Nyt æresmedlem er udnævnt og hædret

Ingolf Jensen (tv) får overrakt beviset på, at han er æresmedlem af Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn af formand Rene Carlsen (th).På Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegns ordinære generalforsamling den 23. marts 2017, blev der udnævnt et nyt æresmedlem.

Ingen kommerciel guidning på HOFs vand ved Storå

For at bevare den særlige ”Storå-ånd” blandt medlemmer og lodsejere, ønsker HOF ingen kommercielt guidning på foreningens vand.Efter henvendelser fra såvel lodsejere som foreningsmedlemmer har Holstebro og Omegns Fiskeriforening (HOF)med omgående virkning besluttet, at der ikke tillades kommerciel g

Fluebinding til å, sø, kyst og P&T

Fra slutningen af oktober frem til sidst i marts har juniorerne i Trend Å Lystfiskeriforening klubaften hver mandag. Hovenparten af tiden går med at fremstille forskelligt endegrej til sommerhalvørets mange fisketure til kyst, sø, P&T og selvfølgelig Trend Å m.fl. vandløb.

Mange nyheder fra Viborg Sportsfiskerforening

VSF holder sine bestyrelsesmåder i klublokalerne i smukke Sønder MølleViborg Sportsfiskerforening holdt et koncentreret bestyrelsesmøde i slutningen af marts med hele 15 punkter på dagsordenen. Flere af punkterne kan have generel interesse og refereres derfor herunder:
 

Fremgang for tørfluerne ved Aalestrup Open

Alle vindere med navneÅrets udgave af fluebindingskonkurrencen Aalestrup Open blev igen et tilløbsstykke og der blev i alt indleveret 46 velbundne fluer fordelt på de seks klasser, som det fremgår af resultatlisten, hvilket er én flue mere end i 2016. Tør- og vådfluer var bedst repræsenteret, mens Amalie Nielsen, der forleden blev juniordanmarksmester på FFFDs fluemesse i Kolding, stillede op solo i juniorklassen.
 

Friluftsrådet støtter aktive ældre i naturen

Er din forening medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund? Og er I en eller flere aktive ældre i foreningen? Ja, så har I nu muligheden for at søge støtte fra Velux Fonden og Friluftsrådets program 'Aktiv af natur'.

OSK blev 75 år

Mange kiggede forbi ved Odense Sportsfiskerklubs (OSK) 75 års fødselsdag.Fynsk brunsviger med saltfisk ovenpå. Mere rigtigt kan det ikke være, når Fyns største sportsfiskerforening, Odense Sportsfiskerklub (OSK) fejrer 75 års fødselsdag.

Flere medlemmer og ny formand i Brede Å Lystfiskerforening

Arne Lorenzen ny formand i Brede Å LystfiskerforeningPå generalforsamlingen i Brede Å Lystfiskerforening kunne formanden Jens Peter Jensen fortælle de 25 fremmødte om en stigning i antallet af seniormedlemmer fra 100 til 110, men til gengæld var antallet juniorer dog faldet fra 12 til 10.

Tidligere formand i Vejle Sportsfiskerforening Kurt Jørgensen er død

Vejle Sportsfiskerforenings mangeårige formand Kurt Jørgensen søndag aften døde af en ondartet lungebetændelse, som han havde døjet med i nogen tid.

Foreningens nuværende formand Niels Risak skriver:  Vi er mange, der vil savne ham for bordenden mandag formiddag i klubhuset, og Kurt vil blive husket og savnet i Vejle Sportsfiskerforening, som han viede en stor del af sit liv til.

Generalfprsamling i Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

Horsens og Omegns Sportsfiskerforening (HOS) afholdte generalforsamling i klublokalerne tirsdag den 7. marts med 37 fremmødte medlemmer.

Der blev indledt med foreningens slagsang, der kan findes på hjemmesiden. Formand Hans Nielsen kunne i beretningen notere medlemsfremgang og sund økonomi. Eneste minus er, at det går trægt med at skaffe juniormedlemmer på trods af store anstrengelser.

Udgiv indhold