Sager

3. oktober 2016

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse til regulering af fiskeriet i Nybøl Nor, der ligger i den nordøstlige del af Flensborg Fjord. Der lægges op til en garnfredning i perioden medio september - medio marts og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per fisker - dog max 2 per båd. DSF forventer, at den nye bekendtgørelse vil reducere antallet af havørreder, der ender i garnene - og at det vil påvirke lystfiskeriet positivt.

21. september 2016

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker.

13. juni 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter i sit høringssvar de nye muligheder for at bortskræmme og skyde skarver.

Se udkastet til forvaltningsplan og læs DSF's høringssvar.

12. april 2016

Lokalforening og Forbundet klager over en tilladelse til at opgrave og uddybe Elling Å til en meter under havniveau og en meter under den naturlige bund.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Nybøl Nor.

Forbundet bakker forslaget op, som blandt andet indeholder en garnfredning fra medio september til 1. maj i norets østlige del og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder/dag/fisker.

Miljø & Vandpleje

Vand&natur

Publiceret den 04.07.2009 - 14:05

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder ihærdigt på mange fronter for at sikre et bedre vandmiljø i Danmark - til gavn for naturen, samfundet såvel som os som sportsfiskere. På disse sider finder du masser af materiale om dette arbejde. Du kan også selv bidrage og deltage i diskussionen i vores forum for Miljø og politik.

Se oversigt over Danmarks Sportsfiskerforbunds optræden i danske medier 

 

Herunder kan du løbende se, hvad Danmarks Sportsfiskerforbund mener om forskellige aktuelle sager. Du kan få direkte besked, når der er nye klip ved at abonnere på vores YouTube-kanal.         

07. dec 2009

Det udefinérbare skum i Møllerenden.Endnu engang er Kobbel Å ramt af en ”mystisk” forurening. Denne gang drejer det sig om det lille, nyligt restaurerede og produktive tilløb, Møllerenden, hvor gydningen er i fuld gang.

Skumklatter i varierende størrelse skyller ud af det rør, hvor åen på de sidste 400 meter, løber frit inden sammenløbet med Kobbel Å i Tuse Å-systemt.

07. dec 2009

Kontrollen vil udvide samarbejdet med kommunernes å-mænd om kontrollen af odder-riste.Odderen har trange kår flere steder i vestsjælland, blandt andet i Åmose Å/Hallebyåen, hvor der stadig fiskes ivrigt med ruser uden stoprist i, og som odderen kan blive fanget i.

For at hjælpe odderen vil Fiskeri-inspektoratet i Roskilde derfor styrke samarbejdet med de kommunale å-mænd om kontrolindsatsen i de vestsjællandske søer og åer.

07. dec 2009

Fin moderfisk fra Køge Å. Køge Sportsfiskerforening havde egentlig planlagt elfiskeri både den 21. og 22. november i henholdsvis Køge Å og Tryggevælde Å, men da de allerede fik nok moderfisk den første dag, valgte de at aflyse den næste dags planlagte elfiskeri efter havørreder.

Sammenlignet med sidste år var resultatet dog ikke lige så godt. I alt lykkedes det at fange 24 hanner og 28 hunner på en cirka 1 kilometer lang strækning i Køge Å.

05. dec 2009

Svinninge Å med omfattende oliefilm på overfladen og flydespærring i selve byen! Fredag morgen blev Sportsfiskerens lokalredaktør ringet op af en lokal beboer i Svinninge, der berettede om omfattende oliefilm og en fæl lugt af diesel i Svinninge Å.

Alarmcentralen og Holbæk Kommune blev øjeblikkeligt kontaktet, og i løbet af formiddagen lagde kommunens beredskab flydespærringer ud flere steder.

04. dec 2009

Husk fredningsbæltet ved Kalø.Genner Bugt nord for Åbenrå er kendt som alle tiders kystplads – specielt nu i den kolde årstid - hvor der ikke blot fanges fine havørreder, men hvor man som kystfisker stadig har chance for at rende ind i et par flotte torsk.

En populær plads er den lille Kalø inderst inde i Genner Bugt. På østsiden skærer en dybdekurve tæt langs øen med masser af sten, muslinger og blæretang.

04. dec 2009

Søndag d. 6 december er det muligt at følge det årlige elfiskeri i Skjern Å.Søndag d. 6. december inviterer Danmarks Center for Vildlaks, DCV, alle interesserede til det årlige elfiskeri efter laks samt til åbent hus på centret.

03. dec 2009

NASF afholder hvert år flere auktioner med henblik på at hjælpe Atlanterhavslaksen.North Atlantic Salmon Foundation – NASF – holder hvert år flere auktioner rundt om i Europa for at samle penge til at hjælpe Atlanterhavslaksen – blandt andet ved at opkøbe laksefiskekvoter hos erhvervsfiskere eller støtte tiltag, der arbejder på at forbedre laksens muligheder for at nå gydepladserne og formere sig uhindret.

02. dec 2009

Bo Poulsen får her overrakt prisen for Årets Bedste Forskning.Det blev lektor og miljøhistoriker på Roskilde Universitetscenter (RUC), Bo Poulsen, som i går vandt videnskab.dk's eftertragtede pris for Årets bedste Forskning.

02. dec 2009

Elektrofiskeri ved høj vandstand er hårdt arbejde.Som omtalt i sidste uge kører Sydvestjysk Sportsfiskerforening og Vejen og Omegns Sportsfiskerforening et mærkningsprojekt af laks og havørreder i Kongeåen, hvor der bl.a. blev fanget en kæmpelaks på 120 cm hele to gange med en uges mellemrum. Nu har Niels Jørgen Jepsen, Lars Hammer-Bek og Jens Lygum fra SSF lagt en 9 minutter langt videooptagelse ind på deres fælles hjemmeside:

02. dec 2009

Fremtiden ser lys ud for de franske laks.Siden 1993 har North Atlantic Salmon Foundation - NASF - haft et tæt parløb med de franske myndigheder. Og i 2008 inviterede det franske miljøministerium NASF til at komme med deres bud på en handlingsplan for en genintroduktion af atlanterhavslaks i floderne.