Benn Lodbjerg Jensen - lokalredaktør i Sydjylland

Publiceret den 13.08.2012 - 15:29

Benn Lodberg Jensen - lokalredaktør i Sydjylland.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

KONTAKTINFO: 
Navn: Benn Lodbjerg Jensen – Telefon: 24 26 90 86 – E-mail: bj@sportsfiskeren.dk – Bopæl: Fortuna Allé 76, 6705 Esbjerg Ø

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OM LOKALREDAKTØREN 
Jeg startede min karriere som lystfisker som en fireårig gut, der fiskede efter skaller ved Falen, et tilløb til Ringkøbing Fjord ved Nr. Bork. Efter et par år gik det så løs på Esbjerg Havn, hvor målet var ål, torsk og fladfisk, først med en bundsnøre og senere med en stang og et multihjul indkøbt i England - en gave fra min erhvervsfiskende far.

Første tur til et Vadehavsvandløb blev Sneum Å i 1963, hvor jeg som tiårig tog cyklen i brug som transportmiddel, og her begyndte min karriere virkelig. To år senere under konfirmationen var det allerhøjeste ønske at få et sæt fluegrej, og et kamera fulgte skønt med.


Idag dyrker jeg et allround ferskvandsfiskeri efter laks og havørreder primært i de vestvendte vandløb, og derudover også fluefiskeriet med de små nymfer efter småfisk, for ikke at glemme søens gedder overlistet med en fluestang i en lille vuggende bellyboat.

I saltvand fiskes der efter multer i Vadehavet med brød eller flue, og når østkysten besøges, gælder det primært Lillebælt for at få en torsk krogen.

I de seneste år har jeg desuden hjulpet til med juniorarbejdet i Sydvestjydsk Sportsfiskerforening, og derigennem set flere knægte fange deres første havørred eller laks. Den spontane glæde, som følger i kølvandet på sådanne oplevelser, varmer altid i hjertet på mig.

Se sportsfiskeren.dk's nyheder af lokalredaktør Benn Lodbjerg Jensen her.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––