Sager

3. oktober 2016

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse til regulering af fiskeriet i Nybøl Nor, der ligger i den nordøstlige del af Flensborg Fjord. Der lægges op til en garnfredning i perioden medio september - medio marts og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per fisker - dog max 2 per båd. DSF forventer, at den nye bekendtgørelse vil reducere antallet af havørreder, der ender i garnene - og at det vil påvirke lystfiskeriet positivt.

21. september 2016

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker.

13. juni 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter i sit høringssvar de nye muligheder for at bortskræmme og skyde skarver.

Se udkastet til forvaltningsplan og læs DSF's høringssvar.

12. april 2016

Lokalforening og Forbundet klager over en tilladelse til at opgrave og uddybe Elling Å til en meter under havniveau og en meter under den naturlige bund.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Nybøl Nor.

Forbundet bakker forslaget op, som blandt andet indeholder en garnfredning fra medio september til 1. maj i norets østlige del og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder/dag/fisker.

Miljø & Vandpleje

Vand&natur

Publiceret den 04.07.2009 - 14:05

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder ihærdigt på mange fronter for at sikre et bedre vandmiljø i Danmark - til gavn for naturen, samfundet såvel som os som sportsfiskere. På disse sider finder du masser af materiale om dette arbejde. Du kan også selv bidrage og deltage i diskussionen i vores forum for Miljø og politik.

Se oversigt over Danmarks Sportsfiskerforbunds optræden i danske medier 

 

Herunder kan du løbende se, hvad Danmarks Sportsfiskerforbund mener om forskellige aktuelle sager. Du kan få direkte besked, når der er nye klip ved at abonnere på vores YouTube-kanal.         

13. nov 2009
13. nov 2009

Elfisker med han på 75 cm fra Ryds Å.

Indtil videre er det fynske elfiskeri efter moder- og faderfisk til klækkeriet hos Fyns Laksefisk gået meget fint. Målet - for at udsætningsplanen kan opfyldes - er omkring 1.000 ørreder i alt. Den 10. november var knap halvdelen i hus, fordelt med 269 hunner og 206 hanner.

Elfiskeriet begyndte en måned tidligere. En af de første ture gik til den lille Å Å på Sydvestfyn. Som sædvanlig vrimlede det med havørreder.

13. nov 2009
12. nov 2009

shøj Sportsfiskerklub henstilller til, at alle lystfiskere undlader at fiske i ”Karret” fra d. 16/11-15/1.Fredningsbæltet udfor St.Vejleå´s udløb i Ishøj Havn blev ophævet i foråret 2008. Det betyder, at der nu må fiskes i området, som populært kaldes ”Karret”, året rundt.

12. nov 2009

Piratfiskere har spærret Susåen, fortæller ”Sjællandske”. Ifølge avisen har mænd iført camouflagetøj spændt et net tværs over åen ved den gamle jernbanebro i Næstved.

11. nov 2009

Elfiskeri i Ryå og Nørreå.

Det blev til 80 havørreder og 26 bækørreder, da Brønderslev lystfiskerforening den 31. oktober elfiskede på de øvre strækninger i Ryå og Nørreå. Foreningen har lov til at fange havørreder til strygning, fordi bestandene i åerne ikke er selvproducerende. Den største havørred blev en han med en længde på 83 cm., den næststørste var også en han, den målte 81. Dertil kom der nogle store hunner mellem 70 og 80 cm.

11. nov 2009

Flot havørred fra Trend Å.Som ventet vrimlede det med havørreder i Trend Å, da årets elfiskeri fandt sted på strækningen fra dambruget til Boltrup. Antalsmæssigt svarer bestanden her til sidste års rekord, men snitstørrelse var betydeligt højere end tidligere set, fortæller Jonas Høholt fra foreningens vandplejeudvalg.

09. nov 2009

Foreningens yngste i fuld gang med begynder-fluerne.

Fredningen har sænket sig over de fleste vandløb og de sidste åer lukker midt i november med 15/11 som sidste fiskedag. Husk at indsende fangstrapporten, hvor dette kræves.
Samtidig er vinterhalvårets klubaftener godt i gang i de fleste seriøse foreninger.

09. nov 2009

Lakseboomet kan være en meget positiv sidegevinst ved det store snæbel-projekt.

Lørdag den 7. november elektrobefiskede Sydvestjydsk Sportsfiskerforening fra Esbjerg i Sneum Å fra Endrup til Ålbæk med det formål at indfange de sidste havørreder til avlsarbejdet. Og det lykkede til fulde – ja man havde sågar den luksus at kunne sortere blandt ørrederne for første gang.

06. nov 2009

Maribo Søndersø ved Domkirken.Det har vakt bekymring ikke alene blandt sportsfiskere, at Maribo Søndersø denne sommer har været plaget af algevækst, der hele sommeren har forårsaget en sigt på mindre end 20 cm. Bekymringen er stor, idet vandkvaliteten gennem de sidste år er blevet væsentligt forbedret ved reduktion af udledning af næringsstoffer og ved udsætning af gedder, der skulle betyde en bedre balance mellem alger, krebsdyr, fredfisk og rovfisk.