Større mindstemål for gedden

Publiceret den 09.04.2014 - 11:53

Fremover er gedder under 60 cm fredet.Så blev geddens mindstemål hævet. Ikke til 50 cm, som foreslået i udkastet til bekendtgørelsen om fredningstider og mindstemål i ferskvand, der netop har været i høring. Men til 60 cm, som Danmarks Sportsfiskerforbund foreslog i sit høringssvar. I forbundets succesfulde argumentation indgik blandt andet, at et større mindstemål vil gavne bestandene, fordi de større individer er bedre til at reproducere sig. Et andet argument var, at geddefiskeriet besidder et stort økonomisk potentiale, som bedre kan udnyttes, hvis en større del af gedderne overlever.

- Det nye mindstemål vil med stor sandsynlighed give både flere og større gedder i de danske søer, og det kan vi som sportsfiskere kun være glade for, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Det forventes, at det nye mindstemål især vil gavne i de søer, hvor der fiskes med garn efter rovfiskene, samt i de fiskevande, hvor genudsætning ikke praktiseres i stor stil. Danmarks Sportsfiskerforbund anser accepten af økonomiske argumenter som en åbning i forhold til at få implementeret en mere bæredygtig forvaltning af fiskeriet i ferskvand.