Dobbelthug og ny PR

Peters laks på 13 kg var ny personlig rekordPeter Ozol-Lennert fra Lyngby er ved at klargøre sin egen trollingbåd, men indtil den er sejlklar, har han haft lejlighed til at komme ud på Østersøen med Team Blue Bird med Brian Milkowski ved roret.


Finansieringen er på plads

Det er tidligere nævnt at kraftværket Marieberg ved Mörrumsåen skal fjernes og åens naturlige løb skal genskabes. Eon’s beslutning vakte særdeles stor glæde blandt lystfiskere og naturinteresserede.

Laksebestanden fordoblet i Varde Å

Den 26. og 27. november blev der el- fisket i Varde Å-systemet. I samme forbindelse har vi i samarbejde med DTU-Aqua beregnet, hvor mange laks der er trukket op i Varde Å i det forløbne år, fortæller Varde-foreningens formand, Kai Verner Lauridsen.
 

Næsten 1000 laks og havørred hjulpet opstrøms i Kongeåen

Over fem lørdage har en flok frivillige fra Sydvestjydsk Sportsfiskerforening elektrofisket i Kongeåen på strækningen nedenfor spærringen ved Jedsted, hvor de blev 977 laks og havørreder.

Alt klappede ved DCVs ” Åbent Hus”-arrangement

”Åbent hus” på Dansk Center for Vildlaks (DCV) og elfiskeriet i Vorgod Å  den 4. december blev begunstiget af både godt vejr, god vandstand, samt masser af laks og knap 100 gæster, og det blev i alt en rigtig fin dag, beretter biolog Kim Iversen fra i centret i Borris.

Alle moder- og faderfisk i hus

En enkelt laks blev det til - formentlig vildfaren. Den blev fanget i Vindinge Å og straks genudsat. Her fremvist af Søren Knabe.I de svære år tidligere måtte de fynske elfiskere ud med elektroderne til lidt ind i januar for at skaffe nok moder- og faderhavørreder til klækkeriet på Fyns Laksefisk ved Odense.

30.000 små laks fik ny adresse i Vidå vandsystem

Midt i november blev der udsat 30.000 halvårs-laks i følgende tilløb til Vidå; Surbæk (Arnå) til Andrup Mølle, Terkelsbøl Å til Hajstrup samt Bjerndrup Mølleå og Gejlå, fortæller Sportsfiskerforeningen Vidå på facebook og deres hjemmeside.

Elfiskedag og laksedag ved Skjern Å på søndag

Her ved starten af kalendervinteren påbegyndes indfangningen af moderfisk til kommende års udsætninger af lakseunger i Skjern Å-systemet.

På søndag den 4. december inviterer Danmarks Center for Vildlaks i Borris (DCV) igen i år alle interesserede til at overvære elfiskeri efter laks i åen.

Efterfølgende ”Åbent hus” på DCV, hvor de indfangede laks placeret i bassinerne.

Sand fjernes fra Varde Å

Det er nødvendigt at vedligeholde flere sandfang for at undgå tilsanding af åen gydepladserDer foregår stadig en betydelig sandvandring i den del af Varde Å, der blev genslynget i 2009-10. Sandvandringen kan i værste fald medføre, at nogle af de store, kunstige gydepladser, som blev anlagt i forbindelse med gensnoningen, bliver delvist dækket under et lag sand. 

Lakseboom i Varde Å

Brudesengen oven for Vagtborg er en af åens klassiske fiskepladserFiskeriet i Varde Å sluttede med udgangen af oktober og medlemmerne af Varde Å Sammenslutningen kan sammen med dagkortfiskere glæde sig over, at laksefiskeriet har sat en markant ny lakserekord i den forløbne sæson.

Udgiv indhold