Sekretariat

Publiceret den 23.07.2009 - 21:19


Charlotte Kastrup Larsen – bogholder.Charlotte Kastrup Larsen
– bogholder

ckl@sportsfiskerforbundet.dk

tlf: 76 22 70 71

• Bogholderi
• Fakturering
• Opkrævning af medlemskontingent
• Løn-, kørsels- og honorarregnskab
• Kasserersystem – hotline og uddannelse
• Medlemsservice

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Anne Holbæk – medlemsadministrator.Anne Holbæk
– medlemsadministrator

ah@sportsfiskerforbundet.dk

tlf: 76 22 70 70

• Medlemsservice
• Administration af medlemskartotek
• Kasserersystem – hotline og uddannelse
• Besvarer henvendelser fra foreningen og andre, som har spørgsmål
• Salg af fiskekort

  

 


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 
Martin B. Hedegaard - aktivitetskoordinator.Martin B. Hedegaard
– Udviklingskonsulent

mabh@sportsfiskerforbundet.dk

tlf: 76 22 70 72

• Koordinator for aktiviteter
• Koordinator for medlemshvervning
• Bindeled til forbundets Instruktørsammenslutning og sektionerne under forbundet.
* Kontakt til NaturligVis
* Koordinator for Foreningskonsulenterne

  •   

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Lars Brinch Thygesen – miljøkonsulent.Lars Brinch Thygesen
– miljøkonsulent

lbt@sportsfiskerforbundet.dk

tlf: 76 22 70 74

• Miljøpolitisk rådgivning
• Miljøsagsbehandling
• Høringssvar
• Repræsentant i natur- og miljøpolitiske udvalg

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Kaare Manniche Ebert – fiskebiolog.Kaare Manniche Ebert
– fiskebiolog

kme@sportsfiskerforbundet.dk

tlf: 76 22 70 73

• Miljø- og fiskeripolitisk rådgivning
• Fiskebiologisk rådgivning
• Foredrag (fiskebiologi, vandløbsrestaurering og fiskepleje)
• Sagsbehandling
• Repræsentant i fiskeri- og miljøpolitiske udvalg
• Restaurerings- og elfiskekurser
• Elfiskeundersøgelser og rapportering
• Projektledelse
• Artikelskrivning
• Fotograf (miljø, fisk og sportsfiskeri)

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Søren Astrup Jørgensen – grafiker.Søren Astrup Jørgensen
– grafiker

saj@sportsfiskerforbundet.dk

tlf: 76 22 70 75

• Layout af Sportsfiskeren og Miljø- & Vandpleje
• Layout og grafisk design (nyhedsbrev, pressemeddelelser, informationsmaterialer og webgrafik)
• Fotograf (studie, miljø, fisk og sportsfiskeri)
• Annoncelayout
• Overvågning af og produktion til DSF’s sociale medier
• IT
• Reebranding af DSF
• Alment kommunikationsarbejde


 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Jakob Sørensen – redaktør og kommunikationsmedarbejder.Peter Lyngby
– redaktør

pl@sportsfiskerforbundet.dk

tlf: 76 22 70 76

• Redigering og tilrettelæggelse af Sportsfiskeren
• Artikler, nyheder, noter og almen journalistik
• Fotograf (studie, miljø, fisk og sportsfiskeri)
• Pressemeddelelser, pressekontakt
• Annoncesalg og -planlægning
• Sociale medier – facebook, Instagram, YouTube og Twitter
• Alment kommunikationsarbejde
• Ansvarlig for sportsfiskeren.dk og fiskesiderne på TV2 Tekst TV

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Jakob Sørensen – redaktør og kommunikationsmedarbejder.Andreas Findling-Rottem
– kommunikationsmedarbejder

afr@sportsfiskerforbundet.dk

tlf: 76 22 70 77

• Redigering af alle forbundets Nyhedsbreve
• Pressearbejde: Pressekontakt og pressemeddelelser
• Direkte kommunikation med lyst- og sportsfiskere
• Overvågning af og produktion til DSF’s sociale medier
• Reebranding af DSF
• Alment kommunikationsarbejde

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 


Lars Rasmussen - sekretariatschef.Lars Rasmussen
– direktør

lr@sportsfiskerforbundet.dk

tlf: 76 22 70 79

• Organisationsudvikling
• Personaleledelse og HR
• Overordnet økonomi (budgetter og regnskaber)
• Fundraising
• Forenings- og medlemsservices
• Forbundsbestyrelsen (sekretær)
• Forretningsudvalget (sekretær)
• Kommunikatiosansvarlig


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––