Sekretariat

Publiceret den 23.07.2009 - 21:19


Charlotte Kastrup Larsen – bogholder.Charlotte Kastrup Larsen
– bogholder

ckl@sportsfiskerforbundet.dk

tlf: 76 22 70 71

• Bogholderi
• Fakturering
• Opkrævning af medlemskontingent
• Løn-, kørsels- og honorarregnskab
• Kasserersystem – hotline og uddannelse
• Medlemsservice

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Anne Holbæk – medlemsadministrator.Anne Holbæk
– medlemsadministrator

ah@sportsfiskerforbundet.dk

tlf: 76 22 70 70

• Medlemsservice
• Administration af medlemskartotek
• Kasserersystem – hotline og uddannelse
• Besvarer henvendelser fra foreningen og andre, som har spørgsmål
• Salg af fiskekort

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
Martin B. Hedegaard - aktivitetskoordinator.Martin B. Hedegaard
– Udviklingskonsulent

mabh@sportsfiskerforbundet.dk

tlf: 76 22 70 72

• Koordinator for aktiviteter
• Koordinator for medlemshvervning
• Bindeled til forbundets Instruktørsammenslutning og sektionerne under forbundet.
* Kontakt til Bliv NaturligVis
* Koordinator for Foreningskonsulenterne

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Lars Brinch Thygesen – miljøkonsulent.Lars Brinch Thygesen
– natur- og miljøkonsulent

lbt@sportsfiskerforbundet.dk

tlf: 76 22 70 74

• Miljøpolitisk rådgivning
• Miljøsagsbehandling
• Høringssvar
• Repræsentant i natur- og miljøpolitiske udvalg
• Naturpolitisk rådgivning
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Kaare Manniche Ebert – fiskebiolog.Kaare Manniche Ebert
– fiskebiolog

kme@sportsfiskerforbundet.dk

tlf: 76 22 70 73

• Miljø- og fiskeripolitisk rådgivning
• Fiskebiologisk rådgivning
• Foredrag (fiskebiologi, vandløbsrestaurering og fiskepleje)
• Sagsbehandling
• Repræsentant i fiskeri- og miljøpolitiske udvalg
• Restaurerings- og elfiskekurser
• Elfiskeundersøgelser og rapportering
• Projektledelse
• Artikelskrivning
• Fotograf (miljø, fisk og sportsfiskeri)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Søren Astrup Jørgensen – grafiker.Søren Astrup Jørgensen
– grafiker

saj@sportsfiskerforbundet.dk

tlf: 76 22 70 75

• Layout af Sportsfiskeren og Miljø- & Vandpleje
• Layout og grafisk design (nyhedsbrev, pressemeddelelser, informationsmaterialer og webgrafik)
• Fotograf (studie, miljø, fisk og sportsfiskeri)
• Annoncelayout
• SoMe
• IT
• Alment kommunikationsarbejde

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Jakob Sørensen – redaktør og kommunikationsmedarbejder.Andreas Findling-Rottem
– redaktør og kommunikationsmedarbejder

afr@sportsfiskerforbundet.dk

tlf: 76 22 70 77

• Webindhold, nyhedsbreve og fiskekort.dk
• Pressearbejde
• SoMe
• Redigering og tilrettelæggelse af Sportsfiskeren
• Artikler, nyheder, noter og almen journalistik
• Fotograf (studie, miljø, fisk og sportsfiskeri)
• Annoncesalg og -planlægning

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Jakob Sørensen – redaktør og kommunikationsmedarbejder.Christian Lykke Flinker
– redaktør

cf@sportsfiskerforbundet.dk

• Redigering og tilrettelæggelse af Sportsfiskeren
• Artikler, nyheder, noter og almen journalistik 
• Fotograf (studie, miljø, fisk og sportsfiskeri)  

 

 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Lars Rasmussen - sekretariatschef.Lars Rasmussen
– direktør

lr@sportsfiskerforbundet.dk

tlf: 76 22 70 79

• Organisationsudvikling
• Personaleledelse og HR
• Overordnet økonomi (budgetter og regnskaber)
• Fundraising
• Forenings- og medlemsservices
• Forbundsbestyrelsen (sekretær)
• Forretningsudvalget (sekretær)
• Kommunikatiosansvarlig

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lars Rasmussen - sekretariatschef.Julie Myhre
– kommunikationsmedarbejder

jm@sportsfiskerforbundet.dk

tlf: 76 22 70 76

• Webindhold, nyhedsbreve og fiskekort.dk
• Pressearbejde
• SoMe
• Artikler, nyheder, noter og almen journalistik