Mere om

Fiskevande

Å og bæk

Lokaliteter

Grindsted Å

Denne artikel

Grindsted Sportsfiskerforening fik ny formand ved kampvalg

Publiceret den 10.02.2012 - 08:30

Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt på Hotel Lyngheden i Grindsted.Ved generalforsamlingen den 7. februar fik Grindsted Sportsfiskerforening ny formand, idet afgående formand, Jørgen Tholstrup, ikke var på genvalg. Trods bestyrelsens anbefaling af foreningens sekretær, Lars Pedersen, som arvtager til formandsposten, opstillede formanden for vandplejeudvalget sig på opfordring - hvorfor en afstemning viste sig nødvendig.

Optællingen viste, at kun fem stemmer adskilte de to opstillede, som dog faldt ud til Lars Pedersens fordel, og han vil derfor beklæde formandsposten de næste to år.

Formandens beretning
Den afgående formand fortalte i sin beretning om det forgangne år i Grindsted Sportsfiskerforening, som har været præget af høj foreningsaktivitet, men desværre også ret få fangster. For det er næppe en hemmelighed, at skarvens tilstedeværelse de sidste par vintre har gjort det svært at være stalling - og derfor svært at være stallingfisker i Grindsted Å. Dette har resulteret i rekord få antal solgte dagkort for år 2011.

Grindsted Sportsfiskerforenings nye formand, Lars Pedersen. Som noget nyt vil foreningen derfor i 2012 i samarbejde med Varde Sportsfiskerforening prøve at sælge dagkort på Internettet - og derved gøre det nemmere for turister og fiskere at få fat i et dagkort, men også årskort. På denne måde sparer man penge på trykningen af kort, porto, samt udgifter til kortsalgsstederne i området.

I sin beretning kom Jørgen Tholstrup bl.a. ind på, at forventningerne til laksefiskeriet i Grindsted Å ikke helt havde levet op til forventningerne - efter man i 2010 gjorde muligt for laks at vandre fra Vesterhavet til øst for Grindsted. Der blev dog fanget fine laks i foråret i henholdsvis Gl. Varde Å og Grindsted Å, men så blev der stille - sandsynligvis pga. lav vandstand. En større opgang skete først efter, at der kom regn i sensommeren og starten af efteråret, og da var kvoten næsten opbrugt.

- Man må erkende at laksen efterhånden er blevet omdrejningspunktet, og det kan godt opfattes som værende på bekostning af ørred og stalling. Det ønsker vi ikke, men tværtimod, at alle arter er repræsenteret i vores fiskevand, sluttede Jørgen Tholstrup sin beretning.

Meget aktivitet i vandplejen
Formand for vandplejeudvalget, Kim Pedersen, kunne i sin beretning melde om stor aktivitet i vandplejeudvalget. Udsætning af fisk, elfiskeri og grusudlægning var blot nogle af de ting, som det meget aktive vandplejeudvalg havde udført. Kim berettede ligeledes om, at antallet af bækørred var stigende i antal i forhold til år 2010 - og dette var på trods af, at der ikke blev udsat fangstmodne bækørreder i 2010 og -11.

Juniorafdelingen boomer
Aftenens bedste nyheder, stod juniorleder, Morten Jensen, dog for, idet han kunne berette om fuldt hus mandag efter mandag - ja faktisk, er der ikke plads til flere i klubhuset. Successen skyldes i høj grad de dedikerede juniorledere, samt et intensivt hvervningsarbejde, som i 2011 blev gjort nemmere med de billige fiskesæt, som Danmarks Sportsfiskerforbund i sin tid udbød. Desuden åbningen for fiskeri i den nærliggende Grindsted Engsø også et trækplaster for juniorerne, da søens gedder kan nå astronomiske størrelser.

Jakob Sørensen (th.) modtager her Grindsted Sportsfiskerforenings æresprotokol. Redaktør fik æresprotokollen
Henry Ravns udskårende æresprotokol blev i år, på indstilling af bestyrelsen, tildelt den nye redaktør på Sportsfiskeren, Jakob Sørensen, som tak for mange gode år, hvor Jakob altid har stået forrest, når der skulle gives en hånd. Specielt juniorafdelingen har nydt godt af Jakob, og Grindsted Sportsfiskerforening ser frem til mange gode år i fremtiden.

Klik her for at læse mere om Grindsted Sportsfiskerforening.