Sager

3. oktober 2016

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse til regulering af fiskeriet i Nybøl Nor, der ligger i den nordøstlige del af Flensborg Fjord. Der lægges op til en garnfredning i perioden medio september - medio marts og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per fisker - dog max 2 per båd. DSF forventer, at den nye bekendtgørelse vil reducere antallet af havørreder, der ender i garnene - og at det vil påvirke lystfiskeriet positivt.

21. september 2016

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker.

13. juni 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter i sit høringssvar de nye muligheder for at bortskræmme og skyde skarver.

Se udkastet til forvaltningsplan og læs DSF's høringssvar.

12. april 2016

Lokalforening og Forbundet klager over en tilladelse til at opgrave og uddybe Elling Å til en meter under havniveau og en meter under den naturlige bund.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Nybøl Nor.

Forbundet bakker forslaget op, som blandt andet indeholder en garnfredning fra medio september til 1. maj i norets østlige del og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder/dag/fisker.

Miljø & Vandpleje

Vand&natur

Publiceret den 04.07.2009 - 14:05

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder ihærdigt på mange fronter for at sikre et bedre vandmiljø i Danmark - til gavn for naturen, samfundet såvel som os som sportsfiskere. På disse sider finder du masser af materiale om dette arbejde. Du kan også selv bidrage og deltage i diskussionen i vores forum for Miljø og politik.

Se oversigt over Danmarks Sportsfiskerforbunds optræden i danske medier 

 

Herunder kan du løbende se, hvad Danmarks Sportsfiskerforbund mener om forskellige aktuelle sager. Du kan få direkte besked, når der er nye klip ved at abonnere på vores YouTube-kanal.         

06. jun 2017

Frivillige hjælper med opsætning af smoltfælderneI disse dage afsluttes optællinger af smolt i tre vandløb i Faxe Kommune. Det drejer sig om Faxe Å systemet - Faxe Å og Lilleå - og Vivede Mølleå. Tællingen foregår ved, at der opsættes smoltfælder, som spærrer vandløbene helt.

03. jun 2017

Regeringspartierne, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stemte torsdag som forventet lovforslag L111 igennem. En lov, der giver mulighed for at etablere nye havbrug med kompensationsopdræt af muslinger og tang i danske farvande. Men der er stadig en lang politisk og administrativ proces forude, før nye havbrug kan blive en realitet, og Danmarks Sportsfiskerforbund vil fortsat arbejde hårdt for at forhindre nye havbrug og kæmpe fra bur til bur.

01. jun 2017

En fangstbegrænsning på tre fisk pr. dag pr. fisker kan være med til at begrænse det målrettede garnfiskeri efter havørred. Det viser de foreløbige erfaringer fra Bornholm. Samtidig er fangstbegrænsningen den for øjeblikket politisk mest realistiske reguleringsform, da der ikke er politisk opbakning for et totalt omsætningsforbud for havørreder.

28. maj 2017

I pressemeddelelsen den 24. maj skriver Limfjordsrådet, at Hallund Å har fået en hjælpende hånd i april måned. Her er fjernet fire vandfald og udlagt 500 kubikmeter grus, som er blevet til 18 gydebanker. Hallund Å løber til Ryå som er Vendsyssels største og længste vandløb.

Det er Brønderslev Kommune der i samarbejde med Limfjordsrådets Sekretariat er i gang med at omsætte de statslige vandplaner til virkelighed.

28. maj 2017

Det nye vandløbstrace som er klar til modtage vand, fisk og smådyr, som elsker grus og den fysiske variation.Siden 1. maj har Aalborg Kommune været i gang med et større vandløbsprojekt i Guldbækken ved Godthåb Hammerværk, fortæller Civilingeniør Klavs Bavnshøj Frederiksen fra Aalborg Kommune. Projektet er nu ved at være afsluttet.

16. maj 2017

Gert Molbech fra Sportsfiskerforeningen for Grenaa og Omegn, skriver i et indlæg på Facebook nedenstående:

Med skibshunden Bob drog vi på havet til demonstration mod de tåbelige planer om havbrug langs Djurslands kyst. Tilladelserne til havdambrugene udgør et areal på halvdelen af halvdelen af Djurslands areal.

Ordret katastrofe for miljø og idioti for beslutningen.

15. maj 2017

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening (BSF) har i perioden fra 2009 til 2017 støttet det tidligere Foslaks/Brusgaard, nu en del af Dansk Center for Vildlaks (DCV), med et samlet beløb på over 1,25 million kroner – helt nøjagtigt 1.251.965kr - til udsætninger af lakseunger. skriver BSFs digitale månedsskrift ”Gudenå-Nyt”.
 

15. maj 2017

Regeringen vil fjerne beskyttelsen fra 917 km vandløb, men de får kamp til stregen af 75 græsrodsrepræsentanter, der skal sidde i de kommende vandråd.

Af Danmarks Naturfredningsforening // Danmarks Sportsfiskerforbund

Det bliver ikke uden kamp, når regeringen vil fjerne beskyttelsen fra mange af de små danske vandløb.

15. maj 2017

 Personerne på fotoet fiskede lovlig, men fotografen stod inden for fredningsbæltet, da billedet blev tagetPå begge sider af slusen ved Virksund-dæmningen i den inderste del af Limfjorden er der et fredningsbælte, som skal beskytte havørrederne på vej til og fra de fire åer, Simested, Skals, Fiskbæk og Jordbro, der løber ud i Hjarbæk Fjord.
 

11. maj 2017

To eksisterende havbrug i Storebælt har fået lang snor af Kalundborg Kommune, som giver havbrugene lov til at fortsætte med at producere regnbueørreder uden tilstrækkelig vurdering af konsekvenserne for miljøet. Danmarks Sportsfiskerforbund har derfor klaget over kommunens miljøgodkendelse af havbrugene.