Miljø - og Fødevareministeriet indvier stenrev ved Livø

Der skal laves to store stenrev i Limfjorden som også skal være med til at forbedre bl.a. iltforholdene.Mandag den 20. marts indvier Limfjordsrådet og Miljø - og Fødevareministeriet et nyt stenrev i Limfjorden. Miljø - og Fødevareminister Esben Lunde Larsen kommer og lægger en af de sidste sten på det nye stenrev ved Livø.

Alsidig havørredkonkurrence i Mariager Fjord den 1-2. april

Den 1. til 2. april 2017 afholder Lystfiskerforeningen Waders en anderledes fiskekonkurrence i Mariager Fjord. Alle kan deltage i konkurrencen, om man fisker fra båd, kajak, flydering, tømmerflåde, vadefiskeri eller land. Eneste krav er at du skal kastefiske og kun med en fiskestang.

Bække bliver befriet

Den 2. marts, blev ca. 650 meter ny vandløbsstrækning indviet nær Jerslev i Nordjylland. Brønderslev Kommune er i samarbejde med Limfjordsrådets Sekretariat i gang med at omsætte de statslige vandplaner til virkelighed. Yderligere 13 projekter er på vej for at skabe gode forhold i Ryå systemet.

Vestjyllands smukkeste fjordkonkurrence

Tidligere vindere og fangere til Thylands Fjordcup i LimfjordenDen 1. og 2. april afholder Thylands Lystfiskerforening for tredje gang Thylands Fjordcup og det er for alle.

Vådområder skal fjerne 360 tons kvælstof fra Limfjorden

Limfjorden skal modtage mindre kvælstof i fremtiden- Her er det udløbet af Binderup Å. Venligst udlånt af Limfjordsrådet. Kommunerne har lavet aftale om at etablerer vådområder i de næste fem år.

Vådområderne skal hjælpe med at fjerne næringsstoffer til gavn for vore søer og fjorde.

Limfjorden er levende

En fed og sulten havørred fanget af Susanne omkring Limfjordsøen Mors.Susanne Worm besøgte den 26. Februar Limfjorden som var levende både under og over vandet. Hun så Viber, Strandskader og fangede også et smukt stykke sølvtøj i form af en blank havørred. Så bliver det ikke meget bedre, fortæller en glad naturelsker. 

Tilløb til Ryå genoplives

Luftfoto af den genoplivet Stubdrup Bæk før der kom vand i.Flere tilløb til Ryå tæt ved Jerslev i Nordjylland får et stort miljømæssigt løft i løbet af foråret. Det er Brønderslev Kommune i samarbejde med Limfjordsrådets Sekretariat, der er i gang med at omsætte de statslige vandplaner til virkelighed. Ryå er Vendsyssels største og længste vandløb og er kendt for en stor artsrigdom.

Natur og fiskemesse var en succes

Fiskerikontrollen viste deres nyeste udstyr frem i jagten på de ulovlige garn. De har bl.a. indkøbt droner og atv’er (små terrængående køretøj) og det virker, forklarer Lasse Elmgren (til højre i billedet)Forrige weekend var der Outdoor messe i Aalborg og det var en stor succes.

20 procent flere gydebanker

Lindy tæller gydebanker I en af de små og fantastiske bækkeI Voer Å Sportsfiskerforening undersøger de hvert år hvor mange havørreder, der har gydet, og det gør de ved, at tælle gydebanker. De følger bl.a. med i om vandløbsplejen virker efter hensigten.

Villestrup Å er et pragteksempel på vellykket vandløbsrestaurering

For at få flere fisk og sunde naturlige vandløb skal spærringer i vandløb fjernes.  Ved DTU Aquas seneste undersøgelse i november 2016 var der ca. 3.500 voksne havørreder i Villestrup Å, det vil sige omtrent 35 gange så mange som for 17 år siden.

Udgiv indhold