Nyt samtaleprogram med Gordon P. Henriksen

Få danskere ved så meget om at fiske, som Gordon P. Henriksen gør. Han startede som syvårig med at fange en lille bluegill sunfish i Lake Butler i USA – og siden har han ikke set sig tilbage. Blandt hans meritter findes blandt andet en periode som fiskeguide i Florida, produktion af fiskefilm, genrestudier i lystfiskerlitteratur og ledelsen af Fishing Zealand.

Vellykket Ørredskole på Vindebyøre

Danmarks Sportsfiskerforbund afholdt 21.-23. april, atter ørredskole for medlemmer mellem 15-20 år. De fire forbundsinstruktører Martin Kristensen, Thomas Kjelgaard, Simon Lundorff og Dennis Lühtje drog fredag morgen mod Sydfyn for at stå i spidsen for endnu en udgave af DSF's ørredskole.

Dansk Folkeparti: Ingen nye havbrug, før risikoen for lakselus er afklaret

Efter tirsdagens eksperthøring i Miljø- og Fødevareudvalget kræver Pia Adelsteen (DF) en grundig afklaring af risikoen for lakselus i forbindelse med nye havbrug. Danmarks Sportsfiskerforbund er tilfredse med, at DF nu tager problemet alvorligt.

Af Andreas Findling-Rottem

DM i fluekast på Ledreborg Slot

DM i fluekast vil i år blive afviklet på Sjælland, Ledreborg Slot lørdag d. 27 maj 2017. Det sker i forbindelse med Ledreborgs store livsstilsmesse, og vi håber som arrangører, at messen vil kunne åbne øjnene for sporten blandt flere og måske skabe større publikumsinteresse.

Eksperthøring bekræfter kritik af havbrugsplaner

Danmarks Sportsfiskerforbund var i dag til stede ved en offentlig eksperthøring om mulighederne for at kompensere for forureningen fra havbrug.

Torskefiskere får ros af DTU Aqua

Torskefiskere ved Øresund viser stor velvilje til at deltage i DTU Aquas undersøgelse af lystfiskeriet efter torsk i sundet. Det bidrager til større viden om torskebestanden i området og fremmer en bæredygtig udnyttelse af bestanden.

Tag med til himmelske Helge Å

Danmarks Sportsfiskerforbund og Instruktørerne inviterer i pinsedagene d. 2.-5. juni på tur til den fabelagtige Helge Å i Sydsverige. Åen byder på et fantastisk fluefiskeri efter smukke ørreder. Flueskolen, som kurset hedder, er for dig mellem 14 og 20 år, og på turen vil to af vores dygtige instruktører sørge for god stemning, ørreder på krogen og ikke mindst hjælpe dig med at blive en bedre fluefisker.

Leder: National lystfiskerstrategi

NY NATIONAL LYSTFISKERSTRATEGI

Danmarks Sportsfiskerforbund deltager i 2017 konstruktivt i udarbejdelsen af en ny national lystfiskerstrategi. Med til bordet bringer vi bl.a. klare ønsker om et styrket naturgrundlag for vores vilde fiskebestande, en bæredygtig forvaltning af fiskeriet og en øget inddragelse af de lokale sportsfiskerforeninger.

Af Verner W. Hansen

Sportsfiskeren #2 lander i påsken

Laksepremieren står for døren, kysten er begyndt at vågne op og pighvarren søger netop nu ind på det lave vand. Sportsfiskeren #2 er fyldt med lækkert læsestof om forårets mange fiskemuligheder.

God fornøjelse!

Husk at du som medlem altid kan logge ind og læse magasinet online.  

Alger og ulækkert vand langs de fynske kyster

Uklart og ulækkert vand ødelægger netop nu fiskeriet på nogle af de klassiske havørredlokaliteter. Hvad skyldes det, og får det konsekvenser for forårets havørredfiskeri?

Af Kaare Manniche Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund

Udgiv indhold