Nyt mindstemål på laks

Publiceret den 09.04.2014 - 11:58

En ændring i mindstemålet på laks giver god biologisk mening.Når laksesæsonen begynder midt i april, har laksen fået et nyt mindstemål på 40 cm, hvilket bakkes op af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Høringsfristen udløb 1. april, og bekendtgørelsen træder i kraft den 10. april. Det tidligere mindstemål på 60 cm giver i den forbindelse ingen biologisk mening, idet alle laks over 15-20 cm i ferskvand vil være kønsmodne. Det gamle mindstemål giver derfor de langsomst voksende individer en fordel - altså at de grundet fredningen får mulighed for at gyde - men det rettes der op på nu.

- Da laksefiskeriet i forvejen er reguleret af kvoter, vil det reducerede mindstemål ikke få negativ indflydelse for laksebestandene. Men nu sikrer vi, at der kan hjemtages laks i alle størrelser, således at de små laks med dårlig tilvækst og måske også dårlige gener ikke længere er beskyttede af en fredning, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Det bør samtidig nævnes, at mindstemålet på 60 cm i saltvand selvfølgelig bevares. En sidste fordel ved at sænke mindstemålet er, at det giver en harmonisering med havørredens mindstemål, så man ikke risikere at fejlbedømme en fisk og derved ufrivilligt overtræde loven – det gælder dog kun i ferskvand, hvor mindstemålene nu er ens.

Flere nyheder