Sæby Vandmølle-afgørelse i strid med EU's Vandrammedirektiv

Publiceret den 01.06.2016 - 07:18

Onsdag d. 25. maj stemte et flertal i byrådet i Frederikshavn Kommune nej til en fri passage ved Sæby Vandmølle. Afgørelsen er i direkte strid med EU's Vandrammedirektiv og Vandplanerne. Danmarks Sportsfiskerforbund afventer nu en reaktion fra Naturstyrelsen og forventer, at Frederikshavn Kommune vil blive pålagt at genåbne sagen og dermed leve op til sine forpligtigelser.

Det vækker stor undren i Danmarks Sportsfiskerforbund, at Frederikshavn Kommune undlader at leve op til sine forpligtelser til at skabe fri passage ved Sæby Vandmølle. Kommunen, med borgmester Birgit Hansen i spidsen, begrunder afgørelsen med, at de kulturelle hensyn ved Sæby Vandmølle vejer tungere end hensynet til naturen. Hun forsvarer samtidig beslutningen med, at kommunen allerede har fået afslag på et tidligere projektforslag til 24 millioner kr., da dette ikke var inden for Naturstyrelsens økonomiske rammer, og at kommunen dermed ”er af pinden”, som Birgit Hansen formulerer det til TV2Nord.

– Det er et uholdbart argument. Det tidligere projekt er taget af bordet og kommunen har nu skulle forholde sig til et nyt projekt til ca. 9 millioner kroner. Projektet holder sig inden for Naturstyrelsens økonomiske rammer og tager både hensyn til kultur og natur ved Sæby Å. Derfor er der ingen undskyldninger for at forkaste projektet, forklarer Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Vandplanerne gælder også i Frederikshavn

Det er i første omgang EU's Vandrammedirektiv og Vandplanerne der foreskriver, at kommunen skal sikre den fri passage ved spærringer som Sæby Mølle. 

– Det nye projekt lever op til alle tænkelige krav og tilgodeser både naturmæssige og kulturelle hensyn. Alligevel stemmer et flertal i byrådet det ned. Men Vandplanerne gælder altså også for Frederikshavn Kommune, så sagen slutter ikke her, forklarer Verner W. Hansen.  

Principiel sag

Danmarks Sportsfiskerforbund vurderer, at afgørelsen kan være af stor principiel betydning, og derfor er sagens videre forløb helt afgørende.

– Får Frederikshavn Kommune lov til at afvise projektet med det uholdbare argument, at de kulturmæssige forhold ved Sæby Vandmølle vægter højere end de naturmæssige, kan det have alvorlige konsekvenser. I værste tilfælde vil afgørelsen kunne skabe præcedens i lignende sager, udtaler Verner W. Hansen.

Stort lokalt arbejde

Danmarks Sportsfiskerforbund har i årevis samarbejdet med den lokale Sæby Sportsfisker Klub om at finde en god løsning ved Sæby Vandmølle. Blandt andet har Sæby Sportsfisker Klub indsamlet 300.000 kr. og samtidig udarbejdet et projekt, der både tager hensyn til kulturelle og naturmæssige forhold.

– Det virker helt uforståeligt, at byrådet ikke påskønner den store frivillige indsats, men derimod går direkte imod det lokale initiativ, udtaler Verner W. Hansen.

Det politiske indhold

  • Onsdag d. 25. maj stemte et flertal i byrådet i Frederikshavn Kommune nej til en fri passage ved Sæby Vandmølle.
  • Projektet er budgetteret til ca. 9 millioner kroner, og det holder sig derfor inden for de af staten fastsatte økonomiske rammer.
  • Den fri passage skal sikres ved at fjerne halvdelen af stemmeværket, og det betyder, at havørreden kan vandre op i Sæby Å for at gyde.
  • Projektet sikrer samtidigt, at der bliver taget hensyn til de kulturhistoriske værdier ved Sæby Vandmølle. 

Naturen ved Sæby Å

  • Spærringen ved Sæby Vandmølle forhindrer havørredens opgang i Sæby Å.  
  • Havørreden har i dag ikke mulighed for at reproducere sig selv i Sæby Å.
  • I efteråret 2015 viste undersøgelser, at 600 havørreder stod samlet neden for spærringen.
  • Fjernes dele af spærringen vil havørreden have adgang til 100 km vandløb.