Alle moder- og faderfisk i hus

En enkelt laks blev det til - formentlig vildfaren. Den blev fanget i Vindinge Å og straks genudsat. Her fremvist af Søren Knabe.I de svære år tidligere måtte de fynske elfiskere ud med elektroderne til lidt ind i januar for at skaffe nok moder- og faderhavørreder til klækkeriet på Fyns Laksefisk ved Odense.

30.000 små laks fik ny adresse i Vidå vandsystem

Midt i november blev der udsat 30.000 halvårs-laks i følgende tilløb til Vidå; Surbæk (Arnå) til Andrup Mølle, Terkelsbøl Å til Hajstrup samt Bjerndrup Mølleå og Gejlå, fortæller Sportsfiskerforeningen Vidå på facebook og deres hjemmeside.

Elfiskedag og laksedag ved Skjern Å på søndag

Her ved starten af kalendervinteren påbegyndes indfangningen af moderfisk til kommende års udsætninger af lakseunger i Skjern Å-systemet.

På søndag den 4. december inviterer Danmarks Center for Vildlaks i Borris (DCV) igen i år alle interesserede til at overvære elfiskeri efter laks i åen.

Efterfølgende ”Åbent hus” på DCV, hvor de indfangede laks placeret i bassinerne.

Sand fjernes fra Varde Å

Det er nødvendigt at vedligeholde flere sandfang for at undgå tilsanding af åen gydepladserDer foregår stadig en betydelig sandvandring i den del af Varde Å, der blev genslynget i 2009-10. Sandvandringen kan i værste fald medføre, at nogle af de store, kunstige gydepladser, som blev anlagt i forbindelse med gensnoningen, bliver delvist dækket under et lag sand. 

Lakseboom i Varde Å

Brudesengen oven for Vagtborg er en af åens klassiske fiskepladserFiskeriet i Varde Å sluttede med udgangen af oktober og medlemmerne af Varde Å Sammenslutningen kan sammen med dagkortfiskere glæde sig over, at laksefiskeriet har sat en markant ny lakserekord i den forløbne sæson.

Laks i Lindenborg Å

Mark Højfeldt med en sølvskinnende laks på 3,3 kilo fanget langt oppe i Lindenborg ÅDenne lokalredaktør var taget på en af årets sidste fisketure til et vandløb i Nordjylland, som har en vild og selvproducerende bestand af havørred, Lindenborg Å.

Gule ærter med laks og Rædsel

”Gule ærter-festen” er en uhøjtidelig, intern hygge-konkurrence for medlemmer af Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening med lange traditioner, der går mindst 25 år tilbage i tiden, fortæller Per Frost Vedsted fra bestyrelsen.

I år løb ”Gule-ærter-festen" af stablen lørdag 15.oktober med 45 veloplagte deltagere, der indvejede 7 laks og 1 havørred - og de glade vindere blev:

Hjem til Svendborg med laks

Søren T. Larsen fra Svendborg med laksen på godt en meter fra Lagan i Sverige.Det er jo ikke fordi, der er så langt, hverken til de vestjyske lakseåer eller de svenske lakseelve. Lagan i Sverige er kun cirka 4 timers kørsel fra Svendborg. Sådan en tur gav en stor laks til Søren T. Larsen, Vilhelmskildevej 6, Svendborg.

Spændende informationsmøde for lystfiskere i Ribe Å Systemet

Alle lystfiskere indbydes til Ribe Fritidscenter den 8. november klokken 19.00 til en informativ aften med disse emner:

*Hvordan har ørredbestanden det i Ribe Å?
*Kan ørred- og laksebestanden bliver større og stærkere – og kan laks og havørreder forliges i åen?
*Skal man fortsætte med udsætning af laks/smolt?
*Hvad med skarven, signalkrebsen, passageforholdene, restaureringsprojekter og forbedringer i Ribe Å systemet?

Fangsttal fra Skjern Å

Skjern Å måtte notere en tilbagegang på godt 200 laks i forhold til året før.Ved Skjern Å var sidste fiskedag, ligesom ved Storå, den 15. oktober og på www.skjernaasam.dk kan ses en detailrig men let overskuelig statistik over årets fangster.

Udgiv indhold