Laksekvoten i Storå vandsystem er på 475 laks i 2017

Der må maksimalt hjemtages 475 laks nedstrøms Holstebro Vandkraftværk delt i 2 grupper på 250 laks på 75 cm eller derunder og 220 laks over 75 cm, meddeler DTU-Aqua. Længden på laks måles som totallængden.

Laksekvoten 2017 i Varde Å-systemet er på 240 laks

Laura Lykke kan sammen med alle de øvrige Varde-fiskere glæde sig over, at der i år må hjemtages 240 laks mod 160 i 2016DTU-Aqua har nu udmeldt kvotestørrelserne for hjemtagning af laks for 2017 fra de store, vestvendte åer.

Generalforsamling og beskærerdag i Varde

Ud over beskæring udlægger Praktisk Udvalg også broer over grøfter og bække for at lette færdslen langs åen.På tirsdag den 21. februar afholder Varde Sportsfiskerforening sin årlige generalforsamling med start kl. 19. Det foregår i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Dagsorden efter vedtægterne.

Små grønlændere i Lerkendeldt Å

Lerkenfeldt Å nær landsbyen Gedsted er et af de vandløb i Vesthimmerlands Kommune, som åbnede 16. januar. Grønlænderfiskeriet er blevet markant dårligere de seneste år og er foreløbig en skuffelse denne sæson, fortæller Peter Bjerregaard, formand for Aalborg Sportsfisker. Foreningen tæller et halvt hundrede medlemmer og har fiskeretten på den nedre del af den klarvandede å.
 

507 gydebanker optalt i Trend Å

Årets gydeoptællinger betyder som regel afslutningen på et år, men også starten på et nyt år for Vandplejeudvalget i Trend Å Lystfiskerforening, fortæller den meget aktive formand for udvalget, Johannes Christensen.

Mest natur i Vestjylland

Vestjylland er det sted i landet, hvor der er det største areal af natur pr. indbygger i form af skov og såkaldt lysåbne områder som hede, klitter, moser, enge, vandløb og søer. I perioden 2011 til 2016 er der endog kommer mere af disse naturtyper især i det vestjyske men i mindre grad også i resten af Danmark.
 

Her er så storgedden fra Gudenå

Forleden berettede sportsfiskeren.dk om det spændende vinterfiskeri på Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforenings lange strækning af Gudenå.

Her nævnte vi bl.a. at årets hidtil største gedde blev fanget på flue den 29. januar af Jesper Soele. Det foregik på zone 4 og kæmpen vejede 12,2 kilo fordelt på 118 cm.

En vægtig sag

Sportsfiskerforbundets skælekspert, biolog Kaare Manniche Ebert, modtog sidste år en skælprøve fra årets største danske havørred på 12,1 kg. fanget i Karup Å af Phillip M. Knudsen fra Skive.

Skællene havde imidlertid forputtet sig på Kaares kontor og dukkede først op for nylig.

Heldigvis er Phillip som de fleste lystfiskere en tålmodig mand og glæder sig over Kaares grundige besvarelse om den grandiose havørreds liv og levned.

Godt geddefiskeri i Gudenå

Husk at alle gedder skal rapporteres på foreningens hjemmeside uanset om de genudsættes eller ejVinterens geddefiskeri på Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforenings strækning af Gudenå fra Tange og ned til Nybro er kommet godt i gang siden premieren den 16. januar.

Nedgængeres vandringer og overlevelse undersøges

Hvor langt svømmer nedgængerne omkring, når de vender tilbage til saltvand og hvor mange individer overlever frem til næste gydning?Selvom havørreden nok er Danmarks mest populære sportsfisk, er der stadigvæk mange detaljer, som sagkundskaben ikke ved om dens livscyklus. Desuden tyder meget på, at de enkelte havørredstammer har vidt forskellige livsvilkår.

Udgiv indhold