Mere om

Fiskevande

Å og bæk

Denne artikel

Frit løb i Skravad Møllebæk

Publiceret den 06.01.2017 - 12:24

Den lille fine bæk kan blive et vigtigt gydevandløb i den nedre del af Skals Å-systemetSkravad Møllebæk er et lille køligt og klarvandet tilløb til Skals Å øst for landsbyen Bjerregrav.

Siden 1962 har der ligget et mindre dambrug, som spærrede for opgang til bækkens øvre del, ligesom den i sin tid blev udrettet og uddybet med stor sandvandring til følge.

Dambruget har reelt været nedlagt i flere år og nu har Viborg Kommune opkøbt de tilhørende opstemnings- og udvindingsrettigheder af ejeren for 75.000 kr.

Byrådet har lige før jul besluttet at fjerne bruget og dermed skabe fri passage i hele bækken og genskabe det oprindelige vandløb, som har potentiale til blive et særdeles værdifuldt gyde- og opvækstvandløb, hvis der tilføres større mængder grus.

Det er afsat 750.000 kr. til retableringen inklusiv nævnte erstatningen til den tidlige ejer.