Sager

3. oktober 2016

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse til regulering af fiskeriet i Nybøl Nor, der ligger i den nordøstlige del af Flensborg Fjord. Der lægges op til en garnfredning i perioden medio september - medio marts og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per fisker - dog max 2 per båd. DSF forventer, at den nye bekendtgørelse vil reducere antallet af havørreder, der ender i garnene - og at det vil påvirke lystfiskeriet positivt.

21. september 2016

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker.

13. juni 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter i sit høringssvar de nye muligheder for at bortskræmme og skyde skarver.

Se udkastet til forvaltningsplan og læs DSF's høringssvar.

12. april 2016

Lokalforening og Forbundet klager over en tilladelse til at opgrave og uddybe Elling Å til en meter under havniveau og en meter under den naturlige bund.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Nybøl Nor.

Forbundet bakker forslaget op, som blandt andet indeholder en garnfredning fra medio september til 1. maj i norets østlige del og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder/dag/fisker.

Miljø & Vandpleje

Vand&natur

Publiceret den 04.07.2009 - 14:05

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder ihærdigt på mange fronter for at sikre et bedre vandmiljø i Danmark - til gavn for naturen, samfundet såvel som os som sportsfiskere. På disse sider finder du masser af materiale om dette arbejde. Du kan også selv bidrage og deltage i diskussionen i vores forum for Miljø og politik.

Se oversigt over Danmarks Sportsfiskerforbunds optræden i danske medier 

 

Herunder kan du løbende se, hvad Danmarks Sportsfiskerforbund mener om forskellige aktuelle sager. Du kan få direkte besked, når der er nye klip ved at abonnere på vores YouTube-kanal.         

13. apr 2017

Husk at parkere lovligt, hvis du fisker ved BøgeskovenBøgeskoven på Stevns er en velbesøgt kystplads, hvor man skal gå et pænt stykke fra parkeringspladserne for at nå frem. Men nogle vælger desværre at afkorte turen ved at parkere ulovligt inde i skoven, og så risikerer man at få en parkeringsbøde. Det skriver Dagbladet Stevns tirsdag den 11. april.

07. apr 2017

5000 ørreder blev i midten af april sidste år sat ud i mundingen af Mølleåen.  Linda Bollerup fra Fyns Laksefisk og Rune Hylby fra Den sjællandske Grusbande var også sidste år ansvarlige for udsætningen.

07. apr 2017

Gedderne mærkes med et lille gult eller orange mærke med nummer på

07. apr 2017

Den nye sluse har åbnet for aborrer og gedder på gydevandring i VasebækkenHelt inde i bunden af Jungshoved Nor syd for Præstø løber Vasebækken ud. Selve udløbet, hvor landevejen passerer, har hidtil været forsynet med en tophængt sluse, og den har tilsyneladende spærret totalt for aborrer og gedder på gydevandring.

06. apr 2017

Alle er hjertelig velkommen Skærtorsdag, den 13. april, når Odsherred Sportsfiskerforening sætter tusindvis af ørreder ud i Nordkanalen ved Audebo.
Det sker ved broen over Nordkanalen ved Færgevej/Grevinge Kanalvej klokken 15.00.

06. apr 2017

NY NATIONAL LYSTFISKERSTRATEGI

Danmarks Sportsfiskerforbund deltager i 2017 konstruktivt i udarbejdelsen af en ny national lystfiskerstrategi. Med til bordet bringer vi bl.a. klare ønsker om et styrket naturgrundlag for vores vilde fiskebestande, en bæredygtig forvaltning af fiskeriet og en øget inddragelse af de lokale sportsfiskerforeninger.

Af Verner W. Hansen

03. apr 2017

Igen i år skal der tælles smolt i Skjern Å og Omme Å. Tællingerne er en del af “Den store lakseundersøgelse”. Derfor er der opsat såkaldte  Rotery Screw Traps (RST) som fanger en del af smoltene. De fangede fisk mærkes på forskellig vis, og indgår i undersøgelserne.
 
En af opgaverne er at finde ud af, hvor mange smolt der overlever turen gennem Ringkøbing Fjord.
 

30. mar 2017

Holstebro og Omegns Fiskeriforening (HOF) har sammen med initiativrige folk fra Idom-Råsted borgerforening og huset Plexus i Idom indledt et nyt samarbejde. Målet er at skabe et lystfiskermiljø, som giver de bedste betingelser for en god oplevelse ved Storåen, fortæller formand for HOF, Gunnar H. Pedersen.
 

30. mar 2017

De to små vandløb på Falster kan se frem til en hjælpende håndSøndag den 26. marts var Rune Hylby fra Den sjællandske Grusbande på besøg i Guldborgsund Kommune på Falster. En kommune, som er tilsluttet Fishing Zealand.

28. mar 2017

Hjælp Øresundsakvariet med at fjerne affald på strandene ved Helsingør.Øresundsakvariet i Helsingør sætter i den kommende tid fokus på den forurening, vi oplever i og ved havet. På torsdag 30. marts i tidsrummet kl. 11:45-15:30 afholder akvariet i den anledning affaldsindsamlingsdag i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.