Sager

3. oktober 2016

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse til regulering af fiskeriet i Nybøl Nor, der ligger i den nordøstlige del af Flensborg Fjord. Der lægges op til en garnfredning i perioden medio september - medio marts og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per fisker - dog max 2 per båd. DSF forventer, at den nye bekendtgørelse vil reducere antallet af havørreder, der ender i garnene - og at det vil påvirke lystfiskeriet positivt.

21. september 2016

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker.

13. juni 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter i sit høringssvar de nye muligheder for at bortskræmme og skyde skarver.

Se udkastet til forvaltningsplan og læs DSF's høringssvar.

12. april 2016

Lokalforening og Forbundet klager over en tilladelse til at opgrave og uddybe Elling Å til en meter under havniveau og en meter under den naturlige bund.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Nybøl Nor.

Forbundet bakker forslaget op, som blandt andet indeholder en garnfredning fra medio september til 1. maj i norets østlige del og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder/dag/fisker.

Miljø & Vandpleje

Vand&natur

Publiceret den 04.07.2009 - 14:05

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder ihærdigt på mange fronter for at sikre et bedre vandmiljø i Danmark - til gavn for naturen, samfundet såvel som os som sportsfiskere. På disse sider finder du masser af materiale om dette arbejde. Du kan også selv bidrage og deltage i diskussionen i vores forum for Miljø og politik.

Se oversigt over Danmarks Sportsfiskerforbunds optræden i danske medier 

 

Herunder kan du løbende se, hvad Danmarks Sportsfiskerforbund mener om forskellige aktuelle sager. Du kan få direkte besked, når der er nye klip ved at abonnere på vores YouTube-kanal.         

03. nov 2009

Fiskerikontrollen fandt både ulovlige garn og ruser i Storå.Jungletrommerne lød ved Storå på Nordfyn forleden. Lokale sportsfiskere havde fundet ulovlige garn i åen. Fiskerikontrollen blev tilkaldt, og to fiskeribetjente fra afdelingen i Fredericia fandt frem til to ulovlige garn. Det ene garn var placeret, hvor Harndrup Mølle Å løber ud i Storå, og det andet lidt længere nedstrøms.

02. nov 2009

En ATV med trailer bliver brugt som transportsmiddel til skjulestenene.Smørpøt Bæk, der er en del af Gummesbækken med udløb til Sneum Å, blev torsdag den 28. oktober gjort klart til havørredernes gydning.

30. okt 2009

En fjord spækket med garn og ruser.I flere af fjordene på Sydsjælland er antallet af garn efterhånden oppe i så stort et antal, at det er nødvendigt at skride til handling, hvis der skal sikres et bæredygtigt fiskepres på specielt ørrederne men også aborrerne og gedderne. Som situationen er i dag, er fiskepresset alt for stort flere steder!
Dette gælder specielt for Præstø Fjord og Fakse Bugt, men også i andre fjorde og nor.

28. jan 2009

Grussprederne i samlet trop.Tre timers hårdt arbejde en smuk søndag formiddag tog det.