Sager

3. oktober 2016

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse til regulering af fiskeriet i Nybøl Nor, der ligger i den nordøstlige del af Flensborg Fjord. Der lægges op til en garnfredning i perioden medio september - medio marts og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per fisker - dog max 2 per båd. DSF forventer, at den nye bekendtgørelse vil reducere antallet af havørreder, der ender i garnene - og at det vil påvirke lystfiskeriet positivt.

21. september 2016

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker.

13. juni 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter i sit høringssvar de nye muligheder for at bortskræmme og skyde skarver.

Se udkastet til forvaltningsplan og læs DSF's høringssvar.

12. april 2016

Lokalforening og Forbundet klager over en tilladelse til at opgrave og uddybe Elling Å til en meter under havniveau og en meter under den naturlige bund.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Nybøl Nor.

Forbundet bakker forslaget op, som blandt andet indeholder en garnfredning fra medio september til 1. maj i norets østlige del og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder/dag/fisker.

Miljø & Vandpleje

Vand&natur

Publiceret den 04.07.2009 - 14:05

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder ihærdigt på mange fronter for at sikre et bedre vandmiljø i Danmark - til gavn for naturen, samfundet såvel som os som sportsfiskere. På disse sider finder du masser af materiale om dette arbejde. Du kan også selv bidrage og deltage i diskussionen i vores forum for Miljø og politik.

Se oversigt over Danmarks Sportsfiskerforbunds optræden i danske medier 

 

Herunder kan du løbende se, hvad Danmarks Sportsfiskerforbund mener om forskellige aktuelle sager. Du kan få direkte besked, når der er nye klip ved at abonnere på vores YouTube-kanal.         

15. dec 2016

Et havørredpar har fundet hinanden i den lille Mastrup Bæk.I flere af Rebild Kommunes vandløbsspidser er ørrederne lige nu i fuld gang med at videreføre generne, så der fremover er masser af ørreder. Flere havørredpar har allerede fundet sammen og er i gang med at bygge rede i gruset til de små orange æg. Det ser voldsomt ud når sten og grus kastes rundt.

14. dec 2016

 Knud PedersenDen 1. december 2016 tog ”Logen til Havørredens Ve og Vel” fat på denne vinters undervisningsprojekt med elever fra 5a på Dalgasskolen i Brande, fortæller en af de lokale ildsjæle, Knud H. Pedersen, idemand og tovholder bag projektet og medstifter af  ”Logen”.
 

14. dec 2016

 Andreas Findling-Rottem, Danmarks Sportsfiskerforbund.Der var stor tilslutning fra Grusbanden, da Tuse Å’s Ørredsammenslutning sammen med bandemedlemmerne skulle elektrofiske i Elverdamsåen i november måned.

14. dec 2016

Den 26. og 27. november blev der el- fisket i Varde Å-systemet. I samme forbindelse har vi i samarbejde med DTU-Aqua beregnet, hvor mange laks der er trukket op i Varde Å i det forløbne år, fortæller Varde-foreningens formand, Kai Verner Lauridsen.
 

13. dec 2016

Over fem lørdage har en flok frivillige fra Sydvestjydsk Sportsfiskerforening elektrofisket i Kongeåen på strækningen nedenfor spærringen ved Jedsted, hvor de blev 977 laks og havørreder.

12. dec 2016

Greenpeace sendte et flydende budskab til Miljø- og fødevareministerenFire Greenpeace-svømmere og tre kajakroere sendte mandag den 12. december miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) af sted til forhandlinger om næste års fiskekvoter i Bruxelles med en klar opfordring.

12. dec 2016

Smoltfælden i Køge Å fangede en stor del af den udtrækkende smoltI foråret 2016 var der opsat en smoltfælde I Køge med henblik på at få undersøgt, hvor mange smolt, der trak ud af åen. Resultat af undersøgelsen foreligger nu og blev overdraget de lokale vandplejefolk og myndigheder ved et arrangement ved åen den 11. december.


12. dec 2016

Hold godt øje med smileyrapporten ved køb af fisk og støt kun dem der fanger fisk på lovlig vis.Onsdag den 7. december blev en driftig, uautoriseret fiskehandler på Fjordgade 5 i Gjøl lukket af NaturErhvervstyrelsen (Tidl. Fiskerikontrollen) og Fødevarestyrelsen, skriver nordjyske.dk.

12. dec 2016

Kristian Liltorp med en smuk sølvblank 3,5 kilos havørred fanget i Limfjorden nær Aalborg. Limfjordsrådet har modtaget støtte på 500.000 kr. fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje til udvikling af lystfiskerturisme i Limfjorden. Formålet med projektet er at udvikle og promovere eksisterende erhverv relateret til lystfiskerturisme i Limfjorden.

09. dec 2016

Passage igennem sump synes umuligEllerenden, der munder ud i Tempelkrogen i bunden af Isefjorden lige syd for Munkholmbroen, er et fint lille privat ørredvandløb, som løber på Ryegårds arealer i Lejre Kommune.

Vandløbet har en opgang på 100-200 havørreder. Dog ikke længere, for der var flere større og mindre spærringer tæt ved udløbet.