Sager

3. oktober 2016

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse til regulering af fiskeriet i Nybøl Nor, der ligger i den nordøstlige del af Flensborg Fjord. Der lægges op til en garnfredning i perioden medio september - medio marts og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per fisker - dog max 2 per båd. DSF forventer, at den nye bekendtgørelse vil reducere antallet af havørreder, der ender i garnene - og at det vil påvirke lystfiskeriet positivt.

21. september 2016

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker.

13. juni 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter i sit høringssvar de nye muligheder for at bortskræmme og skyde skarver.

Se udkastet til forvaltningsplan og læs DSF's høringssvar.

12. april 2016

Lokalforening og Forbundet klager over en tilladelse til at opgrave og uddybe Elling Å til en meter under havniveau og en meter under den naturlige bund.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Nybøl Nor.

Forbundet bakker forslaget op, som blandt andet indeholder en garnfredning fra medio september til 1. maj i norets østlige del og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder/dag/fisker.

Miljø & Vandpleje

Vand&natur

Publiceret den 04.07.2009 - 14:05

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder ihærdigt på mange fronter for at sikre et bedre vandmiljø i Danmark - til gavn for naturen, samfundet såvel som os som sportsfiskere. På disse sider finder du masser af materiale om dette arbejde. Du kan også selv bidrage og deltage i diskussionen i vores forum for Miljø og politik.

Se oversigt over Danmarks Sportsfiskerforbunds optræden i danske medier 

 

Herunder kan du løbende se, hvad Danmarks Sportsfiskerforbund mener om forskellige aktuelle sager. Du kan få direkte besked, når der er nye klip ved at abonnere på vores YouTube-kanal.         

10. dec 2009

Global opvarmning vil gøre det af med torskebestanden i Nordsøen.Global opvarmning vil gøre det af med torskebestanden i Nordsøen. Det viser en ny undersøgelse fra det internationale havundersøgelsesråd ICES. Torskene er ikke bare ramt af overfiskeri. De er også ramt af klimaforandringerne.

10. dec 2009

I øvre Svinninge Å, havde ørreder endevendt grusbunden for at lægge æg.Sjovt nok er Svinninge Å ikke at finde på ørredfiskernes Danmarks-kort. Ikke desto mindre er det øverste løb i år gennemgravet af ørreder. Sportsfiskerens lokalredaktør har været på besøg i forbindelse med nylig forurening med dieselolie og opdagede ved den lejlighed et hidtil ukendt antal gydegravninger.

10. dec 2009

Store skjulesten og gydegrus lokker ørrederne til.Det tidligere brede og tilsandede vandløb, Egum Møllebæk der strømmer ud i Rands Fjord og senere Vejle Fjord, er blevet ”miljøtunet” til en mere hastigt strømmende bæk med lækker grusbund og indbydende dybe huller, hvor fiskene trives.

09. dec 2009

Det er opstemninger som denne ved Varde Å-systemet, der gør, at laksefiskene aldrig finder vej til gydepladserne.Mandag aften var sportsfiskerforbundets fiskebiolog, Kaare M. Ebert, i studiet hos TV2 Østjylland, der satte fokus på laksefiskenes problemer med at passere opstemninger og spærringer i de danske vandløb - og finde vej gennem omløbsstryg. Et problem, der er særligt slemt ved det jyske vandkraftværk, Tangeværket, ved landets største å, Gudenåen.

09. dec 2009

Tag fiskekniven med ind fra bilen.Som sportsfisker skal du ikke længere risikere at havne syv dage i kachotten, blot fordi du har haft en fiskekniv liggende i bilen. Fremover skal du helt lovligt kunne have kniven i bilen uanset, om du er på fisketur, på storkøb i Bilka eller kører et hold fodboldunger til kamp.
Og skulle du være så distræt, at du på vej hjem fra en fisketur går på grillbar med kniven i bæltet, skal du højst risikere at få en bøde.

09. dec 2009

Den svenske miljødomstol har afvist klagerne over Greenpeaces sten-aktion i Kattegat i august. Den svenske miljødomstol har afvist klagerne over Greenpeaces sten-aktion i Kattegat i august. Lensstyrelsen i Halland havde på forhånd godkendt aktionen, hvor Greenpeace dumpede 203 store granitsten i to Natura 2000-områder i Kattegat for at forhindre bundtrawl.

08. dec 2009

Varierende vandløb vinder.Et ungt forskerteam fra Roskilde Universitet har sammen med DMU og DTU Aqua gennemført en række forsøg, der giver nyt indblik i værdien af fysisk variation i vandløbene og betydningen af svingninger i vandstanden.

07. dec 2009

Østjyder, der er tunet ind på TV2 Østjyllands digitale kanal, Kanal Østjylland, kan klokken 20 mandag aften se et fem minutter langt indslag med fokus på laksenes genvordigheder med at trække forbi Tangeværket og op til gydebankerne i Gudenåen.

I indslaget fortæller sportsfiskerforbundets fiskebiolog, Kaare M. Ebert, om, hvorfor laksene ikke kan finde vej forbi det nuværende omløbsstryg ved Tangeværket. Og om den hurdle, som Tange Sø udgør for små og store fisk på vej fra åen og ud i havet.

07. dec 2009

Det udefinérbare skum i Møllerenden.Endnu engang er Kobbel Å ramt af en ”mystisk” forurening. Denne gang drejer det sig om det lille, nyligt restaurerede og produktive tilløb, Møllerenden, hvor gydningen er i fuld gang.

Skumklatter i varierende størrelse skyller ud af det rør, hvor åen på de sidste 400 meter, løber frit inden sammenløbet med Kobbel Å i Tuse Å-systemt.

07. dec 2009

Kontrollen vil udvide samarbejdet med kommunernes å-mænd om kontrollen af odder-riste.Odderen har trange kår flere steder i vestsjælland, blandt andet i Åmose Å/Hallebyåen, hvor der stadig fiskes ivrigt med ruser uden stoprist i, og som odderen kan blive fanget i.

For at hjælpe odderen vil Fiskeri-inspektoratet i Roskilde derfor styrke samarbejdet med de kommunale å-mænd om kontrolindsatsen i de vestsjællandske søer og åer.