Ny vandløbs-app søger crowdfunding

Ny app vil vise "før" og "efter" fotos af danske vandløb. App'en hedder Vore Vandløb og søger netop nu opbakning via crowdfunding-platformen Kickstarter.

App'ens udvikler skriver om projektet:

Jeg er lystfisker og elsker at luske rundt ved de danske åer. Dermed har jeg en naturlig interesse i at følge med i hvordan åerne udvikler sig.

Lakselus – en reel trussel for de danske havørredbestande

 Anders LambergMed regeringens vækstplan for akvakultur er der lagt op til en markant øget produktion af burfisk i danske farvande. Det kan medføre en eksplosiv vækst i antallet af parasitten lakselus, der i givet fald vil få dramatiske konsekvenser for vores vilde havørreder og laks. Denne problematik er blevet fuldstændig forbigået af regeringen.

Mere fokus på havnefiskeriet

Danmarks Sportsfiskerforbund sætter sammen med Fishing Zealand fokus på havnene i den kommende tid. Formålet er blandt andet at sikre bedre adgangsforhold i de havne, hvor der er begrænset adgang, samt give bud på, hvordan havnene kan gøres mere lystfiskervenlige.

Spørgeskemaundersøgelse om lystfiskerturisme

Fishing Zealand er partner i det EU-støttede projekt CATCH, der omhandler bæredygtig lystfiskerturisme omkring Østersøen. I den forbindelse er der lavet en spørgeskemaundersøgelse, der skal undersøge hvilke kriterier lystfiskere lægger vægt på, når de vælger fiskedestination. 

Sportsfiskeren #1 er på vej

TØS melder sig ind i DSF

Tuse Å’s Ørredsammenslutning, der i 35 år har arbejdet for vand- og fiskepleje i Tuse Å, samt en håndfuld andre vandløb i bunden af Isefjorden, har meldt sig ind i Danmarks Sportsfiskerforbund. Baggrunden for beslutningen, som blev taget af Arbejdsgruppen og senere fulgt op af tilslutning fra medlemmerne, er begrundet i, at TØS ønsker at støtte op om den fælles miljøindsats, Danmarks Sportsfiskerforbund står for.

Kompensationsopdræt sikrer ikke bæredygtig vækst

I dag førstebehandler Folketinget et nyt lovforslag (L111), der gør det muligt at finde plads til nye havbrug, hvis der laves kompenserende tiltag, der mindsker miljøpåvirkningen. Det kan f.eks. være muslinge- eller tanganlæg.

Bliv laksefluefisker på en uge ved Gaula

Gaula-kurset behøver næppe nærmere præsentation. Det er det ældste, bedste og mest velrenommerede af sin art i Skandinavien og tilmed det billigste - og dermed den korteste genvej til at lære kunsten at fiske efter laks med tohånds fluegrej.

Det sker i uge 33, hvor de fleste laks er trukket op i elven. To kilometer af Gaulas bedste og mest naturskønne fluevand med fristende og udfordrende pools står eksklusivt til rådighed for deltagerne.

Ørredskolen 2017

Tilmeld dig årets Ørredskole! Så er der åbent for for tilmelding til Ørredskolen 2017. Kurset finder sted d. 21.-23. april 2017, og afholdes igen i år på Vindebyøre Lejrskole.

I lighed med sidste år vil kurset tage udgangspunkt i praktisk undervisning med fiskestangen i hånden. En opskrift der sidste år resulterede i mere end 30 havørreder. Desuden vil du i år modtage undervisning i fotolære, ligesom vi får besøg af en fiskeslagter, der vil lære os alt om tilberedning af vor fangst.

Få styr på fredningsbælterne

Med den nye version af Fangstjournalen kan du nemt og hurtigt få overblik over aktuelle fredningsbælter i et område, mens du fisker.

Mange lystfiskere efterspørger et værktøj til at holde styr på fredningsbælter, når de går og fisker ved kysten. Nu får de hjælp af en ny funktion i Fangstjournalen fra DTU, som ved hjælp af mobiltelefonens GPS giver besked om aktuelle fredningsbælter indenfor 5 km.

Udgiv indhold