Film og fakta

Publiceret den 14.12.2015 - 12:26

Filmserie demonstrerer de små vandløbs store værdi

Filmserien om de små vandløb er iværksat i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og WWF Verdensnaturfonden. Serien er én blandt flere initiativer i forbindelse med Danmarks Sportsfiskerforbunds kampagne Beskyt de små vandløb.


Vi indleder serien med en film om livet i de små vandløb. Jan Nielsen, biolog og fiskeplejekonsulent fra DTU Aqua, fortæller her om det sunde vandløb, hvor fisk og smådyr trives.Den anden film i rækken fortæller en succeshistorie fra Vejle Kommune. I et samarbejde mellem kommunen og de lokale lodsejere er det lykkedes at restaurere Vejle Kommunes vandløb og dermed genskabe gode vilkår for fisk og smådyr i vandløbene. Historien bliver fortalt af Bo Levesen, miljøtekniker i Vejle Kommune.

 
Den tredje film i serien om de små vandløb handler om vandløbenes naturlige opførsel. Med sin store viden om vandløbenes dynamik er biolog Bent Lauge Madsen landets ukronede konge inden for sit felt. 
 

 
I den fjerde film om de små vandløb bliver det forklaret, hvorfor det er en rigtig god forretning for Danmark at passe godt på de små vandløb. Sunde vandløb med en høj fiskebestand tiltrækker lystfiskere fra både Danmark og udlandet, og disse lystfiskere omsætter årligt for knapt tre milliarder kroner. I filmen om vandløbenes økonomi bliver regnskabet uddybet af Arne Kvist Rønnest, der er projektleder for samfundsøkonomiske analyser af lystfiskeri.

 
Filmen "Naturen i ådalene" handler om det betydningsfulde samspil mellem ådalene og vandløbene, som fører til et meget varieret dyre- og planteliv. I hvert fald så længe, ådalene har det godt og er i kontakt med naturlige vandløb. Det fortæller Kaj Sand Jensen, professor i ferskvandsøkologi ved Københavns Universitet.
 


Filmen "EU-lov beskytter vandløbene" handler om den gældende EU-lov på vandløbsområdet. Jurist med speciale i vandplanlægning, Lasse Baaner fra Københavns Universitet, udtaler, at en beslutning om at fjerne de små vandløb fra vandområdeplanerne vil bringe Danmark på kant med vores forpligtelser i forhold til EU's vandrammedirektiv.
Kortfilmen "Beskyt de så vandløb" er finalen på filmserien om de små vandløbs store værdi. Filmen opsummerer de centrale pointer fra de forudgående seks film.