Kompensationsopdræt sikrer ikke bæredygtig vækst

I dag førstebehandler Folketinget et nyt lovforslag (L111), der gør det muligt at finde plads til nye havbrug, hvis der laves kompenserende tiltag, der mindsker miljøpåvirkningen. Det kan f.eks. være muslinge- eller tanganlæg.

Bliv laksefluefisker på en uge ved Gaula

Gaula-kurset behøver næppe nærmere præsentation. Det er det ældste, bedste og mest velrenommerede af sin art i Skandinavien og tilmed det billigste - og dermed den korteste genvej til at lære kunsten at fiske efter laks med tohånds fluegrej.

Det sker i uge 33, hvor de fleste laks er trukket op i elven. To kilometer af Gaulas bedste og mest naturskønne fluevand med fristende og udfordrende pools står eksklusivt til rådighed for deltagerne.

Ørredskolen 2017

Tilmeld dig årets Ørredskole! Så er der åbent for for tilmelding til Ørredskolen 2017. Kurset finder sted d. 21.-23. april 2017, og afholdes igen i år på Vindebyøre Lejrskole.

I lighed med sidste år vil kurset tage udgangspunkt i praktisk undervisning med fiskestangen i hånden. En opskrift der sidste år resulterede i mere end 30 havørreder. Desuden vil du i år modtage undervisning i fotolære, ligesom vi får besøg af en fiskeslagter, der vil lære os alt om tilberedning af vor fangst.

Få styr på fredningsbælterne

Med den nye version af Fangstjournalen kan du nemt og hurtigt få overblik over aktuelle fredningsbælter i et område, mens du fisker.

Mange lystfiskere efterspørger et værktøj til at holde styr på fredningsbælter, når de går og fisker ved kysten. Nu får de hjælp af en ny funktion i Fangstjournalen fra DTU, som ved hjælp af mobiltelefonens GPS giver besked om aktuelle fredningsbælter indenfor 5 km.

Natur- og miljøarbejdet reorganiseres

En række af Danmarks Sportsfiskerforbunds regionale natur- og miljøopgaver har siden 2007 været varetaget af et korps på 13 frivillige miljøkoordinatorer. Det bliver nu ændret, da der igennem de seneste 10 år er sket en betydelig udvikling i de regionale natur- og miljøopgaver – både med hensyn til indhold og omfang.

DSF til Vandtopmøde

Den 15. og 16. december havde Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen inviteret organisationer med interesse for vandløb til et 24 timers topmøde på Sørup Herregård ved Ringsted. Danmarks Sportsfiskerforbund var repræsenteret ved mag.scient. i ferskvandsbiologi Bent Lauge Madsen samt natur- og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen.

Julelukket

Danmarks Sportsfiskerforbunds sekretariat holder julelukket fra og med den 23. december til og med den 2. januar. Vi ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Kampen for de små vandløb fortsætter

Mandag d. 19. december vedtog regeringen med et snævert flertal den meget omtalte lov, L34 om nedsættelse af vandråd med henblik på revurdering af de små vandløb i forhold til, at de eventuelt skal udgå af vandområdeplanerne.  

Sportsfiskeren får ny redaktion

Christian Flinker, redaktørSportsfiskerens redaktør, Peter Lyngby, har valgt at søge nye udfordringer og fortsætter karrieren hos det skandinaviske fiskerejseselskab, GetAway Tours. Peter har ydet en stor indsats og har som ansvarlig for Sportsfiskeren i 2016 været med til at styrke Forbundets kommunikation og samtidigt sat en tyk streg under Sportsfiskerens position som Danmarks vigtigste lystfiskermagasin.

Naturfond støtter vandløbs- og ådalsprojekter

Den Danske Naturfond uddeler 11,9 mio. kr. til 18 nye naturprojekter. Danmarks Sportsfiskerforbund er særligt glade for støtten til flere spændende vandløbs- og ådalsprojekter. Et af dem er ved Holmegårdsbækken, hvor Trend Å Lystfiskerforening har modtaget 79.000 kr. til naturforbedring og vandløbsgenopretning. 

Af Andreas Findling-Rottem, kommunikationsmedarbejder i Danmarks Sportsfiskerforbund

Udgiv indhold