Tre fjernede spærringer og grus gavnede laksefisk

Kim Iversen, biolog på Dansk Center for vildlaks i Borris, udførte sidst i november en såkaldt effektundersøgelse af fiskebestanden på en 9,3 km. lang strækning af øvre Holtum Å fra Ejstrupholm Dambrug til Harrildgaard Fiskeri. 

Rekordopgang af laks i Varde Å i 2016

På  to fantastiske dage sidst i november har Varde Sportsfiskerforenings elfiskehold hjulpet til med optælling af det faktiske antal laks, der er fundet op i åen i 2016, fremgår det af foreningens hjemmeside.
 

Uacceptable forhold ved Tangeværket

Var forleden en tur ved Tangeværket - mere præcist anden juledag, fortæller Casper Birkegaard Pedersen og fortsætter:

Om fisketrappen virker eller ej er vist ikke noget, vi behøver at diskuterer mere: Netop nu står der nemlig flere end 100 fisk på den forkerte side af spærre-gitteret - De kan ikke komme videre og det er mildt sagt et sørgeligt syn.

Fascinerende optagelse fra elfiskeri i Brede Å vandsystem

Brede Aa Lystfiskerforening har lagt en stribe fotos samt en 12 minutter lang video om foreningens elfiskeri ud på facebook.

To store laks, en kæmpe rødspætte og to vægtige skrubber

Laksen på 14,5 kg fangede John Holst ved Møn.Her hvor fiskeåret 2016 snerper til, begynder der for alvor at blive kamp om præmierne i Fyns Amts Avis' fiskekonkurrence.

John Holst, Vindeby Vinkelvej 10 på Tåsinge, plejer at blande sig i dysten. Ligeså i år. I denne uge har han tilmeldt i alt fem fangster til konkurrencen: To store laks, en kæmpe rødspætte og to vægtige skrubber.

Dobbelthug og ny PR

Peters laks på 13 kg var ny personlig rekordPeter Ozol-Lennert fra Lyngby er ved at klargøre sin egen trollingbåd, men indtil den er sejlklar, har han haft lejlighed til at komme ud på Østersøen med Team Blue Bird med Brian Milkowski ved roret.


Finansieringen er på plads

Det er tidligere nævnt at kraftværket Marieberg ved Mörrumsåen skal fjernes og åens naturlige løb skal genskabes. Eon’s beslutning vakte særdeles stor glæde blandt lystfiskere og naturinteresserede.

Laksebestanden fordoblet i Varde Å

Den 26. og 27. november blev der el- fisket i Varde Å-systemet. I samme forbindelse har vi i samarbejde med DTU-Aqua beregnet, hvor mange laks der er trukket op i Varde Å i det forløbne år, fortæller Varde-foreningens formand, Kai Verner Lauridsen.
 

Næsten 1000 laks og havørred hjulpet opstrøms i Kongeåen

Over fem lørdage har en flok frivillige fra Sydvestjydsk Sportsfiskerforening elektrofisket i Kongeåen på strækningen nedenfor spærringen ved Jedsted, hvor de blev 977 laks og havørreder.

Alt klappede ved DCVs ” Åbent Hus”-arrangement

”Åbent hus” på Dansk Center for Vildlaks (DCV) og elfiskeriet i Vorgod Å  den 4. december blev begunstiget af både godt vejr, god vandstand, samt masser af laks og knap 100 gæster, og det blev i alt en rigtig fin dag, beretter biolog Kim Iversen fra i centret i Borris.

Udgiv indhold