Hidtidige krogregler fastholdes ved Skjern Å

Den nye laksesæson starter om to måneder ved de vestjyske lakseåer - med enkelte ændringerPå baggrund af en række henvendelser fra medlemsforeningerne havde bestyrelsen i Skjern Å Sammenslutningen (SÅS) valgt at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 6. februar, fremgår det af sammenslutningens hjemmeside.

Stallingen fredes tre år mere

Stallingen er fredet indtil 2017.Stallingen fredes i endnu tre år – altså frem til den 16. maj 2017.

Nyt mindstemål på laks

En ændring i mindstemålet på laks giver god biologisk mening.Når laksesæsonen begynder midt i april, har laksen fået et nyt mindstemål på 40 cm, hvilket bakkes op af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Større mindstemål for gedden

Fremover er gedder under 60 cm fredet.Så blev geddens mindstemål hævet. Ikke til 50 cm, som foreslået i udkastet til bekendtgørelsen om fredningstider og mindstemål i ferskvand, der netop har været i høring. Men til 60 cm, som Danmarks Sportsfiskerforbund foreslog i sit høringssvar. I forbundets succesfulde argumentation indgik blandt andet, at et større mindstemål vil gavne bestandene, fordi de større individer er bedre til at reproducere sig.

Forbundet hjælper tyske lystfiskere

Oversigt over de vigtigste fiskeregler. Tyske lystfiskere, der besøger de danske fiskevande, får nu en mulighed for at sætte sig ordentligt i regler om fredningsbælter, fredningstider og mindstemål. Danmarks Sportsfiskerforbund har i samarbejde med en tysk sommerhusudbyder – dk-ferien – der har mange lystfiskere blandt deres gæster, lavet en oversigt over de vigtigste fiskeregler.

Kolding Sportsfiskerforening siger nej til at købe dambrug

Forslagsdebat om nye mindstemål for gedder måtte  udskydes på grund af tidsnød.Da Kolding Sportsfiskerforening afholdt generalforsamling den 11. marts havde bestyrelsen fremsat to væsentlige forslag, men da debatten omkring de første trak meget langt ud, måtte man af hensyn til Munkensdam Gymnasium lukketid åbningstid udskyde debatten om det andet forslag til en anden gang.

Udgiv indhold