Sager

3. oktober 2016

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse til regulering af fiskeriet i Nybøl Nor, der ligger i den nordøstlige del af Flensborg Fjord. Der lægges op til en garnfredning i perioden medio september - medio marts og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per fisker - dog max 2 per båd. DSF forventer, at den nye bekendtgørelse vil reducere antallet af havørreder, der ender i garnene - og at det vil påvirke lystfiskeriet positivt.

21. september 2016

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker.

13. juni 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter i sit høringssvar de nye muligheder for at bortskræmme og skyde skarver.

Se udkastet til forvaltningsplan og læs DSF's høringssvar.

12. april 2016

Lokalforening og Forbundet klager over en tilladelse til at opgrave og uddybe Elling Å til en meter under havniveau og en meter under den naturlige bund.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Nybøl Nor.

Forbundet bakker forslaget op, som blandt andet indeholder en garnfredning fra medio september til 1. maj i norets østlige del og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder/dag/fisker.

Miljø & Vandpleje

Vand&natur

Publiceret den 04.07.2009 - 14:05

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder ihærdigt på mange fronter for at sikre et bedre vandmiljø i Danmark - til gavn for naturen, samfundet såvel som os som sportsfiskere. På disse sider finder du masser af materiale om dette arbejde. Du kan også selv bidrage og deltage i diskussionen i vores forum for Miljø og politik.

Se oversigt over Danmarks Sportsfiskerforbunds optræden i danske medier 

 

Herunder kan du løbende se, hvad Danmarks Sportsfiskerforbund mener om forskellige aktuelle sager. Du kan få direkte besked, når der er nye klip ved at abonnere på vores YouTube-kanal.         

26. dec 2016

Efter al julemaden trænger du sikkert til at komme ud at røre dig lidt ved nyttigt arbejde. Det får du chancen for onsdag den 28. december fra kl. 10 - cirka 13.
 
Horsens og Omegns Sportsfiskerforening skal have planeret to læs grus, som med rendegraver lægges ud på stryget omkring 75 meter opstrøms Korning Bro. Projektet udføres i samarbejde med Hedensted Kommune og Korning Borgerforening.
 

24. dec 2016

Brede Aa Lystfiskerforening har lagt en stribe fotos samt en 12 minutter lang video om foreningens elfiskeri ud på facebook.

20. dec 2016

Det er tidligere nævnt at kraftværket Marieberg ved Mörrumsåen skal fjernes og åens naturlige løb skal genskabes. Eon’s beslutning vakte særdeles stor glæde blandt lystfiskere og naturinteresserede.

20. dec 2016

På Randers Havns afleveringsplads samt på genbrugsstationerne i Randers, Langå, Øster Tørslev og Asferg vil der igen i år være mulighed for indlevering af årets juletræer, hvor genbruget af træerne er en gevinst for miljøet i Randers Fjord.

19. dec 2016

Thomas Kirkebæk, der virker som skolelærer i Aalborg, stammer fra en lille landsby tæt ved Hald Sø syd for Viborg. Hans forældre er lodsejere ved et mindre vandløb med tilknytning til søen og i drengeårene har han haft mange mindeværdige fiskedage ved sit hjemmevand – og han har stadig fiskestangen med, når han besøger forældrene.

17. dec 2016

Naturstyrelsen fjernede forleden en bæverdæmning i Gryde Å, som er et lille værdifuldt gyde- og opvækstvandløb med udløb i Storå, fortæller biolog Jakob Larsen fra Holstebro Kommune.

Dagen efter kom en af styrelsens medarbejdere forbi igen for at fjerne udhængende piletræ mv., som dæmningen var konstrueret op ad.

15. dec 2016

En fugl som er en torn i øjet hos en del af Bornholms lystfisker, er skarven som er en fredet fugl. Dens antal har dog været stærkt stigende i perioden siden omkring 2005 og Danmarks Ornitologiske Forening kalder bestanden også for sund over for lokale medier og ser dermed ikke noget problem i reguleringen.

15. dec 2016

Et havørredpar har fundet hinanden i den lille Mastrup Bæk.I flere af Rebild Kommunes vandløbsspidser er ørrederne lige nu i fuld gang med at videreføre generne, så der fremover er masser af ørreder. Flere havørredpar har allerede fundet sammen og er i gang med at bygge rede i gruset til de små orange æg. Det ser voldsomt ud når sten og grus kastes rundt.

14. dec 2016

 Knud PedersenDen 1. december 2016 tog ”Logen til Havørredens Ve og Vel” fat på denne vinters undervisningsprojekt med elever fra 5a på Dalgasskolen i Brande, fortæller en af de lokale ildsjæle, Knud H. Pedersen, idemand og tovholder bag projektet og medstifter af  ”Logen”.
 

14. dec 2016

 Andreas Findling-Rottem, Danmarks Sportsfiskerforbund.Der var stor tilslutning fra Grusbanden, da Tuse Å’s Ørredsammenslutning sammen med bandemedlemmerne skulle elektrofiske i Elverdamsåen i november måned.