Søg tilskud til friluftsliv

Har du en ny idé, der forbedrer mulighederne for friluftsliv, kan du søge tilskud fra Friluftsrådets Udlodningsmidler til at realisere den. Friluftsrådet uddeler i år 30 millioner til at realisere små og store projekter, der på forskellig vis giver nye muligheder for friluftsliv eller giver større naturforståelse. 

Dan Jørgensen fisker østersøtorsk - i din radio

I det ottende afsnit af ”Fisketegn” - Radio 24syvs nye radioprogram om lystfiskeri og mennesker, er det MF’er og tidligere fødevareminister, Dan Jørgensen, der er taget på fisketur på Østersøen med værten, Gordon P. Henriksen.

Sportsfiskeren #4 – Årets sommernummer er landet

Årets sommerudgave af Sportsfiskeren er netop landet! Magasinet byder på en bred vifte af artikler om alt fra havfiskeri efter Nordsøens havkatte over karpefiskeri i landets søer og moser til laks og ørredfiskeri nord for polarcirklen.

På redaktionen vil vi gerne ønske dig en god og fiskerig sommer fyldt med eventyr og rekordfangster.

Mærkning af tunfisk i Danmark

Et nyt og spændende mærkningsprojekt af blåfinnet tun kan blive første skridt på vejen mod en dansk lystfiskerkvote.

De senere års observationer af store stimer af tunfisk i de danske farvande har rejst mange spørgsmål. Hvor kommer tunfiskene fra, hvad laver de i vores farvande, og er de mange observationer et udtryk for en reel fremgang for en af de mest truede fiskearter i verden?

Har du en juniorleder i maven?

Er du mellem 14 og 18 år, og kunne du tænke dig at deltage i Danmarks fedeste fiskeuddannelse? Så er det nu, du skal tage fat i din forenings formand eller juniorleder. Vi har netop åbnet for ansøgningerne til årets juniorlederkursus i uge 42, den 16.-21. oktober 2017.

Miljøstyrelsen afviser et mere beskyttet Øresund

Midt i maj sendte Danmarks Sportsfiskerforbund og en række andre organisationer en fælles erklæring til den danske og svenske regering om at forbedre naturbeskyttelsen af Øresund. Nu er der svar fra Miljøstyrelsen, som ikke vil rokke ved den nuværende beskyttelse af sundet.
 
Den 16.

Tag med til havørredens vugge

Lørdag d. 17. juni arrangerer Tuse Å´s Ørredsammenslutning en tur til et af de små vandløb, hvor havørrederne gyder og yngelen vokser op. Vi ser på hvordan et sandfang virker og på effekterne af gydebanker, skjulesten og vandplanter på smådyrene og ørredbestanden. Vi undersøger smådyrene og ser, hvordan man laver et faunaindeks. Ørredbestanden undersøges med elektrofiskeri og vi laver fiskeindeks og ser på resultaterne af et projekt, som TØS lavede for mange år siden.

Vigtigt skridt mod vandløb uden spærringer

Der er nu mulighed for, at flere dambrug vil erstatte de spærrende stemmeværk i vandløb med en pumpeløsning. Det vil betyde fri passage for fiskene i flere vandløb. Danmarks Sportsfiskerforbund har fremskyndet processen.
 
 
Et dambrug med fiskeopdræt har brug for en vandforsyning. Derfor leder dambrugsejeren typisk vand ind i sit dambrug via et stemmeværk i et tilstødende vandløb.

Fantastisk Flueskole!

I pinsen gennemførte Danmarks Sportsfiskerforbund Flueskole for de 14 til 18 årige. Kurset fandt sted ved Gustavsfors Fiskevårdsområde, og turen omhandlede den enkelte fiskers færdigheder udi fiskeri efter ørred med en-hånds fluestang. Det er 3. gang at Danmarks Sportsfiskerforbund arrangerer kursus ved Helgeåen, og bestemt ikke den sidste.

Tekst og foto: Laura ”Fiskelykke” Mathiasen

Vellykkede kurser i havørredfiskeri

I den sidste weekend i april og i maj havde håbefulde lystfiskere fra hele landet samlet sig ved henholdsvis Mariager Fjord og Limfjorden, for at lære mere om det unikke havørredfiskeri. Det var Danmarks Sportsfiskerforbunds to instruktører Lasse Elmgreen og Niels Lynggaard, der stod for kurserne Boost dit havørredfiskeri – Fra 0 til 100 på en weekend.

Udgiv indhold