Kampen for de små vandløb starter igen

Publiceret den 27.10.2016 - 12:38

I dag blev et nyt lovforslag, fremsat af Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen, førstebehandlet i Folketinget. Lovforslaget skal danne grundlag for nedsættelsen af vandrådene. I forliget om landbrugspakken blev det vedtaget, at vandrådene sammen med kommunerne skal gennemgå alle de små vandløb med henblik på at revurdere hvilke vandløb, der skal indgå i vandområdeplanerne 2016-2021. Denne revurdering skal ske ud fra opdaterede faglige kriterier, der vil blive udarbejdet af Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet.

Danmarks Sportsfiskerforbund frygter, at der i denne proces er en stor risiko for, at mange kilometer små vandløb vil blive taget ud af vandområdeplanerne.

Danmarks Sportsfiskerforbund stiller sig derfor kritisk over for lovforslaget og vil i den kommende tid tage flere initiativer, der skal påvirke den politiske beslutningsproces og være med til at sikre, at de små vandløb forbliver i vandområdeplanerne. I Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar bliver der derudover lagt vægt på, at det skal være muligt for vandrådene at udpege ’glemte’ vandløb med naturmæssig værdi og føre dem ind under vandområdeplanerne. Det er essentielt, at vandrådene har denne mulighed for at tilføje nye vandløb – og altså ikke kun fjerne vandløb – for at sikre at vandmiljøindsatsen ikke forringes.

Følg derfor nøje med på Sportsfiskeren.dk og facebook.com/DanmarksSportsfiskerforbund i den kommende tid, hvor der vil være fokus på den genoptagede kamp for vores små vandløb.

Læs lovforslaget her.

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar her. (se side 9)