Sager

3. oktober 2016

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse til regulering af fiskeriet i Nybøl Nor, der ligger i den nordøstlige del af Flensborg Fjord. Der lægges op til en garnfredning i perioden medio september - medio marts og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per fisker - dog max 2 per båd. DSF forventer, at den nye bekendtgørelse vil reducere antallet af havørreder, der ender i garnene - og at det vil påvirke lystfiskeriet positivt.

21. september 2016

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker.

13. juni 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter i sit høringssvar de nye muligheder for at bortskræmme og skyde skarver.

Se udkastet til forvaltningsplan og læs DSF's høringssvar.

12. april 2016

Lokalforening og Forbundet klager over en tilladelse til at opgrave og uddybe Elling Å til en meter under havniveau og en meter under den naturlige bund.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Nybøl Nor.

Forbundet bakker forslaget op, som blandt andet indeholder en garnfredning fra medio september til 1. maj i norets østlige del og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder/dag/fisker.

Miljø & Vandpleje

Vand&natur

Publiceret den 04.07.2009 - 14:05

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder ihærdigt på mange fronter for at sikre et bedre vandmiljø i Danmark - til gavn for naturen, samfundet såvel som os som sportsfiskere. På disse sider finder du masser af materiale om dette arbejde. Du kan også selv bidrage og deltage i diskussionen i vores forum for Miljø og politik.

Se oversigt over Danmarks Sportsfiskerforbunds optræden i danske medier 

 

Herunder kan du løbende se, hvad Danmarks Sportsfiskerforbund mener om forskellige aktuelle sager. Du kan få direkte besked, når der er nye klip ved at abonnere på vores YouTube-kanal.         

30. nov 2016

Midt i november blev der udsat 30.000 halvårs-laks i følgende tilløb til Vidå; Surbæk (Arnå) til Andrup Mølle, Terkelsbøl Å til Hajstrup samt Bjerndrup Mølleå og Gejlå, fortæller Sportsfiskerforeningen Vidå på facebook og deres hjemmeside.

30. nov 2016

Her ved starten af kalendervinteren påbegyndes indfangningen af moderfisk til kommende års udsætninger af lakseunger i Skjern Å-systemet.

På søndag den 4. december inviterer Danmarks Center for Vildlaks i Borris (DCV) igen i år alle interesserede til at overvære elfiskeri efter laks i åen.

Efterfølgende ”Åbent hus” på DCV, hvor de indfangede laks placeret i bassinerne.

28. nov 2016

Vor fiskesæson i Hover Å har været på det jævne og vi har fanget knap så mange bækørreder, som vi håbede på, orienterer John Thorup fra Ringkøbing og Omegns Sportsfiskerforening.

Der er kun fanget nogle få over målet som vi ikke har set, men blot har hørt om. De er heldigvis alle blevet genudsat.

24. nov 2016

Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening supplerer nu hjemmesiden med en gruppe på FacebookFlere foreninger har valgt at benytte Facebook, når de skal kommunikere med såvel nuværende medlemmer som potentielle nye.

22. nov 2016

Omkring 40 forventningsfulde borgere og samarbejdspartnere kunne onsdag den 16. november opleve vandet fra Voer Mølleå strømme ind i det nygravede vandløb for første gang.

Lodsejer Geert de Lichtenberg fra Bidstrup Gods bød alle velkommen og takkede for et godt samarbejde omkring projektet.

Samtidig fortalte han om områdets historie, hvor åens vand gennem tiden har været stemmet op og brugt til både mølledrift, savværk og dambrug.

22. nov 2016

En stor del af de undslupne 80.000 regnbueørreder fra det kæntrede havbrug ved Assens er selvfølgelig blevet fanget - af sportsfiskere, fritidsfiskere og erhvervsfiskere.

22. nov 2016

I vandplejegruppen i Odsherred Sportsfiskerforening (OSF) har der været stor aktivitet i 2016. Det kommer der også i 2017, fortæller Kalle Ludvigsen fra OSF.

Et eksempel af blot mange er Anneberg Sørende, hvor OSF i samarbejde med Naturstyrelsen og Odsherred Kommune skal lave et omløb omkring en lille sø, som tilfører den nederste del af Anneberg Sørende en slem portion iltfattigt vand ved større regnskyl.

22. nov 2016

Havørred, ål og andre vandrefisk har siden midten af oktober haft fri passage direkte fra Ringkøbing Fjord og op til gydepladserne i toppen af Venner Å-systemet takket være etablering af nye vandløbsstrækninger nord for landsbyen Højmark – mere præcist ved Lambækken og op til Karsbækken.
 

21. nov 2016

Lystfiskere og kommunale medarbejdere bygger ørredvandløb til gavn for naturen og fremtidenSøndag den 9. oktober 2016 blev der afholdt kursus i vandløbsrestaurering for 25 kommunale medarbejdere og lystfiskere fra Limfjordsoplandet. De skulle lære at lave livgivende gydebanker for ørreder uden at forringe vandløbenes evne til at lede væk fra markerne.

17. nov 2016

Forleden var der i DR1's Magasinet Penge fokus på, hvad friluftsfolk investerer i deres hobbies - og Havørred Fyn indgik som eksempel, da man på Fyn kan dokumentere regulære nøgletal på, hvad der kommer ud af alt arbejdet og investeringen i kystfiskeriet efter havørreder.