Ny rekordsæson for Storålaks

Laksefiskeriet i Storå overgik alle forventninger i den forløbne sæsonDen 16. oktober var det lukketid for endnu er supersæson ved den nedre del af Storå fra Vandkraftværket til udløbet i Nissum Fjord.

Siden premieren den 16. april har det konstant været fokus på det flotte fiskeri ved den herlige å, hvor fangsten er opgjort til 1416 laks.

Tre laks trods svære forhold

Niels fik en laks på 4 kg trods de svære forholdNiels Corfitz fra Birkerød tilbragte uge 41 ved Lagan i Sydsverige sammen med vennerne Tom Olsen og Jacob Thormann.

Hensigten var at få nogle laks på land, men elven var meget lavvandet efter længere tids tørke, og der var kun åbent for turbinerne 4-5 timer om dagen. Tilmed var der trukket sæler op i åen, og de tog godt for sig af laksene i det stillestående vand.

Laks i Gudenå

Det kan godt være at laksefiskeriet lukke i de store vestjyske åer lørdag den 15. oktober; men derfor er der ingen grund til at fortvivle. Gudenåen leverer for tiden et ganske udmærket efter laks, og dagkortsalget forsætter helt frem til og med mandag den 31. oktober.

I perioden fra den 9. oktober og frem til og med den 14. er der indvejet 17 laks hos Langå Camping:

Se blot nedenstående fornemme liste fra fredag den 14. oktober:

8 kilos laks fra Nordjylland

En stor laks fanget i Voer Å af Niels Madsen – det er formentlig den største laksefisk fra Voer Å i 2016 Hvis man vil fange en storlaks og eventuelt tage den med hjem til spisekammeret skal man fange den i et vandløbene i f.eks. Nordjylland.

Opgangslaksene tælles i Varde Å

Meget tyder på, at Varde-fiskerne kan glæde sig til at lande endnu flere laks i de kommende år.DTU-Aqua har optalt laksene i Varde Å-systemet i 2012 og 2014 – og i løbet af den resterende del af 2016 foretager biologerne en ny tælling, skriver medieudvalget på Varde Sportsfiskerforenings hjemmeside.
 

NY REKORD: 23-årige Simon fanger Danmarkshistoriens største laks

Simon Kastrup Shimizu fra Holstebro slog i går en 62 år gammel dansk lakserekord, da han fangede og genudsatte en gigantisk laks på 141 cm i Storå. Laksebestandene i Danmark er i de seneste 10 år gået frem og Simons fangst slår fast, at Danmark nu er en af Europas førende laksenationer.

Kæmpelaks på 141 cm fra Storå

Den hidtil længste danske laks nogen sinde blev i mandags fanget i Storå midt i Holstebro by af den 23-årig lystfisker, Simon Kastrup Shimizu, som studerer til bygningskonstruktør på Via University College i Holstebro.

Kæmpelaksen, der var en udfarvet han, blev målt til hele 141 cm., inden den blev genudsat, fordi ”storekvoten” for længst er opfisket i det fiskerige vandløb.

Trolling Master Bornholm i gang

Hallen i Tejn under TMB 2016.Ikke helt endnu, dog er tilmeldingen til 2017 blevet åbnet.

Her den første dag i oktober er starten gået for tilmeldingen til næste års Trolling Master Bornholm i 2017. Det blev dog ikke helt så hektisk som i nogle af de tidligere år, så som sidste år, hvor knap 150 både tilmeldte sig i løbet af den første dag.

Gratis fiskeri  i Varde Å resten af sæsonen

Den genslyngede Varde Å byder sig til med smukke efterårsfarver og der venter gyldne havørreder og laks under overfladen.Varde Sportsfiskerforening har et godt tilbud til dig.

Skræm skarven væk fra Skjern Å

Der er på høje tid at søge dispensation til de kommende måneders skarvregulering ved søer og åer.En del af den danske skarvbestand har specialiseret sig i at jage i åerne, hvor de er en alvorlig trussel mod værdifulde ungfisk af laks, ørred, stalling og helt samt ål og lampretter.

Udgiv indhold