Store aborrer spiser skaller i Ryå

Christian Romanius Jakobsen med en af de store og stribet aborre fra Ryå i NordjyllandEt hold på 4 mand tog den 8. januar hul på årets første fisketur i 2017. De startede dagen med at fange skaller med et kastenet. Skallerne stod tæt for kun et kast og nettet var fyldt.

Store fremskridt i Binderup Å - 2 spærringer fjernes

Binderup Å er ét at de mest fantastiske vandløb i Nordjylland, især på grund af de lange naturlige forløb med mange skjulesteder for fisk og smådyr. Ligesom mange andre vandløb er det stadig fastlåst af ”tunge lænker” i form af spærringer (opstemninger). De dygtige vandløbsmedarbejdere i kommunerne sørger imidlertid og heldigvis for på bedst mulige vis at finde løsninger på at ”låse lænkerne” op. 

Årets event for sportsfiskere

Danmarks Sportsfiskerforbund havde en velbesøgt stand med bl.a. information og magasinerOutdoor 2017 - Natur, Jagt & Sportsfiskeri, løber af stablen for femte gang den 10. til den 12. februar 2017. Messen henvender sig til alle natur-entusiaster og især sportsfiskere. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Kommunen skal finde en løsning på at fjerne spærringen ved Sæby Vandmølle

En af de vigtigste spærringer at få fjernet i DanmarkFrederikshavn Kommune er fortsat forpligtet til at gennemføre et projekt, der skaber fri passage for fiskenes vandring ved Sæby Vandmølle. Det har både borgmesteren i kommunen og Styrelsen for Vand og Naturforvaltning bekræftet, jævnfør Nordjyske den 10. december 2016.

Voldsom gydning i Mastrup bæk

Et havørredpar har fundet hinanden i den lille Mastrup Bæk.I flere af Rebild Kommunes vandløbsspidser er ørrederne lige nu i fuld gang med at videreføre generne, så der fremover er masser af ørreder. Flere havørredpar har allerede fundet sammen og er i gang med at bygge rede i gruset til de små orange æg. Det ser voldsomt ud når sten og grus kastes rundt.

Ulovlig og uhygiejnisk salg af fisk

Hold godt øje med smileyrapporten ved køb af fisk og støt kun dem der fanger fisk på lovlig vis.Onsdag den 7. december blev en driftig, uautoriseret fiskehandler på Fjordgade 5 i Gjøl lukket af NaturErhvervstyrelsen (Tidl. Fiskerikontrollen) og Fødevarestyrelsen, skriver nordjyske.dk.

Flere tilbud til lystfiskere i Limfjorden

Kristian Liltorp med en smuk sølvblank 3,5 kilos havørred fanget i Limfjorden nær Aalborg. Limfjordsrådet har modtaget støtte på 500.000 kr. fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje til udvikling af lystfiskerturisme i Limfjorden. Formålet med projektet er at udvikle og promovere eksisterende erhverv relateret til lystfiskerturisme i Limfjorden.

Guidet tur med live gydning

Kovadsbækken passeres af de mange deltagereDen 26. november mødte 20-30 deltagere op til en guidet tur til Lindenborg Å, kilderne og dyrelivet .

Mange gydefisk med svamp

En af de helt store havørreder fra Sønderup Å som formentligt blev angrebet af svamp med døden til følge. Lørdag den 20.

Bog om Havørred i mindre vandløb

Forsiden på en bog som bliver svær at komme uden omOle Lundis fra Nordjylland debuterer den 15. december 2016 med sin første fiskebog om ”Havørredfiskeri i mindre vandløb”.

I bogen går den nyklækkede forfatter tæt på fiskeriet efter havørred i det lille unikke vandløb - Sønderup Å.

Udgiv indhold