Pressemeddelelser

Publiceret den 04.07.2009 - 14:11
BilagStørrelse
2016 Maj - Kattegat: Brev til Miljøministeren.pdf396 kB
2016 Februar - Landbrugspakken er i strid med EU's miljøregler135.36 kB
2015 December - Naturen presses af sort landbrugspakke74 kB
2015 December - Fremtiden er grøn217.81 kB
2015 November - Vandplaner uden vigtige vandløb216.05 kB
2015 Juni - Øget fiskerikontrol giver resultat179.85 kB
2015 Marts - Brakvandsgedderne og lystfiskerne jubler294.89 kB
2015 Januar - Flere fisk giver flere penge290.27 kB
2014 December - Vandplaner går i fisk218.19 kB
2014 September - Sportsfiskere jubler over ny naturfond209.6 kB
2014 November - Dan Jørgensen leverer historisk fremskridt for dansk lystfiskeri.pdf47.89 kB
2013 November - Fisketegn skal sikre fri Gudenå og flere fisk til Sjælland137.62 kB
2013 November - Havbrug skyld i voldsom faunaforurening183.19 kB
2013 November - Sportsfiskere vil beskytte østersølaksen204.44 kB
2013 September - Meningsløst forbud mod Put & Take536.7 kB
2013 Maj - Invitation til første spadestik på Sportsfiskeriets Hus186.87 kB
2013 Februar - I øjenhøjde med ørreden162.46 kB
2013 Februar - Vandløb er guld værd752.93 kB
2012 December - Annullering af Vandplaner er uden betydning304.73 kB
2012 November - Red rovfiskene i brakvand309.11 kB
2012 April - Danske laks og havørreder142.19 kB
2012 Februar - Luk nu det vandkraftværk106.02 kB
2011 December - Fang nytårstorsken forsvarligt618.79 kB
2011 December - Fjern ålen fra julebordet219.34 kB
2011 December - Naturlige vandløb sikrer mod oversvømmelse238.65 kB
2011 November - Grønt partnerskab når det er bedst223.76 kB
2011 Oktober - Sportsfiskerne begejstrede for grønt regeringsgrundlag.pdf641.74 kB
2011 August - Kontrolaktion mod fritidsfiskeres ulovlige fiskesalg367.25 kB
2011 April - Alvorlig miljøretssag752.03 kB
2011 Marts - Brunt vand217.89 kB
2011 Marts - Fri Gudenå glæder Sportsfiskerne84.55 kB
2011 Februar - En vissen plan312.18 kB
2010 Maj - Dambrug accepterer at forurene mindre175.2 kB
2010 Marts - Sportsfiskeri for milliarder107.99 kB
2009 Oktober - Stem på grønne politikere214.89 kB
2009 Oktober - Stor temadag om Vandrammedirektivet350.01 kB
2009 September - Sportsfiskere bruger kniv90.49 kB
2009 September - Ny viden om laksen117.85 kB
2009 Maj - Sportsfiskerne tager dioxinsag til EU88.64 kB
2009 Maj - Ingen blå bølge i grøn vækst230.65 kB
2009 Januar - Sportsfiskeri er guld værd61.08 kB
2009 Januar - Eksport af danske dioxinlaks180.39 kB
2008 December - Minister underskriver ålens dødsdom138.53 kB
2008 December - Sportsfiskerne: Tangeloven er ulovlig566.78 kB
2008 December - Sportsfiskerne raser over minister74.77 kB
2008 Oktober - Totalforbud mod at fange ål131.65 kB
2008 Oktober - Piratfiskere stortrives med svækket fiskerikontrol425.97 kB
2008 September - Klondyketilstande i danske søer431.69 kB
2008 Marts - Lystfiskeri er en guldgrube for samfundet57.57 kB
2008 Marts - Invitation til kongres i Danmarks Sportsfiskerforbund115.1 kB
2008 Marts - Sportsfiskerne kræver ordentlig fiskerikontrol604.74 kB
2008 Marts - Antibiotikaen fosser ud af danske dambrug177.77 kB
2008 Januar - Tikkende gylle-bomber303.51 kB
2007 September - Tangeværket mister milliontilskud69.08 kB
2007 August - Sportsfiskerne kæmper mod piratfiskeri69.27 kB
2007 Juni - Tre år mere til Tangeværket, og så skal Gudenåen slippes fri74.29 kB
2007 Juni - Miljøministerens brev276.26 kB
2007 Juni - Miljøministeren vil holde Tangeværket i kort snor39.17 kB
2007 April - Slip Gudenåen fri145.48 kB
2007 Marts - Stop gyllen173.44 kB
2006 November - Laksemassakre i Østersøen763.32 kB
2006 August - Stop iltsvindet nu160.1 kB
2006 August - Fiskeristop i Mariager Fjord107.03 kB
2006 Maj - Kontrol med ulovligt garnfiskeri nedprioriteres68.72 kB
2006 Marts - Sportsfiskerne til møde hos Fødevareministeren168.11 kB
2005 Februar - Laksemassakre nu en realitet607.91 kB
Man skal yde.pdf114.07 kB