Smertegrænsen er for længst overskredet

Publiceret den 08.11.2016 - 16:07

Der må ikke reduceres yderligere i vandløbsindsatsen i de kommende år. Tværtimod bør indsatsen styrkes og flere vandløb medtages i vandområdeplanerne 2015-2021. Det var hovedpointen, da Danmarks Sportsfiskerforbund onsdag d. 9. november havde foretræde for Miljø- og fødevareudvalget på Christiansborg.

I 2017 starter vandrådenes arbejde med at revurdere hvilke af de 19.000 km vandløb, der skal indgå i vandområdeplanerne 2015-2021. Danmarks Sportsfiskerforbund frygter, at arbejdet udelukkende vil fokusere på at fjerne vandløb. Det er uacceptabelt. Vandrådene skal også have mulighed for at tilføje nye vandløb til planerne.

– Vores smertegrænse for forringelser af vandområdeplanerne er for længst overskredet. Men den nuværende lovgivningsproces får os til at frygte, at vandrådenes arbejde udelukkende vil få karakter af yderligere forringelser, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Lovgivningen hastes igennem

Verner W. Hansen gjorde det klart for Miljø- og fødevareudvalget, at det samtidig bekymrer Danmarks Sportsfiskerforbund, at hele lovgivningsprocessen hastes igennem.

 Revurderingen af de små vandløb skal ske ud fra opdaterede, faglige kriterier, der endnu ikke er blevet fastlagt. Alligevel behandles både lovgrundlag (L34) og bekendtgørelse for vandrådenes arbejde sideløbende. Kort fortalt er det en problematisk og kritisabel fremgangsmåde, der gør det svært for Danmarks Sportsfiskerforbund at vurdere konsekvenserne af både loven og bekendtgørelsen, forklarer Verner W. Hansen.

Se Danmarks Sportsfiskerforbunds præsentation for Miljø- og fødevarudvalget her.