Sager

3. oktober 2016

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse til regulering af fiskeriet i Nybøl Nor, der ligger i den nordøstlige del af Flensborg Fjord. Der lægges op til en garnfredning i perioden medio september - medio marts og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per fisker - dog max 2 per båd. DSF forventer, at den nye bekendtgørelse vil reducere antallet af havørreder, der ender i garnene - og at det vil påvirke lystfiskeriet positivt.

21. september 2016

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker.

13. juni 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter i sit høringssvar de nye muligheder for at bortskræmme og skyde skarver.

Se udkastet til forvaltningsplan og læs DSF's høringssvar.

12. april 2016

Lokalforening og Forbundet klager over en tilladelse til at opgrave og uddybe Elling Å til en meter under havniveau og en meter under den naturlige bund.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Nybøl Nor.

Forbundet bakker forslaget op, som blandt andet indeholder en garnfredning fra medio september til 1. maj i norets østlige del og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder/dag/fisker.

Miljø & Vandpleje

Vand&natur

Publiceret den 04.07.2009 - 14:05

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder ihærdigt på mange fronter for at sikre et bedre vandmiljø i Danmark - til gavn for naturen, samfundet såvel som os som sportsfiskere. På disse sider finder du masser af materiale om dette arbejde. Du kan også selv bidrage og deltage i diskussionen i vores forum for Miljø og politik.

Se oversigt over Danmarks Sportsfiskerforbunds optræden i danske medier 

 

Herunder kan du løbende se, hvad Danmarks Sportsfiskerforbund mener om forskellige aktuelle sager. Du kan få direkte besked, når der er nye klip ved at abonnere på vores YouTube-kanal.         

25. nov 2009

Fiskerikontrollen fik d. 11. nov. meldinger om ulovlige garn i Præstø Fjord og rykkede straks ud. På fjorden konfiskerede de 19 ulovlige garn. Flere af garnene havde stået ulovligt siden d. 8. november, og Fiskerikontrollen henstiller derfor til, at evt. observerede ulovligheder anmeldes straks, og ikke flere dage efter, at observationerne er foretaget.

25. nov 2009

Hanlaks på  110 cm fanget mellem Plougstrup og Nielsbygaard.Flere laks på en meter eller derover dukkede op, da  Vejen og Omegns Sportsfiskerforening og Sydvestjysk Sportsfiskerforening i weekenden elfiskede henholdsvis fra Vejen ned til Foldi

24. nov 2009

Omløbsstryget ved Ferup Sø få måneder efter indvielsen i juni 2006.På en enkelt strækning af Vester Nebel Å – et tilløb til Kolding Å - er ørredtætheden blevet 35 gange større i løbet af det seneste år. Samlet set er der i løbet af året kommet fem til ti gange så mange ørreder i den del af åen, der ligger oven for Ferup Sø. Det er intet mindre end en eksplosion i ørredbestanden.

23. nov 2009

Gravemaskine etablerer kunstige øer på Tissø.

Store gravemaskiner har indtaget sydsiden af Tissø. Her er tre mindre fugleøer nemlig i gang med at blive genetableret efter flere oversvømmelser i både 2007 og 2009. 

- Fuglene etablerer jo deres reder på øerne i sandbankerne, og hvis de bliver oversvømmede skyller æg, rede og yngel jo væk. Så dør de simpelthen, siger Jan Krause, der er teamleder for Vand og Natur i Kalundborg Kommune til TV2-øst.

20. nov 2009

Den franske regering har truffet en historisk vigtig beslutning på laksenes vegne. Nemlig at skrotte to store vandkraft-dæmninger i flodsystemet Sélunde og Sée i Normandiet. Det vil give laksene fri passage langt op i floderne, så laksene for første gang i over halvfjerds år nu får mulighed for at svømme op til deres oprindelige gydebanker.

20. nov 2009

Der blev ikke desto mindre fanget en del havørreder.

Weekendens elektrofiskeri efter moderfisk i Tuse å-systemet gav begrænset succes. Vandstanden i hovedløbet var betydelig højere end sædvanligt, hvilket gjorde det umuligt at fiske effektivt.

Der blev dog fanget en del havørreder i hovedløbet, inden arbejdsgruppen måtte afbryde fiskeriet og tage til et af tilløbene, hvor forholdene var mere tilforladelige.

20. nov 2009

Elfiskeri i Sæby Å.

En spærring ved Sæby Vandmølle gør det umuligt for trækkende laksefisk at vandre op til gydepladserne oven for møllen i Sæby Å. Derfor brugte Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn hele sidste lørdag på at fange ørrederne med elfiskeri og løfte fiskene op over spærringen ved Sæby vandmølle med håndkraft.

Fiskerne el-fiskede strækningen fra Frederikshavnsvej og ned til jollebroen, hvor det blev til flere pæne havørreder og en enkelt laks.

19. nov 2009

Den store laks fra kongeåen.

Den største overraskelse under årets elfiskeri i Kongeåen indtraf, da en monsterlaks dukkede op, mens en af elfiskerne var i færd med at nette en havørred. Man troede ikke sine egne øjne, da laksen blev trukket inden for fangstvidde. Da den blev målt og mærket, viste den sig at være hele 120 cm. lang.

19. nov 2009

Elfiskeriet i Jorbro Å.

Forrige weekend elfiskede Viborg Sportsfiskerforening på et stræk af Skals Å med et opmuntrende resultat på 122 havørreder, heraf 86 hunner.I lørdags var turen kommet til den lille perle, Jordbro Å, med udløb i Hjarbæk Fjord fra vest.

- Og det var rigtig, rigtig godt, beretter formand Jørgen Buch. - Vi fik 81 hunner og 35 hanner med hjem til dambruget. Desuden lod vi 60-70 fisk gå uden at nette dem, fordi vi hurtigt havde hunner nok. 

18. nov 2009

Gydegrusset udlægges i vandløbet.Den lille Ørre-Sinding Lystfiskerforening har gennemført sit hidtil største restaureringsprojekt til en værdi af 40.000 kroner i den øvre del af Storå, uden at det har kostet foreningen en krone, fortæller formand Ejgil Kjølbæk. Siden vinter har der været planer om at udlægge gydegrus i stryget ved Sejlsigvej Bro, men projektet trak ud, og Ejgil måtte selv skubbe på, før der kom gang i sagerne.