Flere stallinger og bækørreder i Grindsted Å

Publiceret den 06.08.2013 - 18:00

Elfiskeri efter stalling i Grindsted Å i 2012. I juni var DTU Aqua på besøg i Grindsted Å for tredje år i træk for at elektrobefiske stallinger og bækørred i forsøget på at bestemme størrelsen af bestandene. Heldigvis viser det sig, at der er flere fisk i åen end tidligere.

Sammen med lokale foreningsfolk el-fiskede man fra Utoft Dambrug til Tingvejen øst for Grindsted. Samme strækning el-fiskede man også i 2011 og 2012 for netop at kunne sammenligne resultaterne. 

På strækningen, der måler 3,2 km, lykkedes det i år at fange 102 stallinger, hvoraf 12 allerede var PIT-mærkede fra de sidste to års el-fiskeri. Man PIT-mærkede således 90 stallinger samt 38 bækørreder, som man også fangede under el-fiskeriet. PIT-mærket er en lille elektronisk chip, som gør det muligt at genkende fisk ved senere befiskninger.

En fremgang i antallet af stallinger
Som nedenstående tal viser, har foreningens fredning af stallingen siden 2010 gjort stallingen det godt, og det lover fint for fremtidens stallingbestand i Grindsted Å. Tallene viser antallet af elfiskede stallinger på ovennævnte strækning de seneste tre år.

2011: 17 stallinger
2012: 43 stallinger
2013: 102 stallinger

Det er værd at bemærke, at kun 12 stallinger blev genfanget fra de tidligere års elektrofiskeri, men dette kan skyldes, at fiskene flytter sig rundt i å-systemet, samt at prædation fra skarv, oddere, gedder og mink stadig er skyld i, at nogle af fiskene forsvinder. Foreningen har dog indhentet tilladelse til regulering af skarv, men de er svære at få ram på, fortæller jægerne. 

Bliv medlem til halv pris
Der er i øjeblikket halv pris på medlemskab af Grindsted Sportsfiskerforening resten af sæson 2013, hvor man får fiskeret til 96 km Å-vand i bl.a. Gl. Varde Å, Grindsted Å, Ansager Å, Omme Å, Holme Å samt mulighed for køb af Engsøkort.

Eller tryk på "synes godt om" for at følge foreningen på facebook.