Sager

3. oktober 2016

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse til regulering af fiskeriet i Nybøl Nor, der ligger i den nordøstlige del af Flensborg Fjord. Der lægges op til en garnfredning i perioden medio september - medio marts og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per fisker - dog max 2 per båd. DSF forventer, at den nye bekendtgørelse vil reducere antallet af havørreder, der ender i garnene - og at det vil påvirke lystfiskeriet positivt.

21. september 2016

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker.

13. juni 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter i sit høringssvar de nye muligheder for at bortskræmme og skyde skarver.

Se udkastet til forvaltningsplan og læs DSF's høringssvar.

12. april 2016

Lokalforening og Forbundet klager over en tilladelse til at opgrave og uddybe Elling Å til en meter under havniveau og en meter under den naturlige bund.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Nybøl Nor.

Forbundet bakker forslaget op, som blandt andet indeholder en garnfredning fra medio september til 1. maj i norets østlige del og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder/dag/fisker.

Miljø & Vandpleje

Vand&natur

Publiceret den 04.07.2009 - 14:05

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder ihærdigt på mange fronter for at sikre et bedre vandmiljø i Danmark - til gavn for naturen, samfundet såvel som os som sportsfiskere. På disse sider finder du masser af materiale om dette arbejde. Du kan også selv bidrage og deltage i diskussionen i vores forum for Miljø og politik.

Se oversigt over Danmarks Sportsfiskerforbunds optræden i danske medier 

 

Herunder kan du løbende se, hvad Danmarks Sportsfiskerforbund mener om forskellige aktuelle sager. Du kan få direkte besked, når der er nye klip ved at abonnere på vores YouTube-kanal.         

15. jan 2010

I planerne for Tangeværket forklares det tekniske hjørnespark ganske rigtigt med, at ”der er betydelige økonomiske udgifter forbundet med de kendte løsningsmodeller for Tange Sø”.Knap 250 opstemninger og spærringer skal fjernes fra de danske åer i de kommende fem år. Sådan lyder et af målene i de kommende vandplaner, som miljøminister Troels Lund Poulsen offentliggjorde torsdag.

14. jan 2010

Vandplanerne skal udmønte sig i, at Danmark i det kommede årti, vil kunne leve op til fælles europæiske mål for godt vandmiljø. "Det er den mest ambitiøse og målrettede naturpolitiske satsning i nyere danmarkshistorie”. Sådan lød det fra miljøminister Troels Lund Poulsen, der torsdag offentliggjorde regeringens længe ventede vandplaner.

7.300 kilometer vandløb skal forbedres

14. jan 2010

Fra sidste års premiere ved Trend Å, hvor der traditionen tro serveres rygende varm suppe i klubhuset.På lørdag den 16. januar slutter den lovbefalede fredning af ørred (og laks) i fersk- og saltvand. For en del år tilbage var vinterens grønlænder-premiere en begivenhed, som samlede mange fiskere ved de fleste åer.

14. jan 2010

To fiskeplatforme skal gøre det lettere for handicappede at fiske ved Ansager Å. Arkivfoto fra fiskeplatform ved Simested Å.Varde Sportsfiskerforening ansøgte sidste år Varde Kommune om tilladelse til at etablere to handicap-fiskepladser ved Ansager Å, så kørestolsbrugere og andre bevægelseshæmmede også kan få mulighed for at opleve lystfiskeriets glæder ved foreningens vand.

12. jan 2010

Det skal fremover være lovligt at have en kniv liggende i bilen, mener Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Jægerforbund, Dansk Knivforening.I frustration over de nuværende knivregler, hvor lovlydige danskere risikerer at få plettet straffeattest, blot politiet træffer dem med en kniv liggende i bilen, har Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Jægerforbund og Dansk Knivforening nu skrevet et fælles brev til justitsminister Brian Mikkelsen.

11. jan 2010

Den flotte hanlaks målte 112 cm. og havde en anslået vægt på 10-12 kg.Det var en klar og frostkold morgenstund i starten af december, da folk fra Holstebro og Herning Kommune i fællesskab satte gummibåden i Fuglkær Å ved Fuglsang Bro for at finde ud af, om der var fisk i den nyrestaurerede å ved hjælp af elfiskeri.

11. jan 2010

Det ikke-skadelige skum i Møllerenden.Den lidt mærkelige forurening, der ramte Møllerenden i Tuse Å-systemet i november måned, skulle nu være opklaret. En biolog fra Holbæk Kommune har forfulgt sporet af skum i Møllerendens mange forgreninger af rørledninger. Ifølge biologen stammer skummet fra ophobede næringsstoffer (humus) fra Møllerendens udspring i Torbenfeldt Sø.

Det menes ikke, at skummet er skadeligt for fiskene i Møllerenden. 

08. jan 2010

 Klaus Balleby)De meget store mængder lakselus i de fleste norske fjorde har fået Direktoratet for Naturforvaltning til at slå katastrofe-alarm.

Direktoratet ønsker, at alle opdrætslaks i områder med mange havlus ganske enkelt slagtes i god tid inden forårets udvandring af smolt. Det drejer sig primært om området fra Rogaland til Nordland - altså en meget stor del af den norske vestkyst.

08. jan 2010

Sådan ser de kunstige fiskeskjul ud, der nedsætter stressniveauet hos ørrederne.Vandplejeholdet i Sydvestjydsk Sportsfiskerforening fik strøget sine havørreder den 2. januar i bidende kulde på Åstrup Dambrug. Ud af de 116 hanner og 41 hunner, der blev elfisket, døde desværre 20 af fiskene. Det drejede sig mest om fisk, der var blevet ramt af elektroderne.

08. jan 2010

Strømmen løber hastigt over stenstrygget ved Bachmanns Mølle.Som en del sportsfiskere nok ved, er der skabt et nyt vådområde på hele 90 hektar syd for Tønder for at sikre snæblen bedre gyde- og livsbetingelser.

To nye, store søer er etableret. Lige ovenfor er der skabt fri passage for vandrefiskene ved Bachmanns Mølle, hvor der blev udlagt en stor mængde sten og grus i det hastigt strømmende vandløb.