Bjarne Selvager Hansen - lokalredaktør på Fyn

Publiceret den 06.06.2012 - 18:22

Bjarne Selvager Hansen - lokalredaktør på Fyn.

 

KONTAKTINFO: 
Navn: Bjarne Selvager Hansen  Telefon: 23 43 22 46  E-mail: bsh@sportsfiskeren.dk  Bopæl: Lindevej 3, 5900 Rudkøbing

OM LOKALREDAKTØREN

Født (1954) og opvokset på Sjælland (mosefiskeri efter aborrer, gedder osv), fangede tusindvis af skaller i Tuse Å, første havørred på Røsnæs, den anden i Vellerup Vig. Har boet i Rudkøbing på Langeland siden 1982. Ved siden af lystfiskeriet journalist.

I dag mest kystfisker - helst med flue efter havørreder - men spinnestangen kommer også frem om vinteren, særlig hvis der dukker store torsk op på Sydlangeland, eller der er udsigt til gode fladfisk i eftersommeren. Desuden lidt weekend-plaskeri i Skjern Å, Karup Å osv. - foruden ture til Irland, Kolahalvøen og de årlige ture til Gaula i Norge.

Tidligere aktiv i kredsbestyrelse, Havørred Fyn-bestyrelse, foreningsbestyrelse osv. Har forfatter hæftet "100 fine fynske fiskepladser".

Se sportsfiskeren.dk's nyheder af lokalredaktør Bjarne Selvager Hansen her.