500 år gammel spærring ved Hyldal Mølle er snart fortid

 Niels SørensenRebild Kommune er i gang med at forbedre faunapassage og fjerne stuvezone ved Hyldal Mølle i Hyldal Møllebæk. Den forbedrede faunapassage åbner for ca.

87 % god økologisk tilstand i Lindenborg Å

Ørrederne trives i de nordjyske vandløb i takt med at spærringer fjernes DTU Aqua undersøgte sidste år Lindenborg Å og tilløb til Mariager Fjord. Bestanden af ørreder er generelt gået frem og er meget store i de undersøgte vandløb. Se mere om ørredtætheder i de forskellige vandløb i hele landet på kortet her.

Projekt Nye Gydestryg i Gels Å kører efter planen

Her er det andet gydestryg etableret samme stedArbejdet med at erstatte det kendte reguleringsstyrt nær spejderpladsen ved Hjartbro i Gels Å skrider planmæssigt frem. Fra Nadja Dall, som er vandløbsmedarbejder ved Haderslev Kommune, har vi modtaget disse to fotos. Det første foto viser strækningen, før styrtet og gangbroen henover, blev fjernet.

Historisk dag ved Kongeå

Så kom dagen, da Kongeåen endelig blev givet fri. Simon Simonsen fra Vejen og Omegns Sportsfiskerforening var til stede og fortæller glad: - I dag skete det, som mange ildsjæle har arbejdet for i årevis. En gravemaskine fjernede de sidste jordvolde og Kongeåen løber nu i sit nye løb rundt om den gamle opstemning ved Jedsted Mølle.

Nyt omløbsstryg i Kongeå lover godt for fremtiden

Fra Erling Christensen i Esbjerg har vi modtaget en række fotos fra arbejdet med at føre Kongeå uden om Jedsted Mølle. Projektet er sat i værk af Esbjerg Kommune, da fiskebestanden i åen altid har haft dårlige betingelser på grund af en spærring ved møllen blot 6 kilometer fra Vadehavet.

Ny sluse giver fiskene adgang til gydeområder

Den nye sluse har åbnet for aborrer og gedder på gydevandring i VasebækkenHelt inde i bunden af Jungshoved Nor syd for Præstø løber Vasebækken ud. Selve udløbet, hvor landevejen passerer, har hidtil været forsynet med en tophængt sluse, og den har tilsyneladende spærret totalt for aborrer og gedder på gydevandring.

Egå Engsø har ødelagt havørredbestanden i Egåen

Otte år efter at vådområdet Egå Engsø blev anlagt, er den naturlige havørredbestand i Egå næsten væk. Vådområder kan dog godt anlægges sådan, at de er til gavn for fiskebestandene.

Egå Engsø ligger ca. 4 km fra Aarhus Bugt og blev i 2006 etableret som et vådområde til rensning af kvælstof under Vandmiljøplan II.

Det haster med en bæredygtig løsning ved Tangeværket

Vandføringen i den nuværende modstrømstrappe forbi Tangeværket har alt for lille vandføring, således at kun ganske få fisk benytter denEn række lystfiskerforeninger såvel neden- som  ovenfor Tangeværket har udsendt en fælles erklæring, hvor de bidrager med konstruktive forslag til en bæredygtig passage forbi det stærkt forældede vandkraftværk.

Elfiskeri ved Tangeværket

Formanden for Langå Sportsfiskerforening skriver til Sportsfiskeren.dk: Der har gennem længere tid været fokus på laks og havørreder der har været indespærret mellem turbinerne og gitteret, hvor der er en gangbro over åen. Mange store fisk på omkring 80 cm har været meget tydelige da de havde svamp i voldsom grad.

Store fremskridt i Binderup Å - 2 spærringer fjernes

Binderup Å er ét at de mest fantastiske vandløb i Nordjylland, især på grund af de lange naturlige forløb med mange skjulesteder for fisk og smådyr. Ligesom mange andre vandløb er det stadig fastlåst af ”tunge lænker” i form af spærringer (opstemninger). De dygtige vandløbsmedarbejdere i kommunerne sørger imidlertid og heldigvis for på bedst mulige vis at finde løsninger på at ”låse lænkerne” op. 

Udgiv indhold