillige fra Vandpleje Fyns Grusbanden og Sportsfiskeren Langeland udlagde lørdag den 1. oktober syv gydebanker på 5-10 meters længde - og gjorde klar til endnu en. Desuden blev en del skjulesten lagt ud.