Sager

3. oktober 2016

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse til regulering af fiskeriet i Nybøl Nor, der ligger i den nordøstlige del af Flensborg Fjord. Der lægges op til en garnfredning i perioden medio september - medio marts og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per fisker - dog max 2 per båd. DSF forventer, at den nye bekendtgørelse vil reducere antallet af havørreder, der ender i garnene - og at det vil påvirke lystfiskeriet positivt.

21. september 2016

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker.

13. juni 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter i sit høringssvar de nye muligheder for at bortskræmme og skyde skarver.

Se udkastet til forvaltningsplan og læs DSF's høringssvar.

12. april 2016

Lokalforening og Forbundet klager over en tilladelse til at opgrave og uddybe Elling Å til en meter under havniveau og en meter under den naturlige bund.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Nybøl Nor.

Forbundet bakker forslaget op, som blandt andet indeholder en garnfredning fra medio september til 1. maj i norets østlige del og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder/dag/fisker.

Miljø & Vandpleje

Vand&natur

Publiceret den 04.07.2009 - 14:05

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder ihærdigt på mange fronter for at sikre et bedre vandmiljø i Danmark - til gavn for naturen, samfundet såvel som os som sportsfiskere. På disse sider finder du masser af materiale om dette arbejde. Du kan også selv bidrage og deltage i diskussionen i vores forum for Miljø og politik.

Se oversigt over Danmarks Sportsfiskerforbunds optræden i danske medier 

 

Herunder kan du løbende se, hvad Danmarks Sportsfiskerforbund mener om forskellige aktuelle sager. Du kan få direkte besked, når der er nye klip ved at abonnere på vores YouTube-kanal.         

06. mar 2017

Tonni Mikkelsen med havørreden på lige knap 3 kg, som gav førstepræmien ved Odense-premierefiskeriet.Mange deltagere, bedste vejr i mange år, men ikke så mange fisk.

Sådan kan den korte konklusion på resultatet af premierefiskeriet i Odense Å og Inderfjord lørdag den 4. marts være.

05. mar 2017

Jan Karnøe, Næstformand i Horsens og Omegns Sportsfiskerforening skriver til sportsfiskeren.dk

”Tolstrup Enge, tirsdag den 28. februar. Medlemmer af HoSf havde tilbudt Naturstyrelsen at tømme afsnørrede åstykker for fisk, for at de ikke skulle gå til spilde. Vådområdeprojektet er skredet godt frem, og nu var der behov for at rømme stykkerne, inden de blev dækket.

04. mar 2017

Torsdag den 16. marts afholder Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK) en åben klubaften, hvor Fiskerikontrollen kommer på besøg og fortæller om arbejdet med at sikre, at reglerne for fiskeriet overholdes.

01. mar 2017

Sidste år vandt Frederik Augustesen premiere-konkurrencen i Odense med denne flotte overspringer på 5,650 kg og 74 cm.

Lørdag morgen går det igen løs i Odense Inderfjord og Odense Å. Begge områder har været lukket for alt fiskeri efter ørreder hele vinteren – medens man i åen har kunnet fiske efter for eksempel gedder.

01. mar 2017

Luftfoto af den genoplivet Stubdrup Bæk før der kom vand i.Flere tilløb til Ryå tæt ved Jerslev i Nordjylland får et stort miljømæssigt løft i løbet af foråret. Det er Brønderslev Kommune i samarbejde med Limfjordsrådets Sekretariat, der er i gang med at omsætte de statslige vandplaner til virkelighed. Ryå er Vendsyssels største og længste vandløb og er kendt for en stor artsrigdom.

27. feb 2017

Perfekt overspringer fra Skals Å fanget den første lørdag i martsDer er gratis kaffe og rundstykker samt en lille en til næsen, når Viborg Sportsfiskerforening inviterer alle morgenfriske medlemmer til premiere-komsammen onsdag den 1. marts kl. 9.00, fortæller formand Jørgen Buch.

27. feb 2017

Nedgængerne med klippet fedtfinne skal genudsættes. Det er i øvrigt en god ide at genudsætte de udlegede fik ved både åer og kyst. Bemærk at mange blive blanke igen, før de vandrer til havs.Ved Karup Å og Simested Å, der åbner 1. marts, skal lystfiskerne være ekstra vågne den kommende tid.

24. feb 2017

Øresundsakvariet sætter fokus på plastikforureningen i haveneI forbindelse med vinterferieugerne 7 og 8 har Øresundsakvariet i Helsingør taget tre nye akvarier i brug. De viser livet på tre meget forskellige lokaliteter i Øresund.


22. feb 2017

Har du glædet dig til at købe dagkort på Langå Sportsfiskerforenings fiskevand omkring Langå, så må du desværre vente en uge mere end sidste udmelding her på sportsfiskeren.dk.

Startdatoen er her i 2017 lørdag den 1. april.

På trods af sportsfiskeren.dk havde kontakt til både Langå Sportsfiskerforening og Langå Camping, så var datoen på sportsfiskeren.dk den 13. februar desværre forkert.

20. feb 2017

Det lille fine vandløb, Dalby Møllebæk, der løber ud på sydsiden inderst i Kolding Fjord, har flere gange været forurenet og forleden skete det så igen.

Dagbladet Jydske Vestkysten kan således fortælle, hvordan Trekantsområdets Brandvæsen måtte rykke til et opsamlingsbassin i Kolding Syd, hvorfra vand forurenet med olie løb ud i Dalby Møllebæk.