Sager

3. oktober 2016

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse til regulering af fiskeriet i Nybøl Nor, der ligger i den nordøstlige del af Flensborg Fjord. Der lægges op til en garnfredning i perioden medio september - medio marts og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per fisker - dog max 2 per båd. DSF forventer, at den nye bekendtgørelse vil reducere antallet af havørreder, der ender i garnene - og at det vil påvirke lystfiskeriet positivt.

21. september 2016

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker.

13. juni 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter i sit høringssvar de nye muligheder for at bortskræmme og skyde skarver.

Se udkastet til forvaltningsplan og læs DSF's høringssvar.

12. april 2016

Lokalforening og Forbundet klager over en tilladelse til at opgrave og uddybe Elling Å til en meter under havniveau og en meter under den naturlige bund.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Nybøl Nor.

Forbundet bakker forslaget op, som blandt andet indeholder en garnfredning fra medio september til 1. maj i norets østlige del og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder/dag/fisker.

Miljø & Vandpleje

Vand&natur

Publiceret den 04.07.2009 - 14:05

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder ihærdigt på mange fronter for at sikre et bedre vandmiljø i Danmark - til gavn for naturen, samfundet såvel som os som sportsfiskere. På disse sider finder du masser af materiale om dette arbejde. Du kan også selv bidrage og deltage i diskussionen i vores forum for Miljø og politik.

Se oversigt over Danmarks Sportsfiskerforbunds optræden i danske medier 

 

Herunder kan du løbende se, hvad Danmarks Sportsfiskerforbund mener om forskellige aktuelle sager. Du kan få direkte besked, når der er nye klip ved at abonnere på vores YouTube-kanal.         

17. apr 2017

Nils Ole Kjær fra Sønderjysk Sportsfiskerforening var sammen med vennen Robert Horup ved Flads Å til åpremie, hvor Robert allerede klokken 8 lagde ud men den stjerneflot laks på 96 cm og 8,9 kilo, som Nils nettede for ham. Mens Robert gik op til bilen med laksen, kom turen til Nils Ole, som med wobler fangede en laks på 92 cm og 7,4 kilo.

16. apr 2017

Skarver spiser rigtig mange fisk for de har brug for mindst 500 gram hver dag. Lystfiskerforeningen Binderup Å passer på deres unikke bæk- og havørreder. Først fjernede de træpælene ved udløbet som skarverne bruger til at sidde på, og nu går de skridtet videre.

15. apr 2017

Storfanger Lars Ager med sidste års premierefiskSidste år oplevede Varde Å en fantastisk fremgang for laksefiskeriet og håbet er, at det fortsætter den kommende sæson. I hvert fald er der set en del store laks i åen de seneste tre uger:

15. apr 2017

Premierelaks fra LF26s vand ved Sdr. Felding 2015Den vestjyske laksesæson starter påskesøndag den 16. april  og Skjernådalens Lystfiskerforening melder ud, at fiskeriet kan påbegyndes halvanden time før solopgang, hvor foreningen har fiskeretten.

Nedenstående aktiviteter er programsat:

15. apr 2017

Som tidligere meddelt her på sitet har Holstebro og Omegns Fiskeriforening (HOF) indledt et nyt samarbejde med initiativrige folk fra Idom-Råsted borgerforening og Plexus Idom.

13. apr 2017

Husk at parkere lovligt, hvis du fisker ved BøgeskovenBøgeskoven på Stevns er en velbesøgt kystplads, hvor man skal gå et pænt stykke fra parkeringspladserne for at nå frem. Men nogle vælger desværre at afkorte turen ved at parkere ulovligt inde i skoven, og så risikerer man at få en parkeringsbøde. Det skriver Dagbladet Stevns tirsdag den 11. april.

07. apr 2017

5000 ørreder blev i midten af april sidste år sat ud i mundingen af Mølleåen.  Linda Bollerup fra Fyns Laksefisk og Rune Hylby fra Den sjællandske Grusbande var også sidste år ansvarlige for udsætningen.

07. apr 2017

Gedderne mærkes med et lille gult eller orange mærke med nummer på

07. apr 2017

Den nye sluse har åbnet for aborrer og gedder på gydevandring i VasebækkenHelt inde i bunden af Jungshoved Nor syd for Præstø løber Vasebækken ud. Selve udløbet, hvor landevejen passerer, har hidtil været forsynet med en tophængt sluse, og den har tilsyneladende spærret totalt for aborrer og gedder på gydevandring.

06. apr 2017

Alle er hjertelig velkommen Skærtorsdag, den 13. april, når Odsherred Sportsfiskerforening sætter tusindvis af ørreder ud i Nordkanalen ved Audebo.
Det sker ved broen over Nordkanalen ved Færgevej/Grevinge Kanalvej klokken 15.00.