Danske havbrug skal op på land

Publiceret den 13.10.2016 - 12:18

Mandagens udslip af 80.000 regnbueørreder i Lillebælt er blot endnu et eksempel på de omfattende problemer, som havbaserede opdræt medfører. Dertil kommer udledning af kvælstof, fosfor, medicin og hjælpestoffer samt store mængder slam omkring havbrugene. Danmarks Sportsfiskerforbund har derfor et klart strategisk mål om, at al fiskeopdræt skal op på land.

Mandag d. 10. oktober blev et havbrug fuld af slagteklare regnbueørreder påsejlet af et fragtskib i Lillebælt. Ved kollisionen blev havbrugets stålbure og net viklet ind i skibets skrue og rundt om stævnen. Det betød, at ca. 80.000 regnbueørreder frit kunne svømme ud i Lillebælt.

Konsekvenser for havørreder
Udslippet kan få store konsekvenser for de danske havørreder, da regnbueørrederne hurtigt vil sprede sig og søge op i jyske og fynske vandløb. Her vil de finde et tag-selv-bord af havørredrogn i de kommende måneder og det kan gå hårdt ud over havørredbestanden. Og flere af de 3-4 kg store regnbueørreder vil højst sandsynligt blive i åerne, hvor de i det tidlige forår kan blive en trussel for havørredynglen.

– De store mængder regnbueørreder i vandløbene skader de vilde bestande, fordi de graver i gydebankerne, hvor de vilde ørreder har lagt deres æg. Og de undslupne regnbueørreder fortrænger flere steder, i kraft af deres store antal, de vilde fisk fra gydepladserne. Derudover er der ofte sygdom i opdrætsfisk, og de undslupne regnbueørreder sygdomsstatus kendes ikke. Hvis de bærer sygdomme kan de i værste tilfælde overføre smitten til de vilde ørreder, siger Kaare M. Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Havbrug påvirker miljøet
Det er ikke kun havørrederne, der betaler prisen for fiskeopdræt i de danske farvande. Havbrugene er nemlig en omfattende kilde til forurening og kvælstofudledning i de indre danske farvande.

– Vi har i mange år advokeret for, at havbrugene er skadelige for vores vandmiljø. Nu vil man ved hjælp af såkaldte kompensationsopdræt, der menes at have en rensende effekt for vandmiljøet gøre det muligt at udvide produktionen yderligere. Det er uholdbart og det har vi gjort helt tydeligt i vores høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet. Der er mange gode grunde til at støtte vækst i akvakulturerhvervet. Men det skal ske på et bæredygtigt grundlag, og det er en fortsat etablering af nye havbrug altså ikke. Det bæredygtige udviklingspotentiale for akvakulturen ligger derimod i landbaserede recirkulerede anlæg, der ikke alene rummer udviklingsmuligheder for fiskeproduktionen, men også vækstmuligheder i forhold til teknologiudvikling, siger formand i Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner W. Hansen. 

De politiske initiativer tyder dog på ingen måde på, at den danske akvakultur foreløbigt vil blive pålagt en strammere regulering eller krav om at rykke på land. Men Danmarks Sportsfiskerforbund fortsætter ufortrødent den politiske kamp, da det er helt uacceptabelt, at vores vandmiljø skal påføres yderligere forurening og at frivillige lystfiskere og vandplejefolk, som i årtier har kæmpet for at reetablere gydebanker og genslynge åer, skal se deres arbejde gå til spilde.

Grib stangen
I den pågældende sag i Lillebælt kan Danmarks Sportsfiskerforbund dog blot opfordrer alle lystfiskere med et gyldigt fiskekort til at besøge kysterne fra Fredericia og Middelfart i nord til Sønderborg og Faaborg i syd, hvor det i den kommende tid vil vrimle med undslupne regnbueørreder.

– De første par dage her efter udslippet har vi fået flere meldinger om, at det er svært at få regnbuerne på krogen, men efterhånden som tiden går og regnbuerne bliver mere sultne, vil det ændre sig. Det viser erfaringer fra tidligere udslip. Det vil derfor højst sandsynligt være muligt at opleve et hæsblæsende fiskeri efter regnbueørreder i den kommende uges tid, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Det er derfor oplagt at gribe fiskestangen og bruge efterårsferien på regnbuejagt i det sydvestlige Danmark. Som medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund kan du logge ind på din medlemsside og få de bedste tricks og tips til fiskeriet efter regnbueørreder i Frederik Lorentzens artikel i Sportsfiskeren #1, februar 2014.

Medejer og direktør i Snaptun Fisk – Export oplyser desuden, at fiskene ikke indeholder antibiotika og derfor fint kan spises. 

Elektrofisk regnbueørrederne
På anmodning fra Danmarks Sportsfiskerforbund har DTU Aqua og NaturErhvervstyrelsen gjort det muligt at søge tilladelse til at opfiske undslupne regnbueørreder ved elektrofiskeri, når det foregår samtidig med den almindelige opfiskning af moderfisk – og kun i de vandløb, hvor der opfiskes moderfisk. Der vil ifølge det oplyste være tale om vandløb i områderne: Fynske vandløb fra Svendborg til Middelbart og i jyske vandløb fra Vejle Fjord til Grænsen.

Ansøgninger skal sendes til Jimmy Langelund Jensen fra Fiskeriinspektoratet Øst på jlj@naturerhverv.dk i så god tid som muligt og indeholde hvor og hvornår elektrofiskeriet vil pågå.

Som altid bør foreninger sætte sig ind i de nærmere betingelser for elektrofiskeriet ved Fiskeriinspektoratet.

Du kan læse meget mere om Danmarks Sportsfiskerforbunds holdninger til fiskeopdræt i de følgende høringssvar