Forbundets repræsentation i interne og eksterne udvalg

Publiceret den 23.07.2009 - 23:03

Sammensætning og repræsentation i interne og eksterne udvalg – Danmarks Sportsfiskerforbund pr. 9. april 2016.

Interne udvalg mv.

Udvalg i henhold til § 14 i forbundets vedtægter

Forretningsudvalget
Verner W. Hansen (formand)
Michael Beck-Hansen (næstformand)

Hans E. Nielsen (medlem af forbundsbestyrelsen)
Adm. ansvarlig: Lars Rasmussen (direktør, administrationen).

Udvalg under forbundsbestyrelsen i henhold til § 15

Natur- og Miljøfagligt Forum
Hans E. Nielsen (formand)
Peter Grønkjær
Jacob Ladenburg
Bent Lauge Madsen
Kurt Buchmann
Tore Christian Svendsen
Jens Ole Frier
Flemming Mortensen
Adm. ansvarlig: Kaare M. Ebert (kontaktperson til medlemmerne)

Konkurrencesektionerne
Havfiskeri: Ejvind Hartmund

Medefiskeri: Kasper Struck
Fluefiskeri: Søren Glerup, Mads Birkholt  
Surfcasting: Arne Jørgensen, Kristian Ørsted Pedersen

Kontaktperson forbundsbestyrelsen: Steen Lindkvist Nielsen, Per Skov
Adm. ansvarlig: Martin B. Hedegaard 

Instruktørsammenslutningen
Formand: Thomas Brandt (formand)
Kontaktperson forbundsbestyrelsen: Steen Lindkvist Nielsen
Adm. ansvarlig: Martin B. Hedegaard

Miljøkoordinatorerne
Kontaktperson forbundsbestyrelsen: Hans E. Nielsen
Adm. ansvarlig: Lars Brinch Thygesen

Ad hoc projekt- og følgegrupper nedsat af forbundsbestyrelsen

Foreningskonsulenter
Jesper Thykjær Andersen (Forbundsbestyrelsen)
Arnt Christensen
Kim Andersen
Brian Møllerskov
Martin Bruun Kristensen
Martin B. Hedegaard

Netværksfølgegruppe
Morten Jakobsen
Kaare Manniche Ebert,
Lars Rasmussen

Digitalfølgegruppe
Arnt Christensen
Peter Lyngby
Søren Astrup Jørgensen
Anne Holbæk
Lars Rasmussen

Følgegruppe vedrørende skarvforvaltning
Seffen Toft Jensen
TorbenThinggard
Mikkel Dyekjær
Kaare M. Ebert

Øvrige

Fonden til Fiskeriets Fremme
Verner W. Hansen (formand)
Jesper Thykjær Andersen (forbundsbestyrelsen)  

Steffen Toft Jensen (forbundsbestyrelsen)
Hans E. Nielsen (forbundsbestyrelsen)
Steen Lindkvist Nielsen (forbundsbestyrelsen)
Adm. ansvarlig: Lars Rasmussen (direktør, administrationen)

Eksterne udvalg mv.

Miljø og Fødevareministeriet

Blåt Fremdriftsforum
Verner W. Hansen (forbundsbestyrelsen)
Lars Brinch Thygesen

EU-specialudvalg vedrørende miljøspørgsmål
Lars Brinch Thygesen

Havstrategiudvalget
Lars Brinch Thygesen

Overvågningsudvalg for Miljøansvarsreglerne
Lars Brinch Thygesen

Rådgivende udvalg for Vadehavet  
Lars Brinch Thygesen

Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet
Lars Brinch Thygesen

Arbejdsgruppen vedrørende skarvforvaltning
Kaare M. Ebert

Følgegruppe vedrørende revision af forvaltningsplan for bæver
Kaare M. Ebert

§ 7- udvalget
Steffen Toft Jensen (forbundsbestyrelsen)

Kaare M. Ebert  

Overvågningsudvalget for Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet
Lars Brinch Thygesen
Kaare M. Ebert (suppleant)

Følgegruppen vedrørende kontrollen med det rekreative fiskeri
Kaare M. Ebert

Natura 2000 Dialog Forum
Kaare M. Ebert

Muslingeudvalget
Lars Brinch Thygesen

Bierhvervsfiskernævnet
Kaare M. Ebert

Indstillingsudvalget under FLAG/LAG-ordningen
Kaare M. Ebert

Øvrige

Den Danske Naturfond – Det Rådgivende Udvalg
Verner W. Hansen (forbundsbestyrelsen)

Realdania – Det åbne land som dobbelt ressource (Collective Impact)
Styregruppen:
Lars Rasmussen (direktør, administrationen)
Lars Brinch Thygesen 

Arbejdsgruppe om ådale:
Lars Brinch Thygesen

Arbejdsgruppe om naturtiltag i landbrugslandskabet:
Lars Brinch Thygesen
Kaare M. Ebert

DTU Aqua Advisery Board
Hans Martin Olsen

Friluftsrådet
Bestyrelsen: Torben Kaas
Kontaktperson: Lars Rasmussen (direktør, administrationen)

Det Grønne Kontaktudvalg
Verner W. Hansen (forbundsbestyrelsen)
Lars Brinch Thygesen

Det grønne målopfyldelsesråd
Lars Brinch-Thygesen

Fishing Zealand
Styregruppen:
Verner W. Hansen (forbundsbestyrelsen)

Projektgruppen:
Jesper Thykjær Andersen (forbundsbestyrelsen)
Lars Rasmussen (direktør, administrationen)
Kaare M. Ebert

European Anglers Alliance (EAA)
Michael Beck-Hansen (forbundsbestyrelsen)
Lars Rasmussen (direktør, administrationen)
Kaare M. Ebert

Ferskvandsudvalget
Kaare M. Ebert

Saltvandsudvalget
Kaare M. Ebert

Rekordudvalget
Ejvind Hartmund

Søsportens Sikkerhedsråd 
Jesper Thykjær Andersen