Glo-premiere og fiske-premiere

Der var kun 5 parkerede biler at se langs den nedre del af Trend Å, da jeg i mandags kørte til glo-premiere sidst på formiddagen. Højtryksvejr med hård nattefrost som optakt til en solrig dag afholdt mange fra at tage en fridag og det var stort set kun pensionister, som troppede op i klubhuset midt på dagen til en hyggesnak og en tallerkenfuld  af Leon Madsens varme suppe med boller.
 

Det haster med en bæredygtig løsning ved Tangeværket

Vandføringen i den nuværende modstrømstrappe forbi Tangeværket har alt for lille vandføring, således at kun ganske få fisk benytter denEn række lystfiskerforeninger såvel neden- som  ovenfor Tangeværket har udsendt en fælles erklæring, hvor de bidrager med konstruktive forslag til en bæredygtig passage forbi det stærkt forældede vandkraftværk.

Vintergedder i Gudenå

Unge Mads Lærke har i en årrække genudsat adskillige supergedder, som den han fremviser her.Mandag den 16. januar byder ikke kun på grønlænder-premiere i vandløbene.

Grønlænderpremiere

Grønlændere er gourmet-føde – men tag kun en enkelt eller to og genudsæt resten.På mandag den 16. januar starten den nye fiskesæson i en række vandløb, bl.a. Trend Å og Lerkenfeldt Å i Vesthimmerland, Hover Å nær Ringkøbing (kun for medlemmer) samt ved Henne Mølleå nord for Varde. Det er det traditionsrige grønlænderfiskeri efter de blanke ikke-kønsmodne havørreder, der lokker mange folk ud på premierefiskeri.

Gydevandring for medlemmer

Tre fjernede spærringer og grus gavnede laksefisk

Kim Iversen, biolog på Dansk Center for vildlaks i Borris, udførte sidst i november en såkaldt effektundersøgelse af fiskebestanden på en 9,3 km. lang strækning af øvre Holtum Å fra Ejstrupholm Dambrug til Harrildgaard Fiskeri. 

Frit løb i Skravad Møllebæk

Den lille fine bæk kan blive et vigtigt gydevandløb i den nedre del af Skals Å-systemetSkravad Møllebæk er et lille køligt og klarvandet tilløb til Skals Å øst for landsbyen Bjerregrav.

Siden 1962 har der ligget et mindre dambrug, som spærrede for opgang til bækkens øvre del, ligesom den i sin tid blev udrettet og uddybet med stor sandvandring til følge.

Rekordopgang af laks i Varde Å i 2016

På  to fantastiske dage sidst i november har Varde Sportsfiskerforenings elfiskehold hjulpet til med optælling af det faktiske antal laks, der er fundet op i åen i 2016, fremgår det af foreningens hjemmeside.
 

Saltsagen sendt til ombudsmanden

Selvom den lokale miljøgruppe fjordvenner.dk og Naturfredningsforeningen for nylig fik medhold af Natur- og Miljøklagenævnet i, at der ikke længere må udskylles tusinder af tons salte ud i Limfjorden fra energinet.dk’s gaslager i Ll. Thorup, sker der nu en ny udvikling i sagen.
 

Unikt Årsskrift til alle medlemmer og lodsejere

Selvom Viborg Sportsfiskerforening (VSF) for en del år siden droppede sig smukke klubblad og nu i stedet orientere medlemmerne via hjemmesiden, har den aktive midtjyske forening valgt fortsat at udgive sit Årsskrift i papirudgave og ligesom de foregående år er det 48 sider store, farvestrålende magasin af ypperlig kvalitet.

Udgiv indhold