Lyspunkter i ministersvar om de små vandløb

Publiceret den 05.02.2016 - 16:38

Det skal sikres, at det er de værdifulde vandløb, der kommer med i vandområdeplanerne, og vandløbsloven skal ikke ændres lige foreløbigt, skriver miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen i et ministersvar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Det er nye boller på suppen i forhold til ministerens tidligere udmeldinger om de små vandløb.

Kort efter nytår modtog Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg en nytårshilsen med en opfordring til at se Danmarks Sportsfiskerforbunds filmserie om de små vandløbs værdi og inddrage filmenes faglige indspark i det fortsatte politiske arbejde. Henvendelsen kom fra Danmarks Sportsfiskerforbund på vegne af forbundet samt Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og WWF Verdensnaturfonden.

Nu har miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen kommenteret henvendelsen om de små vandløb i et offentligt brev.

I brevet henviser Eva Kjer Hansen til beslutningen om, at de små vandløb skal revurderes ud fra opdaterede faglige kriterier, inden man endeligt beslutter, hvilke små vandløb der skal med i vandområdeplanerne.

”Jeg kan dertil oplyse, at nye kriterier for afgrænsning af vandløb skal udvikles, og formålet er så vidt muligt at sikre, at det er de værdifulde vandløb, der kommer med i vandområdeplanerne,” skriver Eva Kjer Hansen.

Dette er nye toner sammenlignet med miljø- og fødevareministerens tidligere udtalelser om de små vandløb.

 Det er værd at bemærke, at ministeren nu er begyndt at snakke om ’værdifulde vandløb’ i modsætning til ’de forhadte vandløb’, som hun jo tidligere har kaldt dem, siger Danmarks Sportsfiskerforbunds formand, Verner W. Hansen.

Tøver med at ændre vandløbsloven

Formanden ser i øvrigt endnu et lyspunkt i Eva Kjer Hansens brev. Hun skriver, at hun vil afvente resultatet af flere analyser, inden hun vil tage stilling til en eventuel ændring af vandløbsloven. Blandt andet vil hun vente, til hun har set effekterne af det brev, som hun i efteråret sendte til kommunerne om vandløbsvedligeholdelse og en kommende vejledning om grødeskæring i vandløb.

– På det seneste har ministeren meldt ud i offentligheden, at hun vil vente med at ændre vandløbsloven, men nu vil hun også vente på, at en grødeskæringsvejledning får lov til at virke. Det kan tolkes som et signal om, at planerne om at ændre vandløbsloven til fordel for afvanding er udskudt i temmelig lang tid, siger Verner W. Hansen.

 Men faktisk er der god grund til at ændre vandløbsloven  bare i en anden retning. Natur- og Landbrugskommissionen har tidligere anbefalet, at man indarbejder EU’s habitatdirektiv og vandrammedirektiv i vandløbsloven for at øge vandløbenes beskyttelse. Den anbefaling bakker Danmarks Sportsfiskerforbund op om, siger Verner W. Hansen.
 

Læs ministersvaret fra Eva Kjer Hansen her 

Læs DSF's henvendelse til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, som har affødt ministersvaret