Historisk dag ved Kongeå

Så kom dagen, da Kongeåen endelig blev givet fri. Simon Simonsen fra Vejen og Omegns Sportsfiskerforening var til stede og fortæller glad: - I dag skete det, som mange ildsjæle har arbejdet for i årevis. En gravemaskine fjernede de sidste jordvolde og Kongeåen løber nu i sit nye løb rundt om den gamle opstemning ved Jedsted Mølle.

Nyt omløbsstryg i Kongeå lover godt for fremtiden

Fra Erling Christensen i Esbjerg har vi modtaget en række fotos fra arbejdet med at føre Kongeå uden om Jedsted Mølle. Projektet er sat i værk af Esbjerg Kommune, da fiskebestanden i åen altid har haft dårlige betingelser på grund af en spærring ved møllen blot 6 kilometer fra Vadehavet.

Ny sluse giver fiskene adgang til gydeområder

Den nye sluse har åbnet for aborrer og gedder på gydevandring i VasebækkenHelt inde i bunden af Jungshoved Nor syd for Præstø løber Vasebækken ud. Selve udløbet, hvor landevejen passerer, har hidtil været forsynet med en tophængt sluse, og den har tilsyneladende spærret totalt for aborrer og gedder på gydevandring.

Egå Engsø har ødelagt havørredbestanden i Egåen

Otte år efter at vådområdet Egå Engsø blev anlagt, er den naturlige havørredbestand i Egå næsten væk. Vådområder kan dog godt anlægges sådan, at de er til gavn for fiskebestandene.

Egå Engsø ligger ca. 4 km fra Aarhus Bugt og blev i 2006 etableret som et vådområde til rensning af kvælstof under Vandmiljøplan II.

Det haster med en bæredygtig løsning ved Tangeværket

Vandføringen i den nuværende modstrømstrappe forbi Tangeværket har alt for lille vandføring, således at kun ganske få fisk benytter denEn række lystfiskerforeninger såvel neden- som  ovenfor Tangeværket har udsendt en fælles erklæring, hvor de bidrager med konstruktive forslag til en bæredygtig passage forbi det stærkt forældede vandkraftværk.

Elfiskeri ved Tangeværket

Formanden for Langå Sportsfiskerforening skriver til Sportsfiskeren.dk: Der har gennem længere tid været fokus på laks og havørreder der har været indespærret mellem turbinerne og gitteret, hvor der er en gangbro over åen. Mange store fisk på omkring 80 cm har været meget tydelige da de havde svamp i voldsom grad.

Store fremskridt i Binderup Å - 2 spærringer fjernes

Binderup Å er ét at de mest fantastiske vandløb i Nordjylland, især på grund af de lange naturlige forløb med mange skjulesteder for fisk og smådyr. Ligesom mange andre vandløb er det stadig fastlåst af ”tunge lænker” i form af spærringer (opstemninger). De dygtige vandløbsmedarbejdere i kommunerne sørger imidlertid og heldigvis for på bedst mulige vis at finde løsninger på at ”låse lænkerne” op. 

Kommunen skal finde en løsning på at fjerne spærringen ved Sæby Vandmølle

En af de vigtigste spærringer at få fjernet i DanmarkFrederikshavn Kommune er fortsat forpligtet til at gennemføre et projekt, der skaber fri passage for fiskenes vandring ved Sæby Vandmølle. Det har både borgmesteren i kommunen og Styrelsen for Vand og Naturforvaltning bekræftet, jævnfør Nordjyske den 10. december 2016.

Uacceptable forhold ved Tangeværket

Var forleden en tur ved Tangeværket - mere præcist anden juledag, fortæller Casper Birkegaard Pedersen og fortsætter:

Om fisketrappen virker eller ej er vist ikke noget, vi behøver at diskuterer mere: Netop nu står der nemlig flere end 100 fisk på den forkerte side af spærre-gitteret - De kan ikke komme videre og det er mildt sagt et sørgeligt syn.

Vilhelmsborgsøen skal fjernes

For mange østjyske lystfiskere var det en tidlig juleaften, da Aarhus Byråd minus Venstre og Dansk Folkeparti den 9. november vedtog at nedlægge opstemningssøen ved Vilhemsborg syd for Aarhus og genskabe ådalen, og dermed sikre vandrefiskene fri adgang til rigtigt gode gydepladser opstrøms opstemningen.

Udgiv indhold