Politik om de små vandløb

Publiceret den 07.01.2016 - 14:35

Foto: David Kahr

Regeringen vil afvikle de små vandløbs naturbeskyttelse

Det er Danmarks Sportsfiskerforbunds opfattelse, at regeringen bid for bid er i gang med at afskaffe naturbeskyttelsen af de små vandløb.

Regeringens første forsøg på forringelser gik ud på at tage flere tusind km små vandløb ud af vandområdeplanerne for perioden 2015-2021 og dermed fjerne disse vandløbs naturbeskyttelse. Dette tiltag er foreløbigt udskudt.

Netop nu (red., november og december 2016) behandler Folketinget et nyt lovforslag, L34, fremsat af Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen. Lovforslaget skal danne grundlag for nedsættelsen af vandrådene. I forliget om landbrugspakken blev det vedtaget, at vandrådene sammen med kommunerne skal gennemgå alle de små vandløb med henblik på at revurdere hvilke vandløb, der skal indgå i vandområdeplanerne 2016-2021. Denne revurdering skal ske ud fra opdaterede faglige kriterier, der vil blive udarbejdet af Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet.

Danmarks Sportsfiskerforbund frygter, at der i denne proces er en stor risiko for, at mange kilometer små vandløb vil blive taget ud af vandområdeplanerne.

Derfor stiller Danmarks Sportsfiskerforbund sig kritisk over for lovforslaget. I både et høringssvar, et foretræde for Folketingets Miljø- og fødevareudvalg og senest et debatindlæg på Altinget, har Forbundet forsøgt at påvirke den politiske beslutningsproces og være med til at sikre, at de små vandløb forbliver i vandområdeplanerne. 

Danmarks Sportsfiskerforbunds har særligt lagt vægt på, at det skal være muligt for vandrådene at udpege ’glemte’ vandløb med naturmæssig værdi og føre dem ind under vandområdeplanerne. Det er essentielt, at vandrådene har denne mulighed for at tilføje nye vandløb – og altså ikke kun fjerne vandløb – for at sikre at vandmiljøindsatsen ikke forringes.

Følg hele lovgivningsprocessen her

<- Tilbage