Sager

3. oktober 2016

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse til regulering af fiskeriet i Nybøl Nor, der ligger i den nordøstlige del af Flensborg Fjord. Der lægges op til en garnfredning i perioden medio september - medio marts og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per fisker - dog max 2 per båd. DSF forventer, at den nye bekendtgørelse vil reducere antallet af havørreder, der ender i garnene - og at det vil påvirke lystfiskeriet positivt.

21. september 2016

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker.

13. juni 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter i sit høringssvar de nye muligheder for at bortskræmme og skyde skarver.

Se udkastet til forvaltningsplan og læs DSF's høringssvar.

12. april 2016

Lokalforening og Forbundet klager over en tilladelse til at opgrave og uddybe Elling Å til en meter under havniveau og en meter under den naturlige bund.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Nybøl Nor.

Forbundet bakker forslaget op, som blandt andet indeholder en garnfredning fra medio september til 1. maj i norets østlige del og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder/dag/fisker.

Miljø & Vandpleje

Vand&natur

Publiceret den 04.07.2009 - 14:05

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder ihærdigt på mange fronter for at sikre et bedre vandmiljø i Danmark - til gavn for naturen, samfundet såvel som os som sportsfiskere. På disse sider finder du masser af materiale om dette arbejde. Du kan også selv bidrage og deltage i diskussionen i vores forum for Miljø og politik.

Se oversigt over Danmarks Sportsfiskerforbunds optræden i danske medier 

 

Herunder kan du løbende se, hvad Danmarks Sportsfiskerforbund mener om forskellige aktuelle sager. Du kan få direkte besked, når der er nye klip ved at abonnere på vores YouTube-kanal.         

30. nov 2009

Fiskemesteren på Fyns Laksefisk og en elev med årets største fisk - en han på 89 cm. Der har været meget vand i de fynske åer de seneste uger. Og dermed mange havørreder. Selv om vandmængderne har givet de fynske elfiskere en del problemer, har det været nemt at få de nødvendige ørreder i hus på klækkeriet Fyns Laksefisk ved Odense.

28. nov 2009

De danske laks og havørreder er lige nu i fuld gang med at sikre de kommende generationer.De danske laks og havørreder er lige nu i fuld gang med at sikre de kommende generationer. Men langt fra alle har lige let ved at nå gydepladserne, da store opstemninger mange steder gør det rigtigt svært for fiskene at nå videre. Et grelt eksempel findes ved Sig Fiskeri i Varde Å, hvor laksene lige nu i bogstaveligste forstand slår hovedet mod en mur med store sår til følge.

28. nov 2009

Gravemaskinen gnaver sig forbi Sig Fiskeri og genføder 15 kilometer af Varde Å i løbet af 2010.I den senere tid har en gravemaskine bid for bid gnavet Varde Å bredere – i en bue udenom dambruget Sig Fiskeri i forbindelse med den 60 millioner kroner dyre retablering af Varde Å fra Karlsgårde op til Ansager stemmeværk.

28. nov 2009

Arkæologer fra Museet for Varde By og Omegn er netop nu i gang med at undersøge en bro, der i middelalderen har ført over Varde Å ved Hessel, nær landsbyen Hodde. Broen er dukket op i forbindelse med anlægsarbejdet for Skov- og Naturstyrelsens projekt Genopretning af Varde Å, hvor åen skal genslynges og føres tilbage til det forløb den havde før 1945. Det skriver Varde Museum på sin hjemmeside.

27. nov 2009

Stor og ikke mindst overvægtig havørred-hun på 83 cm.I denne weekend var det så tilpas lavvandet i Holbæk-Fjorden, at Arbejdsgruppen i Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS) kunne elektrofiske i hovedløbet.

26. nov 2009

Flemming Holm fra Sønderjysk Sportsfiskerforening fortæller om masser af gydende havørreder i den lille Starup Bæk, der løber til Haderslev Fjord. Bækken bugner af fisk, men der mangler skjul og dække til de mange fisk. Desværre har der også været tilfælde af ulovligt fiskeri, der derfor har Flemming Holm kontaktet Haderslev Kommune får at drøfte opsætning af ”Fiskeri Forbudt” skilte samt udlægning af skjulesten.

26. nov 2009

Hvad sportsfiskere har sagt i årevis, men som ingen har troet helt på, er nu videnskabeligt bevist: Der bliver færre og færre fisk i vore have - og fiskene bliver mindre og mindre.

En ny international rapport, "Census of Marine Life" konkluderer således, at havets fisk overbefiskes på hele kloden, og at bestandene er reduceret til skræmmende ti procent af det oprindelige antal - samtidig med at fiskenes gennemsnitsstørrelse falder.

25. nov 2009

Fiskerikontrollen fik d. 11. nov. meldinger om ulovlige garn i Præstø Fjord og rykkede straks ud. På fjorden konfiskerede de 19 ulovlige garn. Flere af garnene havde stået ulovligt siden d. 8. november, og Fiskerikontrollen henstiller derfor til, at evt. observerede ulovligheder anmeldes straks, og ikke flere dage efter, at observationerne er foretaget.

25. nov 2009

Hanlaks på  110 cm fanget mellem Plougstrup og Nielsbygaard.Flere laks på en meter eller derover dukkede op, da  Vejen og Omegns Sportsfiskerforening og Sydvestjysk Sportsfiskerforening i weekenden elfiskede henholdsvis fra Vejen ned til Foldi

24. nov 2009

Omløbsstryget ved Ferup Sø få måneder efter indvielsen i juni 2006.På en enkelt strækning af Vester Nebel Å – et tilløb til Kolding Å - er ørredtætheden blevet 35 gange større i løbet af det seneste år. Samlet set er der i løbet af året kommet fem til ti gange så mange ørreder i den del af åen, der ligger oven for Ferup Sø. Det er intet mindre end en eksplosion i ørredbestanden.