Sager

3. oktober 2016

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse til regulering af fiskeriet i Nybøl Nor, der ligger i den nordøstlige del af Flensborg Fjord. Der lægges op til en garnfredning i perioden medio september - medio marts og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per fisker - dog max 2 per båd. DSF forventer, at den nye bekendtgørelse vil reducere antallet af havørreder, der ender i garnene - og at det vil påvirke lystfiskeriet positivt.

21. september 2016

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker.

13. juni 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter i sit høringssvar de nye muligheder for at bortskræmme og skyde skarver.

Se udkastet til forvaltningsplan og læs DSF's høringssvar.

12. april 2016

Lokalforening og Forbundet klager over en tilladelse til at opgrave og uddybe Elling Å til en meter under havniveau og en meter under den naturlige bund.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Nybøl Nor.

Forbundet bakker forslaget op, som blandt andet indeholder en garnfredning fra medio september til 1. maj i norets østlige del og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder/dag/fisker.

Miljø & Vandpleje

Vand&natur

Publiceret den 04.07.2009 - 14:05

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder ihærdigt på mange fronter for at sikre et bedre vandmiljø i Danmark - til gavn for naturen, samfundet såvel som os som sportsfiskere. På disse sider finder du masser af materiale om dette arbejde. Du kan også selv bidrage og deltage i diskussionen i vores forum for Miljø og politik.

Se oversigt over Danmarks Sportsfiskerforbunds optræden i danske medier 

 

Herunder kan du løbende se, hvad Danmarks Sportsfiskerforbund mener om forskellige aktuelle sager. Du kan få direkte besked, når der er nye klip ved at abonnere på vores YouTube-kanal.         

01. feb 2010

Opsamling på temadag om etablering af projekt Havørred Sjælland, arrangeret af Danmarks Sportsfiskerforbund.Opsamling på temadag om etablering af projekt Havørred Sjælland, arrangeret af Danmarks Sportsfiskerforbund.

01. feb 2010

Lintrup Bæk kort gør udløbet i Kongeåen.Torsdag morgen var det nær gået galt i Lintrup Bæk, der løber ud i Kongeåen vest for Foldingbro.

29. jan 2010

Danmarks Sportsfiskerforbunds temadag om fremtidens havørredfiskeri på Sjælland og Sydhavsøerne får på forhånd stor lokal opbakning.Danmarks Sportsfiskerforbunds temadag om fremtidens havørredfiskeri på Sjælland og Sydhavsøerne får på forhånd stor lokal opbakning.

29. jan 2010

Erhvervsfiskernes bundtrawl og muslingeskrab er blandt de værste syndere. Her ses et forskningsfartøj i forbindelse med bundtrawling.Danmark ligger på en sølle plads som nummer 32 i verden, når det gælder om at passe på miljøet. Mens lande som Island, Norge og Sverige alle ligger i top fem, er Danmark lige så gode – eller dårlige – til at værne om vore natur som Peru og El Salvador.

29. jan 2010

Der har aldrig tidligere været konstateret skarver inde midt i Århus.Mens isen har lagt låg på både Årslev Engsø og Egå Engsø, så har store mængder af skarver invaderet Århus Midtby. Den ellers så sky skarv holder nu til nede under broerne mellem Mølleparken og ned til Århus Å’s udløb ved Mindet 700 – 800 meter længere nedstrøms.

29. jan 2010

Den amerikanske fødevarekæde Target Corp vil ikke længere sælge opdrætslaks. Den amerikanske fødevarekæde Target Corp vil ikke længere sælge opdrætslaks. Hos kæden mener man ikke, at opdrætslaks produceres på en bæredygtig facon.

28. jan 2010

Lystfiskere langs Gudenåen har løbet af 2009 indsamlet 211.000 kroner  til fortsatte udsætninger af laks i Gudenåen.Lystfiskere langs Gudenåen har løbet af 2009 indsamlet 211.000 kroner til fortsatte udsætninger af laks i Gudenåen.

Beløbet vil blive overrakt Danmarks Center for Vildlaks, der står for lakseplejen. Det sker ved et arrangement på centret torsdag den 28. januar kl. 15.30.

28. jan 2010

Einar Eg Nielsen har i mere end 15 år fokuseret på at beskrive den genetiske populationsstruktur hos både ferskvands- og marine fisk – især hos laks og torsk. Fra den 1. januar i år er 42-årige Einar Eg Nielsen udnævnt til professor i fiskerigenetik ved DTU Aqua, Sektion for Populationsøkologi- og genetik. Det meddeler DTU Aqua. 

Einar Eg Nielsen har i mere end 15 år fokuseret på at beskrive den genetiske populationsstruktur hos både ferskvands- og marine fisk – især hos laks og torsk.

27. jan 2010

Den nye faunapassage i Bogense Bybæk er blevet taget godt imod af havørrederne, viser en tælling af gydebanker.At det nytter at etablere faunapassager i vandløbene og i øvrigt at gennemføre restaureringer, viser helt nye tal fra Bogense.

Nordfyns Kommune etablerede sidste år en ny faunapassage i Bogense Bybæk ved Neder Mølle - og den synes havørrederne om. Tællinger viser, at antallet af gydebanker er vokset til knap det dobbelte, bare fra sidste vinter til denne vinter.

22. jan 2010

Vinter ved Odense Å. Der er premiere-fiskeri 6. marts.Mens der ved en del jyske og sjællandske vandløb var premiere midt i januar, må de fleste fynske sportsfiskere vente til først i marts.

På private stykker må der selvfølgelig fiskes nu efter ørred-fredningens ophør, og et par foreninger med mindre åer har også sluppet medlemmerne løs.