Mere om

Arter

Torsk

Denne artikel

Høringssvar: Regulering af torskefiskeriet i vestlige Østersø

Publiceret den 21.09.2016 - 11:07

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker. Mere dramatisk er, at Kommissionen også forslår en lukning af fiskeriet i Øresund fra 1. februar til 30. marts. Danmarks Sportsfiskerforbund skriver blandt andet i sit høringssvar, at en lukning af fiskeriet i Øresund er uacceptabel, fordi bestanden der er i god balance. Forbundet foreslår i stedet – og dette forslag bakkes op af både det tyske og svenske forbund samt European Anglers Alliance – at mindstemålet for lystfiskere hæves til 45 cm, og at der indføres fiskeriforbud på seks uger på gydepladserne i farvandet mellem Sjælland og Bornholm. Se Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar her

Startdato: 
21 September, 2016
Fra myndigheden