Naturen presses af sort landbrugspakke

Publiceret den 22.12.2015 - 12:34

Regeringen har netop vedtaget en ny Fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre vækst i landbruget, men den vil også skade den danske natur, mener Danmarks Sportsfiskerforbund.
– Det er en sort dag for Danmarks natur og vandmiljø. Landbruget får lov til at udlede mere kvælstof, ligesom havbrugene også får lov til udlede mere kvælstof i områder, hvor vi i forvejen ikke lever op til miljømålene, og så fjernes randzonerne som et effektivt virkemiddel, siger Verner W. Hansen, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Den nye aftale bygger på et meget spinkelt flertal, hvor Socialdemokraterne og de Radikale ikke kunne stemme for. Sportsfiskernes formand er langt fra begejstret for aftalen, men kan dog finde et enkelt lyspunkt.
– Vi er glade for at se, at alle 19.000 km vandløb forsat er med i vandplanerne. De Konservative sikrede i sidste del af forhandlingerne, at 6000 km små vandløb stadig er beskyttet af vandplanerne, og det vil jeg gerne kvittere for. Det giver et håb om, at de er ved at genfinde deres grønne profil, og det kan vi i høj grad få brug for fremover, siger Verner W. Hansen, der også noterer sig, at der er et grønt håb for fremtiden, da Socialdemokraterne og de Radikale ikke er en del af den snævre aftale.

Danmarks Sportsfiskerforbund har de seneste uger arbejdet målrettet på at sikre de danske vandløb. I første omgang var der tale om 10.000 km små vandløb, der skulle ud af vandplanerne, men det blev reduceret til 6000 km efter forhandlinger med miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen.
– At de 19.000 km vandløb stadigvæk er med i vandplanerne, ser vi som en stor sejr. Vi har sammen med flere andre grønne organisationer og titusindvis af frivillige lystfiskere og naturelskere har lagt et massivt pres på politikerne, siger Verner W. Hansen og fortsætter:
– I den sammenhæng skal der lyde en stor ros til alle de frivillige, som har kæmpet sammen med os. De har ganske enkelt gjort en kæmpe forskel. Men vi vil også opfordre dem til at beholde støvlerne på, for kampen er nemlig ikke slut endnu.

Sportsfiskerforbundet mener, at man i forvejen havde nået smertegrænsen, da man sidst reducerede antallet af km vandløb i vandplanerne til 19.000 km, så selv små ændringer vil få store konsekvenser i fremtiden.
– I Danmarks Sportsfiskerforbund vil vi stadig kæmpe for vandløbene. Vi vil følge den nye landbrugspakke helt til dørs og sikre, at de nye tiltag ikke skader vores vandløb i forhold til vandplanerne, ligesom vi også vil have stor fokus på det kommende ændringsforslag til en ny Vandløbslov, siger Verner W. Hansen.

 

Ovenstående pressemeddelelse er i dag sendt bredt ud til den danske presse.