Store Festdag, da vandet vendte hjem i Varde Å

Publiceret den 30.06.2010 - 08:00

En veloplagt Miljøminister Karen Ellemann ved Varde Å.Så kom den store dag, som sportsfiskere og naturvenner har ventet på siden 2005, da beslutningen om det store snæbel – og genopretningsprojekt for vadehavsvandløbene blev truffet. Tirsdag den 29. juni var derfor fest og glade ansigter overalt, da Grindsted Å og Ansager Å endelig blev sluppet ud af spændetrøjen - den 10 kilometer lange Ansager Kanal, som siden 1945 har ledt 90% af vandet ned til Karlsgårde Sø.


Der var mødt op mod 1000 gæster op ved sammenløbet af Grindsted Å og Ansager Å, da vandet igen skulle få lov til at frit at løbe ned igennem den nyetablerede gamle vandløbsstrækning. Åen er udvidet til dobbelt bredde for at rumme alt det vand, der indtil nu løb gennem Ansager Kanal. Hertil er der etableret 9 store gydestrækninger fordelt over den 25 kilometer lange strækning samt 35 nye sving fra sammenløbet af Grindsted Å og Ansager Å og videre ned til afløbet fra Karlsgårde Sø. Endelig er der fjernet to store spærringer, og et forurenende dambrug er blevet moderniseret.


Lodsejer Henning Urup roste det positive samarbejdeVejret viste sig fra sin bedste side, da Skovridder Ulrik Lorenzen fra Skov- og Naturstyrelsen bød velkommen. En oplagt og synlig glad miljøminister Karen Ellemann (V) fortalte kort historien om den udryddelsestruede snæbel, som for 100 år var almindelig i åen. På de ofte stillede kritiske spørgsmål, om det nu kan betale sig at ofre 120 millioner kroner på at redde en enkelt fiskeart og om det fornuftige i at smide tusindvis af tons sten ud i vandløbet, var hendes 2 svar : - ”Ja, for snæblen er jo blot en lille del af en stor sammenhæng – og ja, for de børn, der vokser op i området, skal ikke snydes for den oplevelse af se gøgeurt, høre fuglene eller fange sig en snæbel eller laks!”.


(Det bør næsten nævnes at miljøministerens far og daværende formand for Venstre, Uffe Ellemann-Jensen varmt støttede projekt ”Frit-Løb” på et møde for 600 Venstre-folk i Arnbjerghallen i 1993) 


Så kom turen i talerækken til direktør Jørgen Eriksson fra entreprenørfirmet M.J. Eriksen, der huskede på, at for 65 år siden stod en anden entreprenør her og glædede sig over sit arbejde med at sikre strømforsyning og afvanding til lokalsamfundet. Det havde været en dejlig opgave at arbejde med og for naturen som afveksling. Han udtrykte glæde over det gode samarbejde med myndigheder og lodsejere.


Vandet er  netop løbet over den første gydestrækning og ned i sandfanget. Endelig fortalte lodsejer Henning Urup om de minder, som kanalen og etableringen af kraftværket vækker hos de især de ældre bredejere. Men tiderne skifter, og i dag kan man efter hans mening ikke tillade sig at udvide energi på naturens regning. Han glædede sig især over den positive stemning fra de første indledende møder mellem Skov- og Naturstyrelsen og lodsejerne, selv om der ind imellem havde været behov for et par ekstra møder hjemme ved køkkenbordene.


Vandet buldrer ned over de nye sten i forskellige størrelser  og former.Bestyrelsesmedlem i Danmarks Sportsfiskerforbund og formand for Varde Å Sammenslutningen, Flemming Pedersen var også en meget glad mand. Han udtaler: -” Da Ansager Kanal og udvidelsen af Karlsgårdeværket blev indviet 1. april 1945, var det desværre ikke en aprilsnar. Det viste sig som altid, at kanaler og opstemninger er ødelæggende for miljøet og sammen med forureninger af værste slags har disse i de sidste 65 år været ødelæggende for et naturligt miljø i vandet og langs åen. Af de større danske vandløb er Varde Å systemet det vandløb, der har den absolut mindste mængde af selvproducerede fisk. At der findes en acceptabel mængde af fisk, skyldes alene massive udsætninger af yngel. Ved at give Varde Å og Ansager frit løb får miljøet nye muligheder, og nu glæder vi os til, at sidste fase af hensigtserklæringen fra 2005 underskrevet af det daværende Sydvest Energi, Skov og Naturstyrelsen, Ribe Amt og Varde, Ølgod og Helle Kommuner også føres ud i livet. Heri står bl.a., at driften af værket søges afviklet over en 10-årig periode regnet fra 1. januar 2005. Når Ansager kanal er nedlagt og vandet overført til Gl. Varde Å søges Holme Kanal nedlagt og vandet overføres til Gl. Holme Å mellem 2010 og 2014.


Der var næsten   euforisk stemning, da vandet efter 65 år vendte tilbage i åen.Gravemaskinen åbner for vandet.Op mod 1000 mennesker besøgte åbningen af Varde Å projektet.