Bjarnes første Gudenå-laks

Laksen på 6,520 kg er Bjarne Nielsens første fra Gudenåen.Det er ikke kun de danske vestkyst-åer, der har givet godt med laks i år. Også Gudenåen med udløb i Randers Fjord er godt med.

Og det har Bjarne Nielsen fra Svendborg benyttet sig af. Han har været på flere ture til åen. Bjarne Nielsen fortæller:

Genopretningsprojekt indvies ved Hover Å

Et af de hidtil største naturgenopretningsprojekter i Ringkøbing-Skjern Kommunes historie om genopretning af vandløb er netop afsluttet i foråret 2017, fortæller Per Søby Jensen, der er kommunens tovholder på projektet. I et givtigt samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, berørte lodsejere i området og Voldbjerg Mølle Fiskeri er Hover Å blevet lagt ud i ådalen, hvor
åen nu i dag er blevet slynget omkring Gammel Mølle Å. Med det nye genslyngningsprojekt er vandløbet blevet forlænget med et par hundrede meter.
 

Bornholmerlaksen gik til Christiansø

 Jens Jensen - 20,8 kilo/116 cmHvert år dyster de lokale trollingfisker på øen om at fange sæsonens største laks. Noget som har haft tradition i Øens Trollingklub i nu mere mange år.

Uventet laksefangst i Kolding

Kolding Sportsfiskerforenings hjemmeside kan man se billedet af og læse om den utrolig flot laks på 104 cm og 11,200 kg, som Ole Vedsted fangede mandag den 5. maj i Kolding.

Endnu er kæmpe fra Skjern Å

I sidste uge rapporterede sportsfiskeren.dk om Jens Gregersens kæmpelaks på 119 cm fra Skjern Å. Nu er er Jens’ drømmelaks overgået af en endnu længere eksemplar på 122 cm.

Kæmpen blev fanget på en Mepps Condom spinner og blev landet (og selvfølgelig genudsat) på Borrisstykket af fynboen, Jesper Ottosen, der ofte fisker i Skjern Å sammen med sin søn.
 

Årets længste laks fra Skjern Å

Midt i maj måned genudsatte ingeniør Jens Gregersen fra Løvenholm i Norddjurs Kommune en kæmpelaks på 119 cm.i Skjern Å.

Jens svinger hvert år den lange fluekæp en uges tid ved det herlige, hurtigtstrømmende vandløb sammen med et par gode venner og den store, blanke laks stod foran en stor alknude nedstrøms Sdr. Felding, da den faldt for hans vimsende banan-flue.

Det gik hurtigt

På mindre end en måned blev kvoterne for laks over 75 cm (Skjern 70 cm) generelt opfisket i både Storå, Varde Å og Skjern Å. Det hurtige kvotestop har givet ny næring til diskussionen om at ændre på premieretidspunkt, kvotestørrelser, delkvoter på månedsbasis, metodebegrænsning og andre tænkelige alternativer til de nuværende kvoteordninger.
 

Laksekvote for store laks opbrugt i Vidå med tilløb

Hans J. Koch med fluefanget laks på 10,5 kiloFinn Jensen, som er indvejer i Sportsfiskerforeningen Vidå, fortæller at fangstkvoten for store laks netop er bleve opfisket i Vidå og dens mange tilløb. Samtidig kan han berette om sæsonens første opgangshavørred på 84 cm og 7,5 kilo fanget på spinner af Hans Christiansen i Vidå.

Stadig storlaks i Gudenåen

Der er stadig storlaks at fange i Gudenåen. I perioden fra den 11. maj og frem til søndag den 14. maj blev der indvejet 11 laks på Langå Camping. Heraf var de fem laks over syv kilo.

Den største blev taget af Christian Højmark, Hørning. Christian tog laksen på spinner i Grøn Zone ved Langå. Men et par andre laks satte også præg på weekendens fiskeri.

Gavlmaleri hylder Gudenålaksen.

For mange år siden vakte det stor opmærksomhed internationalt, da byen Brande blev udsmykket med en række flotte gavlmalerier tilbage i tresserne. Tidligere havde det kun været reklamer, der udsmykkede byernes gavle

Senere har enhver by med respekt for sig selv fået kunstfærdige udsmykninger på mange gavle.

Senest har byen Langå valgt at hædre sin nære tilknytning til Gudenåen, turisme og laksefiskeriet med et flot udsmykning på gavlen til Bredgade 31.

Udgiv indhold