Beskyt de små vandløb

Publiceret den 14.12.2015 - 10:11

Med kampagnen ’Beskyt de små vandløb’ retter Danmarks Sportsfiskerforbund fokus mod de små vandløbs store værdi for naturen og for samfundet. Mange tusind km små danske vandløb er i fare for at miste naturbeskyttelsen som følge af den nuværende regerings politiske kurs.


Flere tusind km små vandløb risikerer at miste vandområdeplaners naturbeskyttelse


I efteråret 2015 lagde regeringen op til at fjerne mindst 6.000 km små vandløb med stor naturværdi fra forslaget til vandområdeplaner for perioden 2015-2021. Det blev dog i første omgang afværget i det forlig om en
Fødevare- og landbrugspakke, der blev indgået i december 2015. Samlet set vil 19.000 km vandløb, hvoraf de 10.000 km er små vandløb, derfor indtil videre fortsat være omfattet af vandområdeplanerne for perioden 2015-2021 og dermed beholde vandområdeplanernes naturbeskyttelse.  

Frem til 2017 skal der imidlertid foretages en revurdering af de 10.000 km små vandløb. Dette kan medføre, at flere tusind km små vandløb af høj naturværdi alligevel bliver fjernet fra vandområdeplanerne og dermed ikke længere vil være omfattede af miljømålet om god økologisk tilstand og vandområdeplanernes beskyttelse mod forringelse af tilstanden.

Dertil kommer, at mindst 8.000 km små vandløb med stor naturværdi eller stort naturmæssigt potentiale slet ikke er medtaget i de 19.000 km vandløb, der indgår i forslaget til vandområdeplaner for perioden 2015-2021.


Næste skridt: Regeringen vil ændre vandløbsloven og tage vandløb ud af naturbeskyttelseslovens § 3 

Samtidigt har den forhenværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen bebudet, at vandløbsloven skal ændres, så vandløb primært skal sikre afvanding. Planen fremgår af et fælles beslutningsforslag, som partierne i blå blok fremsatte i foråret 2015. Der lægges blandt andet op til at tage vandløbene ud af naturbeskyttelseslovens § 3 med henblik på, at der kan foretages reguleringer og hårdhændet vedligeholdelse af vandløbene.


Danmarks Sportsfiskerforbund er dybt bekymret for de alvorlige konsekvenser, det vil få for naturtilstanden i de danske vandløb, hvis regeringen gennemfører sine planer.

Følg med her på siden, som løbende opdateres med nyt om vores indsats for de små vandløb.
 

Det sker, hvis mange tusind km vandløb mister deres naturbeskyttelse:

 • Den manglende naturindsats og beskyttelse af mange små vandløb vil forringe både vandkvaliteten, fiskebestandene og mangfoldigheden af smådyr i de berørte vandløb. Det vil i særlig grad ødelægge selve livsgrundlaget for de danske ørredbestande.
 • Danske lystfiskeres kæmpestore frivillige arbejde med fiskepleje og vandløbsrestaureringer gennem årtier vil blive sat over styr.
 • Forringelse af fiskebestandene vil på sigt være en dårlig forretning for Danmark. Lystfiskeriet omsætter årligt for knap 3 mia. kroner, der genererer 2.500 arbejdspladser og bidrager med omkring 560 mio. kroner til den danske statskasse (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2010).
   

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 Beskyttelsen og naturindsatsen i de små danske vandløb er hjerteblod for Danmarks Sportsfiskerforbund. Vi gør derfor alt, hvad vi kan, for at sætte beskyttelsen af de små vandløb på dagsordenen både blandt politikerne og i forhold til danskerne i det hele taget.

Vi har blandt andet arbejdet med følgende initiativer:

 • Møde med Miljø- og Fødevareministeren
 • Foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
 • Kontakter til en række folketingsmedlemmer
 • Kontakter til lokalpolitikere
 • Kontakter til andre interesseorganisationer
 • Et tæt samarbejde med andre grønne organisationer
 • Fælles annoncekampagne sammen med andre grønne organisationer
 • Fælles filmprojekt i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og WWF Verdensnaturfonden
 • Pressekontakter, pressemeddelelser, debatindlæg mv.


Følg med i vores indsats her:

 Det kan DU gøre: